Yleinen

Uusi Suomi 29.5.1940

Kaikille asekuntoisille sotilaskoulutusta Ruotsissa.

Armeijan miesvahvuus kasvaa huomattavasti.

Uuden Suomen kirjeenvaihtajalta

Tukholma, tiistaina.

Jotta Ruotsin armeijan miesvahvuus saataisiin entistään suuremmaksi, hallitus esittää valtiopäiville tänään tekemässään esityksessä, että asevelvollisuusikä korotetaan yhdellä vuodella 46 vuoteen ja että ns. kategoriajako poistetaan.

Viimeksi mainittu ehdotus sisältää sen, että kaikki miehet saavat asekoulutuksen jo rauhan aikana, eikä osaa heistä kuten tähän asti siirretä ns. täydennysreserviin, joka saa asekoulutuksen vasta sodan puhjettua. Täydennysreservien poistamisella rintamajoukkojen miesvahvuus lisääntyy välittömästi 100.000 asevelvollisuusikäisellä miehellä, jotka uuden järjestyksen mukaan saavat sotilaskoulutuksen. – M

Jaa uutinen: