2022-06

Kalliosuojakoulutusta – yhdessä stadilaisten turvaksi!

Mistä kalliosuojakoulutuksessa on kyse?

Kalliosuojakoulutuksen tavoitteena on tuottaa henkilöstöä, joka hallitsee asuinalueensa kalliosuojan toiminnan perusteet ja osaa toimia suojan eri tehtävissä. Tehtäviä ovat esimerkiksi tekniset, muonitus-, ensiapu-, henkisen tuen ja järjestyksenvalvontatehtävät.

Kalliosuojat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Kalliosuojakoulutukseen osallistuminen tuottaa osaamista poikkeusolojen varalle sekä tavallisiin arjen vaara- ja häiriötilanteisiin. Kalliosuojakoulutus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää turvallisuuden tunnetta. Kalliosuojakoulutusta järjestetään MPK:n, Helsingin Kaupungin pelastuslaitoksen ja Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry:n yhteistyön kautta ja eri toimijat vastaavat kokonaisuuksissa eri osista.

Maanpuolustuskoulutus MPK ja Helsingin väestönsuojeluyhdistys kouluttavat yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa henkilöstöä Helsingissä sijaitseviin kallioväestönsuojiin. Kalliosuojakoulutus soveltuu kaikille 18—67-vuotiaille henkilöille, joita ei ole sijoitettu tai varattu muihin poikkeusolojen tehtäviin. Koulutettavan tulee pystyä toimimaan esteellisessä ympäristössä. Lisäksi koulutettavalla tulee olla kotikunta Suomessa.

Kalliosuojakoulutuksen tavoitteena on siis tuottaa osaava henkilöstö sijoitettavaksi osana poikkeusolojen organisaatiolla kalliosuojaan, jotta suojia kyetään operoimaan poikkeusoloissa. Kuten muillakin väestönsuojilla, myös kalliosuojilla on usein normaaliolojen käyttö. Suojautumistilanne ei tule yllättäen, vaan suojat aktivoidaan osana varautumista pelastusviranomaisen päätöksellä.

Tule mukaan!

Rekisteröidy ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen osoitteessa mpk.fi, ja kutsu myös naapurisi ja kaverisi mukaan!

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala, tuomas.hauvala @ mpk.fi

Teksti: Tuomas Hauvala MPK ESMPP
Kuva: Petri Parvialinen HELPELA

Jaa uutinen: