2024-01

Komposiittia Tanskasta

Kuten useimmat meistä tietävät ja osa jopa ääneenkin myöntää, niin suuri osa sotavarusteistakin hankintaan muodin ja cooleuden perusteella. Mikä olisi takticoolimpaa kuin ns. high cut-kypärä ja koska näin on niin myös lehtemme sellaista testasi. Testaajina toimivat toimituksen setien lisäksi varusmiesaineksen parhaimmisto (toisen kirjoittajan subjektiivinen näkemys) Dragsvikin rannikkojääkärit, valtiomme toisen väkivaltakoneiston ammattimiehet ja reservien syvien rivien jäsenet. Ja kyllä, kypärä on kevyt, mukava käyttää vaikka koko päivän, aistihavaintojen tekeminen onnistuu kuin ilman kypärää ja olo on sangen taktinen. Vaikea tästä on olla tykkäämättä, ainakaan rauhan ajan harjoituksissa.

Testasimme siis monien tuntemaa Protection Group Danmark -yrityksen valmistamaa high cut -mallista ARCH-komposiittikypärää. High cut -malliset kypärät ovat nykysuuntaus komposiittikypärien rintamalla. Ne parantavat sotilaan liikkuvuutta ja mahdollistavat kommunikointi järjestelmien käytön. Alentunut suojapinta-ala tuo tosin omat ongelmansa.

High cut -mallisia kypäriä näkee nykyisin lähes jokaisen sotilaan päässä. Välillä tuntuu, että niistä on tullut itsetarkoitus. Kun jokin tunnettu yksikkö käyttää niitä, seuraavat kaikki perässä. Aivan kuten siviilipuolella, on sotilaspuolella oma muotimaailmansa.

High cut -malliset kypärät eivät sovellu kaikille taistelijoille, vaan tehtävänkuva ratkaisee kaiken. Kun halutaan korostaa liikkuvuutta ja hyvää pään suuntaamiskykyä on high cut -kypärän käyttö perusteltua. Nämä ominaisuudet korostuvat esimerkiksi erikoisyksiköiden toiminnassa.

Suojapinta-ala

Ballistisia suojatuotteita ostettaessa tulee miettiä tarkkaan miltä projektiileilta haluaa suojautua, sirpaleet, luodit vai molemmat. Potentiaalinen vastustajamme Venäjän käyttämä taktiikka on hyvin pitkälle vihollisen saturoimista epäsuoralla tulella, jota seuraa varovainen eteneminen. Tätä on nähty Ukrainassa. Sirpaleet ovat siis pääasiallinen uhka taistelukentällä.

Kypärien kohdalla tulee tietää, mikä on kypärän tehollinen suojapinta-ala. Sen määrittelee iskevän projektiilin ominaisuudet. Polymeerikuitukomposiitit eivät tarjoa yhtä hyvää reunaosumien sietokykyä, kuin metalliset analoginsa. Jos otetaan tarkasteluun high cut -mallinen kypärä ja piirretään ballistisen kuoren reunasta ylöspäin viiva kuvaamaan heikentynyttä suoja-aluetta, ei jäljelle jää kovin suurta pinta-alaa vaakatasossa katsottuna. Ennen kaikkea, jos iskevänä projektiilina on suuritehoinen käsiase. Paras suoja high cut -mallisella kypärällä saavutetaan suoraan ylhäältäpäin.

Perus jalkaväkitaistelija hyötyy enemmän kattavaa suojaa tarjoavasta full cut -komposiittikypärästä, kuin high cut -mallisesta kypärästä. Kypärän tulee myös tehdä projektiilin pysäytystyö niin alhaisella muodonmuutoksella, että kypärän ballistisen kuoren isku päähän ei vammauta vakavasti tai tapa taistelijaa.

Suoja

Protection Group Danmark on onnistunut kehittämään erinomaisen kypärän mitä tulee kuoren muodonmuutokseen ballistisen iskun aikana. Kypärä on NIJ IIIA -suojaluokan omaava Kevlar-komposiittikypärä eli mm. 9x19mm kaliiperiset luodit pysähtyvät konepistooli nopeuksilla. Valmistaja kertoo kypärän aiheuttavan keskimäärin 11,2 millimetrin trauman uhan ollessa yhdeksän millimetrin kaliiperi H.P. White Laboratoryn suorittamissa testeissä (HPW-TP-0401.01B IIIA). Traumalla tarkoitetaan tässä yhteydessä varmasti suuretta BFD (Back Face Deformation) eli testipäämuodossa olevaan saveen syntyvää painaumaa. Mitä pienempi saveen syntyvä painauma on, sitä parempi. Huolimatta lääketieteen alalla tapahtuvasta kehityksestä, ei saveen syntyvää painaumasyvyyttä ole voitu vielä tarkasti yhdistää päävammojen vakavuuteen.

Tilinpäätös

Protection Group Danmarkin ARCH-komposiittikypärä menee selkeästi kategoriaan premium aramidikomposiittikypärä. Valmistajan lupaama alhaisempi takapinnan muodonmuutos käyttäytyminen on omiaan kertomaan modernin Kevlar-kypärien kehityksestä. Kypärä soveltuu hyvin suojaksi yleisimmiltä pistoolin kaliipereilta ja sirpaleilta. Järeät pistoolin kaliiperit ovat tosin ongelma polymeerikuitukomposiittikypärille. Testiryhmämme suosittelee!

Teksti ja kuvat: Jukka Janhunen ja Tom Lindblom

Jaa uutinen: