07/2014 puheenvuoro


reservinsanomat_2014_05_nettiin-3

Caspar von Walzel


Luutnatti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin 2. puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Kertausharjoituksia lisää

Puolustusvoimauudistus puhuttaa edelleen, niin reserviläisten kesken kuin myös yleisemmin. Viime aikoina aktiivisesti koulutettavan reservin leikkaaminen noin 230 000 mieheen on herättänyt myös mediakiinnostusta. Mitä tämä tarkoittaa Puolustusvoimille, reserviläisille, maanpuolustustahdolle ja niin edelleen. Positiivista tietysti on, että usean vuoden erittäin alhainen kertausharjoitustaso nousee jo ensi vuoden alusta. Luvut hieman vaihtelevat, mutta näyttäisi selvältä, että kertausharjoituksia järjestetään merkittävästi enemmän. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu nousujohteisena. Tulevina vuosina pitää paikata vaje, joka säästövuosina syntyi. Suuri määrä sotilaita pitää kouluttaa uusiin menetelmiin ja järjestelmiin, jotta päästään edes takaisin lähtötasolle.

Keitä nämä kertausharjoitukset sitten koskevat. Tästä liikkuu erilaisia näkemyksiä ja arvauksia. Kun koulutettava joukko pienenee on perusteltua olettaa, että kertausharjoituksiin kutsutaan entistä ”tuoreempia” sotilaita. Sodanajan sijoituksetkin vanhenevat aikaisemmin nuorempana. Näin voisi olettaa. Reserviläisen oma aktiivisuus ja motivaatio vaikuttavat. Reserviläisille on asetettu selkeitä tavoitteita ja kelpoisuusvaatimuksia. Pitämällä itsensä kenttäkelpoisessa kunnossa tehtävän saaminen on todennäköisempää.

Entä ne, joilla ei ole sodanajan sijoitusta eikä sen takia kutsuta kertausharjoituksiin? Tähän tarjoaa yhden mahdollisuuden tässä lehdessä ja tällä palstalla monesti esitetty varautumistyö. Reserviläisten omaehtoinen koulutus on saanut uuden ja paremman aseman ja on entistä kannustavampaa. Näiden lisäksi on myös viime aikoina puhuttu julkisessa keskustelussa mahdollisista kodinturvajoukoista tai vastaavista järjestelyistä. Ruotsissa tällainen järjestelmä on ja se toimii kohtalaisen hyvin. Tosin, välillä tuntuu Suomessa käytävän keskustelun piirteistä ilmenevän, että Ruotsin kodinturvajoukoista on hieman väärä käsitys.

Kysymys kodinturvajoukoista on myös silloin tällöin tullut Helsingin Reserviupseeripiirille. Piiri ei ole ottanut kantaa asiassa, eikä osallistunut julkiseen keskusteluun asian puolesta tai vastaan. Piirihallitus ei ole käsitellyt asiaa. Todettakoon HRUP:n kannan olevan, että piiri tukee reservin upseerien kouluttamista yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa ja PV:n doktriinien, suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ylläpidämme reservin upseerien kenttäkelpoisuutta Puolustusvoimien tarpeisiin ja olemassa olevaan sotilasorganisaatioon.

Oman osaamisen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi on tarjolla monta mahdollisuutta MPK:n koulutuskalenterista. Ensi vuoden tarjonta on jo pitkälti selattavissa verkossa. Paitsi ampuma- ja liikuntamahdollisuuksia tarjolla on myös esimerkiksi kansainvälisiä kursseja jotka järjestetään Helsingin piirien ja Kaitseliitin yhteistyönä. Luonnollisesti tarjontaan kuuluu myös monipuolisesti sotilaallista koulutusta eri puolustushaarojen alla. Kannattaa myös olla itse aktiivinen, jos mielessä on joku erikoisaihe, josta haluaisi joko saada koulutusta tai itse järjestää. Pienempiä erikoiskursseja voi tietyin ehdoin saada järjestettyä myös melko lyhyessä ajassa.

caspar@hsrk.fi

Jaa uutinen: