04/2015 puheenvuoro

Caspar von Walzel

luutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Reserviläisten kyky omaksua asiat, yhdistettynä kovaan motivaatioon ylläpitää taistelijan perusominaisuuksia myös vapaa-ajallaan näyttää jälleen voimansa.

Motivoitunut ja osaava reservi

Viimeaikainen viestintä reserviläisten koulutuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on ollut todella positiivista luettavaa. Hiljattain pidettiin isoja kertausharjoituksia eri puolilla Suomea, ja varsinkin reserviläisten palaute harjoituksista ja koulutuksesta on ollut positiivista. Varsinkin palautteen kehitys on hyvä! Tämä kertoo minusta siitä, että Puolustusvoimat antaa hyvän koulutuksen kertaamassa oleville reserviläisille. Mutta se kertoo myös sen, että reserviläiset ovat motivoituneita ja vastaanottavia ja haluavat parantaa osaamistaan sekä oppia uutta. Kun yhdistetään monen vuoden tyhjäkäynti ja suuret muutokset organisaatiossa, taistelutavassa sekä kalustossa on selvä, että opeteltavaa on paljon. Reserviläisten kyky omaksua asiat, yhdistettynä kovaan motivaatioon ylläpitää taistelijan perusominaisuuksia myös vapaa-ajallaan näyttää jälleen voimansa. Lehdistä saadaan tietysti samalla lukea ”ennätyssuurista” täydennyskoulutuseristä. Itse en kuitenkaan pysty näkemään suurena uhkana reserville jos alle promille varusmieskoulutuksen saaneista hakee vapautusta siviilipalvelun kautta.

Vankka ja osaava reservi on puolustuksemme kulmakivi. Se ei kuitenkaan yksin takaa riittäviä voimavaroja ja kykyjä pahimman edessä. Keskustelu erilaisista yhteistyövaihtoehdoista, liitoista, mahdollisuuksista ja edellytyksistä on jatkunut aktiivisena. Keskustelua ei tietenkään edesauta se, että monet sanomalehdet ja uutissivustot käyttävät otsikoita ja ingressejä ensisijaisesti markkinointityökaluna, ei niinkään sisällön alustajana. Pahimmassa tapauksessa huolimaton otsikko luo vastakkainasettelua Suomen ja samassa veneessä olevien naapureiden väliin. Se ei ole kenenkään etu. Yhteistyö ja yhteiset ratkaisut pitäisi kehittää ja laajentaa Ruotsin, muiden Pohjoismaiden sekä Baltian maiden kanssa. Johdonmukaisin suunta, joka onkin ollut lähiaikoina paljon taas otsikoissa, olisi yhtäaikainen Nato-jäsenhakemus Ruotsin kanssa. Naton kannatus on ollut vahvassa nousussa Ruotsissa, ja siellä kannattajien määrä on jo suurempi kuin vastustajien. Suomessa epävarmuus kumpuaa pitkälti päättäjien epäselvistä kannanotoista. Päättäjienkin puheissa kannattajat puhuvat optiosta, ja vastaavasti vastustajat pitävät kuitenkin oven auki. Mielestäni olisi korkea aika myöntää se tosiasia, että valtaosa EU-valtioista on jo Naton jäsenvaltioita ja olisi johdonmukaista että myös Suomi kuuluisi tähän länsimaiseen puolustusyhteistyöhön. Vain liittymällä rauhan aikana voi tukeutua liittolaisiin jos siihen tarve tulee.

Lopuksi muutama nosto piiritapahtumista. 3.10. piiri järjestää ”Kaverille kanssa”-tapahtuman. Piiri tarjoaa tutustumisammunnat Töölössä jäsenelle, kun tuo mukanaan vähintään yhden ystävän. Tarkemmat tiedot on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse. Tiedustelut ja ilmoittautumiset pyydetään osoitteeseen jarjesto@hrup.fi. Muistuttaisin myös piiriseminaarista 13.10. Aikataulu ja sisältö on lähetetty kerhojen hallituksille, toivomme paikalle 1-2 henkilöä jokaisesta kerhosta. Ilmoittautumiset ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen toimisto@hrup.fi. Lopuksi haluan vielä muistuttaa kerhoja ja jäseniä syyskokouksista. Olkaa aktiivisia omien kerhojen kokouksissa, vaikuttakaa hallituskokoonpanoihin ja toimintaan. Ehdottakaa omien kerhojen kautta myös ehdokkaita HRUP:n hallitukseen ja toimikuntiin.

Aurinkoista syksynjatkoa kaikille!

Jaa uutinen: