06/2019 uutiset

Kiinnostaako esikuntatyöskentely? – Nyt HRUP:n jäsenillä on mahdollisuus hakeutua koulutukseen

 

Haluaisitko jatkaa sotilasuraasi esikuntatehtävissä tai päivittää vanhan osaamisesi uudelle tasolle?

HRUP:n jäsenillä on nyt harvinainen mahdollisuus hakeutua kurssilaiseksi Paikallispataljoonan esikuntakurssille 2021. Lue ohjeet ja toimi nopeasti.

 

PAIKALLISPATALJOONAN ESIKUNTAKURSSI 2021

 

Mikä kurssi on kyseessä?

Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2021 (ESIK21) on osa MPK:n valtakunnallista esikuntatyöskentelyn koulutusohjelmaa.

Kurssin tarkoituksena on kehittää valikoitujen reservin johtajien tietoja ja taitoja esikuntatyöskentelyssä. Kurssilla toimintaan paikallispataljoonan kehyksessä mutta opittua voi hyödyntää kaikissa esikuntaorganisaatioissa eri puolustushaaroissa ja aselajeissa.

Kurssi on laajin ja tehokkain esikuntakoulutus, mitä reserviläisille on tarjolla kertausharjoitusten ulkopuolella, ja se antaa hyvät valmiudet toimia sodan ajan esikunnan tehtävissä.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kaikki esikuntiin sijoitetut reservin upseerit ja n. 25-50 -vuotiaat esikuntatehtävistä kiinnostuneet jatkosijoituskelpoiset reservin upseerit.

Vuoden 2021 kurssi toteutetaan kouluttajakoulutuksena, eli kurssi antaa tiedolliset valmiudet toimia perustason esikuntakouluttajana.

Mitä hyötyä kurssista on?

Kurssi antaa hyvän yleiskuvan koko nykyaikaisen esikunnan toiminnasta ja erityisesti käytännön valmiudet toimia operaatiokeskuksen (OPKE) ja suunnittelukeskuksen (SUKE) eri tehtävissä vuoropäällikkönä, operaatioupseerina, tilanneupseerina, tiedustelu-upseerina tai suunnittelu-upseerina. Kurssi antaa myös hyvät valmiudet johtamisjärjestelmien (JOHLA/MATI) käyttöön. Monet sijoittamattomat kurssin suorittaneet ovat kurssin jälkeen saaneet sa-sijoituksen esikuntatehtävään.

Mikä on kurssin asiasisältö?

Kurssin pääkoulutusaiheita ovat esikunnan rakenne, tehtävät, pääprosessit, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, johtaminen, johtamisjärjestelmät sekä käytännön työskentely esikunnassa. Lisäksi kurssilla käsitellään paikallispataljoonan joukkojen rakenne ja toimintaperiaatteet, yhteistoiminta muiden PV:n joukkojen kanssa ja viranomaisyhteistyö. Nykyaikaiset uhkakuvat ja vihollisen toiminta ovat merkittävä osa soveltavia case- harjoituksia. Tarkempi kurssiohjelma löytyy kurssin PVMoodle-työtilasta.

Miten, missä ja milloin kurssi järjestetään?

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä etäopiskelusta. Kurssin etäopinnot toteutetaan Puolustusvoimien PVMoodle-järjestelmässä joulukuusta 2020 alkaen.

Lähiopetus tapahtuu Puolustusvoimien tiloissa pääkaupunkiseudulla keväällä 2021, ja lähijaksoilla syvennetään etäopiskelun sisältöä oppitunneilla ja pienryhmissä case-harjoituksia tehden. Lähiopetusta on 9 vrk neljänä viikonloppuna.

Kurssi huipentuu viikonlopun mittaiseen sovellettuun harjoitukseen, jossa toimitaan esikuntakokoonpanossa tehtävänmukaisissa olosuhteissa. Oppimisen tukena koulutuksen kestäessä on jokaiselle pienryhmälle oma vastuukouluttaja, joka auttaa ja tukee kurssilaisia oppimaan vaadittavat tiedot ja tavoitellut taidot.

Mitä kurssilaiselta edellytetään?

Kurssi on vaativa kokonaisuus, joka kestää n. 22 viikkoa loppuvuodesta kevääseen. Neljän lähijaksoviikonlopun lisäksi etäopiskelua on yli 40 tuntia. Kurssilaisen kannattaa varata riittävästi aikaa ohjattuun itsenäiseen opiskeluun hyvissä ajoin ennen lähiopetusviikonloppuja, koska materiaalia ja tehtäviä on paljon.

Kuka kurssin järjestää?

Kurssin käytännön järjestelyistä vastaa kerhoyhtymä Stadin Sissit yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kurssin johdosta, järjestelyistä ja koulutuksesta vastaavat kokeneet reserviläiset, jotka ovat olleet pitkään sijoitettuina esikuntatehtäviin. Kurssin suunnittelijoita ja toteuttajia on yli 50. Koulutuksen toteuttava Stadin Sissit – kerhoyhtymä on kouluttanut esikuntien henkilöstöä vuodesta 1995 alkaen, ja n. 1000 reserviläistä pääkaupunkiseudulla on saanut koulutuksen. Kurssin pääasiallinen tilaaja on ollut Kaartin Jääkärirykmentti.

Kurssin aikataulu:

– Etäopiskelujakso 1 (EJ1) 1.1.2021 alkaen

– Orientointi-ilta 1 oman valinnan mukaan kahtena vaihtoehtoisena iltana videoneuvottelujärjestelmän kautta myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Lähiopintojakso 1 (LJ1) 23.1 – 24.1.2021

Lähiopintojakso 2 (LJ2) 13.2 – 14.2.2021

Lähiopintojakso 3 (LJ3) 20.3. – 21.3.2021

Lähiopintojakso 4  (LJ4) 23.4. – 25.4.2021

Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan läsnäolo kaikilla lähiopintojaksoilla.

Mistä saan lisätietoja ennen ilmoittautumista?

Lisätietoja antavat kurssinjohtaja, kapt res Sami Hotakainen (shotakainen  gmail.com p. 040 521 8383) tai kurssin varajohtaja, maj res Matti Riikonen (matti.riikonen  elisanet.fi, p. 040 5805 337).

Ennen ilmoittautumista ota yhteyttä edellä mainittuihin, jotta tiedämme mihin kiintiöön sinut sijoitetaan.

Miten ilmoittaudun?

Kurssille ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta. Sitä ennen ota yhteyttä kurssin johtajiin.

Kurssi on Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin järjestämä valtakunnallinen Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2021 (ESIK21).

Ilmoittaudu kurssin 1. etäopintojaksolle, joka löytyy koulutuskalenterista nimellä Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2021 Etäopiskelujakso 1.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla lisäohjeet PVMOODLE-järjestelmään kirjautumisesta sekä esitietolomakkeen täyttämisestä.

Etusija kurssille annetaan MPK:n sitoumuksen tehneille kouluttajille. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille voidaan ottaa, PV valitsee kurssilaiset.

HUOM! KURSSILLA ON TILAA RAJOITETUSTI, JOTEN TOIMI HETI!

KURSSI TÄYTETÄÄN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ.

Tervetuloa kurssille

Sami Hotakainen                                                                                      Matti Riikonen

Kurssinjohtaja                                                                                           Kurssin varajohtaja

Jaa uutinen: