2022-05

Kolme neljännesvuosisataa merellistä reserviupseeritoimintaa


Suomenlinnan upseerikerho tarjosi huhtikuussa 2022 järjestetylle 75-vuotisjuhlaillalliselle komeat puitteet. Onnittelumaljan yhdistykselle kohottivat Sininen Reservi ry:n silloinen puheenjohtaja Antti Rautiainen ja varapuheenjohtaja Kai-Verneri Kaksonen.

Kuluvana vuonna 75 vuotta täyttävä Helsingin Reservimeriupseerit ry tuo yhteen pääkaupunkiseudun merihenkiset reserviupseerit. Merkkivuotta on vietetty paitsi upeassa juhlatunnelmassa, myös maailmanpoliittista tilannetta tiiviisti seuraten.

Meriosaston perinteitä vaalien

Helsingin Reservimeriupseerien historia juontaa juurensa silloisen Helsingin Reserviupseerikerhon Meriosastoon, joka perustettiin Katajanokan Kasinolla 10.1.1947 laivastoupseerien, purjehtijoiden ja merenkulun alalla toimivien yhdyssiteeksi.

Alkuvuosien toiminta keskittyi ennen kaikkea kokouksiin ja retkitoimintaan: Meriosaston kokouksissa kuultiin esitelmiä ja alustuksia jäsenistöä kiinnostavilta aloilta, joiden lisäksi jäsenet tekijät retkiä ja tutustumiskäyntejä merellisiin organisaatioihin, kuten museoihin, telakoille sekä opetus, teollisuus- ja tutkimuslaitoksiin, kulttuuria ja jäsenten keskinäisiä illanviettoja unohtamatta. Sittemmin jaoston toiminta laajeni käsittämään myös erilaisia merenkulkuun ja johtamiseen liittyviä kursseja, ja pistooliammunta vakiintui urheilun saralla yhteisön toimintamuodoksi. Yhteistyötä syntyi myös mm. Helsingin Reservialiupseerien Meriosaston sekä Meriosaston Naisjaoston kanssa.

Yhteys jo reserviin siirtyneiden ja vasta koulutuksessa olevien reservimeriupseerien välillä on ollut tiivis jo Meriosaston alkuajoista lähtien, jolloin aloitettiin Merisotakoulun upseerioppilaille suunnatut tiedotus- ja tutustumistilaisuudet. Reserviupseerikurssin oppilaita ja kokelaita haastettiin mukaan kilpailutoimintaan, ja pian lähtien vakiintui myös tapa palkita jokaiselta Merivoimien reserviupseerikurssilta parhaiten menestyneitä oppilaita. Palkitsemistoiminta jatkuu tänäkin päivänä sekä reserviupseerikurssien päättäjäisissä että upseerikokelaiden ylentämistilaisuuksissa.

Aselajiylpeyttä ja yhteistyötä halki rannikko- ja laivastojoukkojen

Nykyään noin 150 jäsenen Helsingin Reservimeriupseerit toimii Merisotakoulun käyneiden ja muiden merihenkisten reserviupseerien aselajiyhdistyksenä. Vaikka enemmistö yhdistyksen jäsenistä on laivastotaustaisia, mukaan mahtuu myös monia rannikkojoukoissa koulutettuja sekä muiden aselajien reserviupseereita. Jäsenistössä ”sinisen ja vihreän linjan” reserviläiset sulautuvatkin hyvin yhteen, ja uudet tulokkaat otetaan aina innostuksella vastaan.

Erilaisten merisotilaan taitojen ylläpito ja kehittäminen on kuulunut yhdistyksen toimintaan kautta vuosikymmenien. Merenkulun harjoittelua ja virkistymistä varten Helsingin Reservimeriupseereilla on ollut aikojen saatossa käytössään lukuisia omia aluksia. Nykyään merenkulkukoulutus on muun maanpuolustuskoulutuksen tavoin muuttunut yhä tavoitteellisemmaksi: MPK:n Meripuolustuspiirin alaisilla aluksilla annetaan koulutusta Puolustusvoimien virallisia määräyksiä noudattaen, ja saadulla koulutuksella on mahdollista hankkia alan ammattipätevyyksiä. Helsingin Reservimeriupseerien monipuolinen toimintatarjonta sisältää sotilasmerenkulun lisäksi yhteysupseeritehtäviä, ammuntaa ja meripuolustukseen liittyvää aatteellista toimintaa. Lisäksi nuorille reserviupseereille järjestetään säännöllisesti omia tilaisuuksia.


Sotilasmerenkulun harjoittelu on ollut Helsingin Reservimeriupseerien toiminnan keskiössä yhdistyksen perustamisesta lähtien. Meritoimintaa esittelivät kevätkokouksessa puheenjohtaja Marko Vuorinen, jäsenvastaava Petri Vänskä ja varapuheenjohtaja Henri Havulinna.

Helsingin Reservimeriupseerit on ollut vuodesta 2016 lähtien mukana linnakevene Lavansaaren käyttäjäyhteisössä yhdessä Merireserviläiset ry:n ja Pelikaanikilta ry:n kanssa, mikä on tarjonnut jäsenille monipuolisia mahdollisuuksia merenkulun käytännön harjoitteluun. Ennakkotietoja ei välttämättä tarvita, sillä m/s Lavansaaren kokeneiden kouluttajien ohjauksessa taidot karttuvat nousujohteisesti. Viikkoharjoituksissa, pidemmissä ajoharjoituksissa ja muiden joukkojen tukiosastona toimiessa tarjoutuu myös hieno tilaisuus tutustua Suomenlahden alueen saaristoon.

Monta syytä juhlaan

Yhdistyksen juhlavuosi huipentui lauantaina 9.4.2022 järjestettyyn illallisjuhlaan hyvän ruoan, puheiden ja musiikin parissa. Tervehdyksensä juhlaan toivat Merisotakoulun, MPK:n Meripuolustuspiirin, Sinisen Reservin, Merireserviläisten ja Pelikaanikillan edustajat. Tunnelma oli korkealla Suomenlinnan upseerikerhon juhlasalissa, jossa ilta täyttyi iloisista jälleennäkemisistä ja yhteisistä muistoista kuluneilta vuosilta. Samalla juhla nostatti yhteenkuuluvuuden tunnetta ja meriupseerihenkeä, kun saman pöydän ääressä istui niin pitkän linjan konkareita kuin vasta pari viikkoa aiemmin toimintaan mukaan liittyneitä.

Illallisjuhlassa käytettyihin puheenvuoroihin toivat oman sävynsä Ukrainan sota ja sen vaikutukset maanpuolustustahtoon. Samalla kun ulkomaiden tapahtumat ovat aiheuttaneet jäsenistössä huolta, yhdistys on saanut todistaa ennätysmäistä kasvua saapuneiden jäsenhakemusten määrässä. Jokaiseen jäsenyyttä hakeneeseen on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä ja tiedusteltu mielenkiinnon kohteita. Merisotilaan tietojen ja taitojen virkistämisen ohella erityistä kiinnostusta on osoitettu yhteysupseeritoimintaa, johtamistaitoa ja turvallisuuspoliittisia keskustelutilaisuuksia kohtaan. MPK:n kursseille on ollut kiinnostuneita jonoksi asti, ja myös varautumiseen ja arjen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat herättäneet mielenkiintoa.

Yhdistyksen oman juhlavuoden ohella merkkivuottaan viettää vapaaehtoisen meripuolustuksen valtakunnallinen kattojärjestö Sininen Reservi ry, jota Helsingin Reservimeriupseerit oli yhdessä seitsemän muun yhdistyksen kanssa perustamassa 25 vuotta sitten toukokuussa 1997. Yhteistyö meripuolustukseen liittyvien reserviläisyhdistysten ja -kiltojen kanssa on tärkeä voimavara, jonka myötä jäsenille tarjoutuu entistä monipuolisemmin erilaisia toimintamuotoja.

Lippu korkealla kohti tulevia vuosikymmeniä

Toimintaympäristön lukuisista muutoksista huolimatta Helsingin Reservimeriupseerien perustehtävä – merihenkisten reserviupseerien yhdyssiteenä toimiminen ja merellisen reserviläistoiminnan kehittäminen – jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Kahden poikkeuksellisen vuoden jälkeen yhdistyksen tapahtumatoiminta on jälleen käynnistynyt, ja syksyn toimintakalenterissa siintävät muun muassa sotilasmerenkulkua esittelevä tutustumisilta, joka toinen viikko järjestettävät pistooliammunnat sekä syyskokous esitelmineen. Joulukuun kuudentena Katajanokan Kasinon Seilori-kabinetti täyttyy perinteiseen tapaan tyylikkäistä reservin meriupseereista juhlistamassa maamme itsenäisyyttä.

Kulunut puolivuotinen on osoittanut jälleen kerran, että reserviläisyhdistyksillä on oma tärkeä paikkansa osana kokonaismaanpuolustusta. Juhlavuodet muistuttavat sekä perinteiden että jatkuvuuden merkityksestä – on tärkeä tuntea taustansa mutta samalla rakentaa huomista. Vettä kölin alle myös tuleville vuosille!

Teksti ja kuvat: Lasse Mäki, talous- ja nuorisoupseeri, Helsingin Reservimeriupseerit ry

Juttu on julkaistu alun perin Rannikon Puolustaja -lehdessä 3/2022

Jaa uutinen: