Mediakortti ja hinnasto

Mediakortti ja hinnasto 2021

Julkaisija ja lehden tiedot

Julkaisijat Helsingin Reserviupseeripiiri ry ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry.

Päätoimittaja Tomi Alajoki, 045 128 3636, toimitus @ reservinsanomat.fi

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa paperisena ja 6 kertaa sähköisesti.

ISSN 0355-824X

Aikakausmedia ry:n jäsen.

 
Lehden verkkoversio: www.reservinsanomat.fi

Lehden näköisversio: www.issuu.com/marsk1

 
Valmiit aineistot sähköpostilla: toimitus @ reservinsanomat.fi

 
Paino: Botnia Print Oy

Lehden painos on 11 000.

Lehden koko 290 x 420 mm tabloid

Pankkiyhteys

Maksun saaja:
Helsingin Reservin Sanomat
FI26 1555 3000 1221 93

Ilmoitusten aikataulu 2021

Ilmoitushinnat 1.1.2021 alkaen

Tervehdysilmoitus 50 €
1/8 sivu 200 €
1/4 sivu 450 €
1/2 sivu 700 €
1/1 sivu 1200 €