01/2016 pääkirjoitus

Kenttäkelpoisuus ja toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista oli kyse sitten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista tai itsestään ja toisista huolehtimista.

Kenttäkelpoisuudella puolestaan tarkoitetaan yksilön fyysistä ja henkistä kuntoa sekä ampumataitoa ja taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina. Sotilaan henkinen kunto ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja voitontahtona. Kenttäkelpoisuus on siis sotilaan, siis myös reserviläisen, toimintakykyä sa-tehtävän vaatimissa olosuhteissa.

Jokaisen oma asia

Terveellisten elintapojen ylläpidolla ja liikuntaharrastuksella on merkittäviä, positiivisia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Kuitenkin niin arkielämän toimintakyvyn kuin kenttäkelpoisuudenkin kohdalla vastuu on henkilöllä itsellään. Kukaan ei voi pakottaa toista liikkumaan säännöllisesti, ruokailemaan järkevästi ja nukkumaan riittävästi. Tarjolla on kuitenkin runsaasti ohjeita ja kannusteita.

Omaan elämäntilanteeseen sopiva säännöllinen ja monipuolinen liikunta ilman erillisiä harjoitusohjelmia riittää useimmille meistä. Jäsenenä sinulla on käytössäsi ilmainen sähköinen kuntokortti, johon voit helposti kirjata liikunta- ja ampumasuorituksesi. Jos haluat itsellesi henkilökohtaisen harjoitusohjelman, käytössäsi on puolustusvoimien varusmiehille ja reserviläisille suosittelema MarsMars -kunto-ohjelma.

Tarjolla monipuolisia tapahtumia Reserviupseeri- ja Reserviläisyhdistykset ja Reserviläisurheiluliitto tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Moniin reserviläisliikunnan tapahtumiin liittyy itse liikunnan lisäksi mielenkiintoisia tehtäviä, maisemia tai vaikkapa tutustumista historiaan. Mitäpäs jos kokoaisit kavereistasi partion vaikka Sandels JotokselleKesäyön marssiin tai Salpavaellukselle.

Jos sinua kiinnostaa kamppailu itseäsi, kelloa ja kavereita vastaan tarjolla on maastomestaruuskilpailujasotilasmoniotteluita sekä laaja valikoima RESUL:n kilpailutapahtumia. Reserviläisliikunnan yksi vahvuus on lisäksi monipuolinen ampumatoiminta, johon pääset mukaan ottamalla yhteyttä omaan yhdistykseesi.(lähde: RUL). Aktiivista liikuntavuotta!

Jaa uutinen: