02/2020 uutiset

Koronaviruksen vaikutukset reserviläistoimintaan

Töölön maanpuolustustalo

Döbelninkadun maanpuolustusjärjestöjen yhteinen tiistaiseura päätti maanantaina 16.3.2020, että Töölöntorinkadun puolen auditorio ja Döbelninkadun kokoustilat suljetaan kaikilta kokouksilta, joissa ei ole mukana maanpuolustusjärjestöjen palkattua henkilökuntaa 17.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Tilat ovat rajattu vain henkilökunnan käyttöön etäkokousten hallinnoinnin mahdollistamiseksi. Tähän liittyen kielletään myös kokoustarjoilut. Kerroskeittiöiden käyttö on niin ikään kielletty muilta kuin talon henkilökunnalta. Fyysisten kokousten enimmäismääräksi suositellaan max. 5 henkilöä. Palkatun henkilökunnan henkilökohtaiset työtilat säilyvät. Henkilökunnalle ja talossa asioiville korostetaan hyvää käsihygieniaa ja kaikkia kannustetaan etätyöhön. Sairaana ei saa missään tapauksessa tulla töihin.

Helsingin Reserviupseeripiirin toimisto palvelee kerhoja ja jäseniä normaalisti. Rata ja harjoitussali ovat suljettuja toistaiseksi. Tapaamiset kuitenkin vain ajanvarauksella. Toimistoon saa yhteyden esimerkiksi sähköpostilla, Helsingin Reserviupseeripiiri: toimisto@hrup.fi Helsingin Seudun Reserviläispiiri: jari.gerasimoff@helresp.fi

Katajanokan Kasino

Kasinon ravintolatoimesta vastaava NoHo partnes on ilmoittanut pitävänsä ravintolatoiminnan suljettuna toistaiseksi ainakin toukokuun loppuun. Tänä aikana Kasinolla ei voi järjestää lainkaan tilaisuuksia. Piirien kevätkokoukset järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Santahamina / Kaartin Jääkärirykmentti

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Puolustusvoimat rajoittaa 12.3.2020 pääesikunnan päällikön päätöksellä ulkopuolisten toimintaa varuskunta-alueillaan ja toimipisteillään.

Kaartin jääkärirykmentti, osana Puolustusvoimia, rajoittaa ulkopuolisten liikennettä Santahaminan saarella seuraavasti:
-Varusmiesten vieraiden/läheisten pääsy Santahaminaan on kielletty.
-Sidosryhmien, kerhojen, yhdistysten tms. kokoontuminen toteutetaan luvanvaraisena. Vuosikokouksiin, kevätretkiin, TYHY-tapahtumiin ja vastaaviin tulee anoa erillinen lupa varuskunnan päälliköltä.
-Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta.
-Maanpuolustuskorkeakoululle suunnatut vierailut on peruttu.
-Helsingin reservipiirien pistoolin ja sotilaspistoolin pika-ammuntojen vuorot on peruttu toistaiseksi. Kauden jatkumisesta tiedotetaan erikseen.

Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti.

Upinniemi / Rannikkoprikaati 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Upinniemen varuskuntaan suuntautuvat vierailut on peruttu ja vierailijoiden pääsy varuskunnan alueille on toistaiseksi kielletty.

Sotilaskoti, varuskuntaravintola ja kuntotalo varataan vain puolustusvoimien oman henkilöstön ja varusmiesten käyttöön. Alueella toimivien yhdistysten toiminta varuskunta-alueella (esim. ampumaratavuorot ja venekerhot) keskeytetään toistaiseksi.

Reserviläisurheiluliitto RESUL 

Reserviläisurheiluliitto on selvittänyt tämän vuoden kilpailujen järjestäjiltä halukkuutta siirtää omia kilpailujaan koronavirusepidemian vuoksi. RESUL:n hallitus päätti 26.3., että kilpailujen järjestäjät voivat halutessaan siirtää omia kilpailujaan ensi vuodelle, mikäli kokevat tämän ratkaisun parhaaksi. Asiasta tulee sopia vuoden 2021 järjestäjien kanssa, joilla on puolestaan etuoikeus vuoden 2022 kilpailuiden järjestämiseen.

Kaikki kilpailujen järjestäjät (lukuun ottamatta SRA:n SM-kilpailuja 7. – 9.8. sekä reservin ampumamestaruuskilpailuja 21. – 23.8.) ovat halukkaita tässä tilanteessa siirtämään kilpailujaan. Reservin ampumamestaruuskilpailujen osalta päätös tehdään huhtikuun alkupuolella. SRA-toimikunta päättää puolestaan omasta kilpailustaan 23.4.

Tämän johdosta liiton kilpailukalenterin mukaiset kilpailut tältä vuodelta on siis peruttu, lukuun ottamatta kahta kilpailua, joista tehdään päätös huhtikuun aikana. Liitto suunnittelee ensi vuoden kilpailukalenterinsa syksyn aikana ja tiedottaa siitä liiton verkkopalvelussa ja omissa tiedotteissaan.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK 

MPK on päättänyt keskeyttää kaiken koulutustoimintansa 31.5.2020 saakka. Päätös perustuu hallituksen suosituksiin koronaviruksen hillitsemiseksi.

Monet MPK:n lähiaikojen koulutukseen ilmoittautuneet ovat jo ehtineet maksaa kurssimaksun. Kaikkien peruuntuvien koulutusten jo maksetut osallistumismaksut palautetaan ilmoittautuneille. Koulutuksen järjestävä piiri lähestyy ilmoittautuneita sähköpostitse ja kertoo ohjeet, miten osallistumismaksun voi saada takaisin.

Osa koulutuksista pyritään siirtämään syksyksi. Koulutuksen järjestävät piirit ovat suoraan yhteydessä osallistujiin mahdollisesti siirrettäviin koulutuksiin liittyen.

Helsingin reservipiirien maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat

Maanantaimarssit, sählyvuorot ja nitrojumpat ovat toistaiseksi tauolla. Kauden jatkumisesta tiedotetaan erikseen.

Jaa uutinen: