2023-05

Koulutuspolut esittelyssä

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Sarjan 12. osassa esittelyvuorossa on Naisten asepalveluksen koulutusohjelma.

MPK:n Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävä koulutusohjelma

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävät kurssit auttavat päätöksenteossa ja valmistautumisessa

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta määrittelee MPK:n yhdeksi julkiseksi tehtäväksi kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa. Tätä tehtävää toteutetaan mm. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävän koulutusohjelman avulla. Koulutusohjelma tukee vahvasti myös Puolustusvoimien tavoitetta kasvattaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien ja sen suorittaneiden naisten määrää.

Naisille avautui mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus vuonna 1995. Tähän mennessä on koulutettu reserviin Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa jo yli 12 000 naista. Viime vuonna asepalveluksen suoritti 1040 naista.

Puolustusvoimilla on tavoitteena saada lisää naisia suorittamaan vapaaehtoinen asepalvelus. Tänä vuonna palvelukseen haki yhteensä 1258 naista. Vaikka asepalvelukseen hakeutuvien naisten joukko on vähitellen kasvanut, on vielä matkaa Puolustusvoimien asettamaan vuositavoitteiseen: 2000 palvelukseen hakeutuvaa naista.

Naisille tietoa asepalveluksen olosuhteista ja käytänteistä

MPK:n Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävä koulutusohjelma on laadittu yhteistyössä Reserviläisliiton naisten koulutustyöryhmän kanssa ja se on hyväksytty käyttöön Puolustusvoimien ohjesääntötoimikunnassa elokuussa 2021. Tätä edelsi Reserviläisliiton naisten koulutusohjelma, joka on toiminut hyvänä pohjana nykyistä käytössä olevaa koulutusohjelmaa kehitettäessä. Pääesikunnan koulutusosasto on antanut vahvan tuen koulutusohjelman laadintaan ja seuraa kiinnostuneena sen toteutumista.

Koulutuskokonaisuus on laadittu nousujohteiseksi, jolloin osallistujan on mahdollista peruskurssien jälkeen syventää tietojaan ja osaamistaan vaativimmille jatkokursseilla, esim. kouluttautua ja harjoitella talviolosuhteissa. Sotilaan perustaidot naisille -kurssi on koulutusohjelman päätuote, jota on myös eniten järjestetty. Viime vuonna kurssi toteutettiin jokaisessa MPK:n piirissä ja osallistujia oli yhteensä yli 500.

Pääkohderyhmänä nuoret naiset

Koulutusohjelman kurssit järjestetään sotilaallisia valmiuksia antavana koulutuksena (SOTVA) lukuun ottamatta tutustumistoimintana toteutettavaa Intti tutuksi naisille -kurssia, jonka alaikäraja on 16-vuotta. Tämä kurssi on variaatio nuorten koulutusohjelmaan kuuluvasta Intti tutuksi nuorille -kurssista, jossa nimen mukaisesti tutustutaan varusmiespalveluksen käytänteisiin ja olosuhteisiin, esim. kasarmi- ja maastomajoitukseen. Tutustumistoiminnassa ei kouluteta osallistujille lainkaan sotilaallisia valmiuksia, kuten ammuntaa.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävä koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti täysi-ikäisille nuorille naisille, jotka harkitsevat naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutumista tai ovat jo saaneet palvelukseen astumismääräyksen. Kursseille on myös mahdollista osallistua muiden täysi-ikäisten naisten, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan varusmiespalveluksen arkeen. Kiinnostus on saattanut herätä oman läheisen varusmiespalveluksen innoittamana tai vaikkapa kiristyneen maailmantilanteen myötä. Kurssit kuitenkin suunnitellaan aina pääkohderyhmän mukaisesti.

Tietoa ja varmuutta kursseilta

Koulutusohjelman kursseilla osallistuja saa tietoa ja valmiuksia, joiden perusteella hänen on aiempaa helpompi tehdä päätös hakeutumisesta naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Kursseilla saa myös eväitä siihen, miten asepalvelukseen voi ja kannattaa etukäteen valmistautua. Koulutusohjelman kurssit antavat valmiuksia vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen kehittämällä osallistujan sekä fyysisiä että psyykkisiä valmiuksia. Mitä paremmin vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat ovat valmistuneet, sitä pienempi osuus keskeyttää palveluksen harkinta-aikana.

Kurssien toteutuksessa olennainen asia on, että jokaisella koulutusohjelmaan kuuluvalla kurssilla on mukana kouluttaja- tai kurssinjohtajatehtävissä vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia. Osallistujilla on mahdollisuus saada heiltä vastauksia käytännönkysymyksiin, jotka voivat olla hyvin merkityksellisiä ja tärkeitä osallistujan päätöksenteon kannalta.

Poiminnat vapaista kurssipalautteita kertovat hyvin siitä, että näille kursseille on tilaus:

– ”Onnistuitte herättämään uudelleen mielenkiintoni vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Kurssilla opetettavat asiat olivat oikein mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. ”

– ”Oli fyysisempi kuin mitä odotin. Ja varmasti auttaa ymmärtämään varusmiespalvelusta!”

– ”Opin paljon kyseiseltä kurssilta ja sain ensimakua tulevaan. Osaan jotain odottaa jo armeijasta.”

– ”Tämä kurssi auttoi oman palveluksen aloittamisjännityksen suhteen sekä oppimaan jo nyt hyvin käytännöllisiä juttuja.”

Naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen perehdyttävä koulutuspolku

Teksti: Satu Virtanen, koulutuspäällikkö (naiset, nuoret) MPK
Kuvat: MPK

Jaa uutinen: