01/2019 uutiset

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen

Kokonaisturvallisuus ja varautuminen

Yksi Reserviupseeriliiton keskeisiä tehtäviä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Liitto oli aktiivinen toimija Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 207) päivitystyössä ja on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varautumiskoulutuksen koulutusohjelman keskeinen kehittäjä.

Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja 2017-2019

Edunvalvontatehtävissään liitto vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden turvallisuusviranomaisten tehtävissä.

Valmiuksia kehitetään perehdyttämällä jäsenistöä kansallisiin turvallisuusstrategioihin ja laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen sekä tukemalla varautumiseen liittyviä alueellisia ja paikallisia projekteja. RUL tuottaa yhdessä MPK:n kanssa varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvää koulutusta yhteiskunnan tarpeiden ja kysynnän mukaan.

Liitto osallistuu muiden kokonaisturvallisuuden kentän toimijoiden kanssa työhön, jonka tuella kokeneille reserviläisille avautuu mahdollisuuksia kouluttautua ja saada tehtäviä kuntien ja turvallisuusviranomaisten poikkeusolojen organisaatioissa osana reserviläisuraa.

Koko yhteiskunnassa on tärkeää edistää yhdenvertaisia ja tasapuolisia mahdollisuuksia osallistumiseen ja osaamisen ylläpitoon. Viranomaisille ja järjestöille on ensiarvoisen tärkeätä tunnistaa oikeat henkilöt ja varmistaa heidän käytettävyytensä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. RUL pyrkii edistämään osaavan ja sitoutuneen vapaaehtoisresurssin tunnistamista tukevan henkilövaraamisrekisterin luomista esim. väestötietojärjestelmään kytkeytyen.

Kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää materiaalia

Ladattavia dokumentteja

MPK:n varautumiskoulutuksen koulutusohjelma

MPK:n varautumiskoulutuksen ohjelman liite – Case Kempele

Järjestöt kokonaisturvallisuuden rakentajina – Ari_Ewvaraye SM 19092017

Järjestöt viranomaisten kumppanina Tom Tallberg – PS-AVI

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena tulosten esittely VN TEAS 13122017

Sisäisen turvallisuuden strategia esittely 19.12.2017

YTS 2017 esitysdiat – TK 23012018

Puolustusvoimien ylennysnormi 

Linkkejä kansallisiin turvallisuusstrategioihin ja selvityksiin

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Sisäisen turvallisuuden strategia

VN TEAS selvitys ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena”

Turvallinen Suomi 2018 – Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Kansallinen riskiarvio 2018 

SM – Paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Sisäisen turvallisuuden portaali TUOVI

Sisäisen turvallisuuden tila arvio 2018

VN TEAS 17/2019 ”Kokonaisresilienssi ja turvallisuus”

Turvallisuustoimijoita, alueuudistus

Turvallisuuskomitea

Sisäministeriö – sisäisen turvallisuuden strategia

Alueuudistus 

Oma maakunta

Jaa uutinen: