2024-03

Lukiolaisia tapaamassa

Viime vuoden Turpotietäjä -kilpailun piirin parhaiden opiskelijoiden palkitsemistilaisuudessa esitti Kulosaaren yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan linjajohtaja Ville Kohvakka pyynnön tulla keväällä kertomaan opiskelijoille kansalaisjärjestötoiminnasta. Maailmantilanteesta johtuen esittelyyn haluttiin ottaa maanpuolustukseen liittyviä järjestöjä, ja näiksi valikoituivat Reserviläisliitto ry sekä Nuorten Maanpuolustusliitto ry.

Perjantai-iltapäivällä 3.5. oli Kulosaaren yhteiskoulun luokassa paikalla noin kolmenkymmenen opiskelijan ryhmä kuulemassa vapaaehtoisen maanpuolustustyön kansalaisjärjestötoiminnasta. Esittelyn aloitti Rasmus Axelsson Nuorten Maanpuolustusliitto ry:stä. Koulun omien oppilaiden viime vuoden lopussa perustaman NMPL:n tarkoituksena on edistää nuorten innostusta, tietoisuutta ja valmiuksia maanpuolustukseen, varusmiespalvelukseen sekä kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä uusi nuorille suunnattu maanpuolustuskentän toimija on aktiivinen tiedotustoiminnassaan ja tarjoaa kasvavasti erittäin monipuolista tiedotus- ja tutustumistoimintaa.
(Lisätietoa Nuorten Maanpuolustusliitto ry:stä: www.nmpl.fi )

Kulosaaren lukiossa. Edessä vasemmalla Rasmus Axelsson ja oikealla allekirjoittanut. Kuva: Ville Kohvakka

Reserviläisliiton tiedotuspäällikkö Antti Pynttäri oli valmistanut opiskelijoille esitettäväksi tiiviin tietopaketin, jossa piirin puheenjohtajan ominaisuudessa esittelin Reserviläisliiton historiaa ja tämän hetken toimintaa sekä yleisesti reserviläistoimintaa osana yhteiskuntaa ja kokonaisturvallisuutta.

Molempien järjestöjen esittelyjen jälkeen käytiin yli puolen tunnin ajan aktiivista keskustelua reserviläiskentän toiminnasta ja sen monipuolisuudesta kansalaisjärjestötoimijana.

Maanantaina 6.5. oli Tapiolan lukion sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja Pia Liimataisen vetämän Aktiivinen kansalainen -kurssin vuoro. Kaksi opiskelijaa, Inka Paananen ja Matias Tuuli, olivat valmistelleet laaja-alaisen kysymyspatterin koskien varusmiespalvelusta ja reserviläistoimintaa sekä Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Kysyttävää oli niin NATO-jäsenyyden vaikutuksista kuin naisten asevelvollisuudesta sekä pienentyvien ikäluokkien vaikutuksesta Suomen puolustuskykyyn.

Tilaisuus Tapiolan lukiossa 6.5.2024. Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Inka Paananen, Henri Toropainen, Marko Nikkanen, Nuutti Rantavuori ja Matias Tuuli. Kuva: Pia Liimatainen

Vastaajina toimivat allekirjoittanut ja koulun entinen oppilas Henri Toropainen. Aliupseerioppilas Toropainen suorittaa paraikaa varusmiespalvelustaan Karjalan prikaatissa ja oli paikalla kertomassa opiskelijoille varusmiespalveluksen perusteista sekä omista kokemuksistaan kuluneelta palvelusajaltaan. Myös viime vuoden Turpotietäjä-kilpailun finaalissa Tapiolan lukiota edustanut Nuutti Rantavuori oli mukana ottamassa osaa keskusteluun.

Opiskelijoiden kysymykset olivat keskustelua herättäviä ja monialaisia. Keskustelua käytiinkin sen verran intensiivisesti, että tapaamiseen varattu tunnin ja viidentoista minuutin aika ylittyi useilla minuuteilla ja välitunnille pääsykin myöhästyi hieman. Tämä ei kuitenkaan näkynyt opiskelijoiden tarkkaavaisuudessa vaan viimeisetkin kysymykset kuunneltiin ja keskusteltiin keskittyneesti loppuun saakka.

Oli erittäin mukavaa päästä tapaamaan molempien lukioiden opiskelijoita ja saada keskustella heidän kanssaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön sekä reserviläiskentän ajankohtaisista asioista. On hienoa huomata näin konkreettisesti paikan päällä, kuinka hyvää ja kannustavaa työtä lukioiden opettajat ovat oppilaitaan varten tehneet. Se, että opiskelijoista itsestään nousee esiin niin aktiivisia henkilöitä, jotka kykenevät perustamaan uuden maanpuolustusta tukevan järjestön, on mielestäni paras esimerkki kannustavasta ja kaukonäköisestä opetuksesta. Toivottavasti myös jatkossa reserviläisjärjestöt saisivat mahdollisuuden olla yksi taho, joka pääsee kertomaan toiminnastaan opiskelijoille. Tämä olisi hyvää pohjatyötä sekä varusmiespalvelusta että reserviläistoimintaa ajatellen sekä myös vahva linkki vahvistaa nuorten tietämystä sekä ymmärrystä kansalaisjärjestöjen toiminnasta kokonaisturvallisuutta ajatellen.

Marko Nikkanen HELRESP ja Rasmus Axelsson NMPL. Kuva: Ville Kohvakka

Kiitos vielä kerran Villelle ja Pialle kutsuista Kulosaareen ja Tapiolaan!
Kiitos myös Rasmukselle, Henrille, Inkalle ja Matiakselle esittelyistä, kysymyksistä ja keskusteluista!

Teksti: Marko Nikkanen

Kirjoittaja on Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n puheenjohtaja.

Jaa uutinen: