03/2021 uutiset

”Käsky saapua reservin kertausharjoituksiin” – saitko sinäkin kutsun?

Oman alansa ammattilaiset kertausharjoituksessa.

Moni reserviin kuuluva asevelvollinen on saanut postia puolustusvoimilta, jossa hänet määrätään reservin kertausharjoitukseen. Kertausharjoitukseen määrääminen ja siihen osallistuminen perustuu asevelvollisuuslakiin – aivan kuten varusmiespalveluskin.

“Puolustusvoimat turvaa toiminnan jatkuvuuden kaikissa tilanteissa.” Tämä valtioneuvoston maaliskuussa 2020 antama linjaus on realisoitunut myös reserviin kuuluvien asevelvollisten koulutuksessa koronavirusepidemian aikana. Puolustusvoimat toteuttaa asevelvollisuuslain määrittämiä tehtäviä ja ylläpitää valmiutta, myös epidemiatilanteen aikana. Annettujen tehtävien toteuttamista on helpottanut, että harjoitukseen osallistuvien reserviläisten kuin myös kantahenkilökunnan yhteisenä tavoitteena on terveysturvallinen harjoitus.

Reserviläinen paikallispuolustusharjoituksessa Lappeenrannassa 2018

Moni reserviläinen saa käskyn kertausharjoitukseen ensimmäistä kertaa. Tämä herättää useilla muistikuvia varusmiespalveluksen ajalta ja sitä kautta myös monia kysymyksiä harjoituksen toimeenpanoon liittyvistä käytännön asioista. Kysymyksiä herää mm. miten järjestää omat siviiliasiat, kuten työ, opiskelu tai muut henkilökohtaiset asiat harjoituksen aikana. Henkilökohtaisten asioiden järjestelemiseksi kertausharjoituskäsky toimitetaan reserviläiselle noin kuusi kuukautta ennen harjoitusta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisten asioiden hoitamisen hyvissä ajoin ennen harjoitusta. Kertausharjoitusmääräyksen liitteenä lähetettävässä harjoitustiedotteessa annetaan tiivistetysti reserviläiselle ohjeet henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen ennen harjoitusta ja ohjeet kertausharjoitukseen matkustamiseksi.

Kertausharjoituskäskyn saaminen on herättänyt myös kysymyksiä, millaisilla käytännön järjestelyillä harjoituksen toimeenpanossa varaudutaan koronavirukseen. Harjoitustiedotteessa on annettu tiivistetty ohjeistus, että harjoitukseen ei voi osallistua sairaana ja miten sairastumistilanteessa tulee toimia. Tiedotteessa kerrotaan myös harjoituksen johdon sekä palvelukseen määränneen aluetoimiston yhteystiedot.

Reserviläiset Lohtajalla 2018

Kertausharjoitukseen laaditussa PVMoodle verkko-oppimisympäristön työtilassa reserviläisille annetaan mahdollisimman reaaliaikaisesti yksityiskohtaisempia tietoja ja ohjeita harjoituksen käytännön järjestelyistä. PVMoodlesta löytyy tietoa mm. joukon kohortoinnista pienempiin osastoihin, käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä sekä tietoja harjoituksen ohjelmasta ja tavoitteista, majoittumisesta sekä ruokailuista harjoituksen aikana. PVMoodle työtilaan voidaan harjoituskohtaisesti liittää myös itseopiskelumateriaalia ja erilaisia valmistautumistehtäviä. Työtilassa reserviläiset voivat myös esittää yksityiskohtaisempia kysymyksiä harjoituksesta.

Nimensä mukaisesti reservin kertausharjoituksilla kehitetään ja ylläpidetään reserviläisen poikkeusolojen tehtäväänsä varusmieskoulutuksessa saamia tietoja ja taitoja. Reservin kertausharjoitus on lisäksi mahdollisuus tavata omaan joukkoon kuuluvia varusmiespalveluksen aikaisia palvelustovereita. Reserviläisiltä saatujen palautteiden mukaan yhdessä tekeminen ”vanhojen” ruotukavereiden kanssa kasvattaa luottamusta oman joukon suorituskykyyn.

Teksti: Petri Servo, Puolustusvoimat
Kuvat: Maavoimien kuva-arkisto

Jaa uutinen: