Yleinen

Uusi Suomi 30.4.1940

Maan säästöpankkien avuntarjous luovutetun alueen säästöpankkien tallettajien saamisten turvaamiseksi.

Takaa täyden suorituksen siinäkin tapauksessa, että asianomaisen pankin omat varat eivät siihen riittäisi.

Säästöpankkitaholla on tehty aloite 100 – 150 milj. markan asettamisesta käytettäväksi menetettyjen alueiden säästöpankkitallettajain saamisten turvaamiseksi. Jäämättä odottamaan luovutettujen alueiden reaaliomaisuudesta mahdollisesta suoritettavia korvauksia, säästöpankkitaholla on näin etukäteen tahdottu huolehtia siitä, että näiden säästöpankkien tallettajat jo läheisessä tulevaisuudessa saisivat käteisenä rahana tai toiminnassa olevien säästöpankkien käypinä säästökirjoina käytettäväkseen varojaan osan talletettuja varojaan, joiden takaisin maksamisen aika ja muoto ilman tätä toimenpidettä olisi jäänyt epävarmaksi. Toimenpiteen avulla voidaan ensimmäinen maksuerä – pikkutalletukset 1.000 markkaan asti kokonaan ja isommista noin 20 % – todennäköisesti suorittaa jo kesän keskivaiheilla.

Jaa uutinen: