2024-01

Korotuksia varusmiesten, asepalvelusta suorittavien naisten sekä reserviläisten päivärahoihin

Puolustusministeriö on puolustusministeri Antti Häkkäsen päätöksellä päättänyt korottaa varusmiesten, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten sekä reservin kertausharjoituksessa olevien asevelvollisten päivärahaa. Korotukset perustuvat elinkustannusindeksin nousuun, ja ne tulivat voimaan 1. tammikuuta 2024.

Jatkossa varusmiehille sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille maksetaan päivärahaa 5,90 euroa (nykyisin 5,40 euroa), 165 päivää ylittävältä ajalta 9,80 euroa (nykyisin 9,00 euroa) sekä 255 päivää ylittävältä ajalta 13,65 euroa (nykyisin 12,50 euroa). Reserviläispäiväraha korotetaan 5,90 euroon (nykyisin 5,40 euroa).

”Olen tyytyväinen, että kykenemme vaikeassakin taloustilanteessa tekemään päivärahoihin suurimman korotuksen viiteentoista vuoteen”, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen.
Varusmiesten ja palvelusta suorittavien naisten päivärahojen korotuksen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla 3 814 355 euroa ja reserviläispäivärahan korotuksen 88 000 euroa. Korotukset katetaan Puolustusvoimien toimintamenoista.

Teksti ja kuva: Puolustusministerö

Jaa uutinen: