04/2018 uutiset

Kaartin vuosipäivä ja valatilaisuus

Kaartin jääkärirykmentissä heinäkuun 9. päivä palveluksensa aloittaneiden alokkaiden sotilasvala ja -vakuutus järjestettiin Tapiolan urheilupuistossa Espoossa perjantaina 17.8.2018. Kaartinjääkäreiksi tilaisuudessa nimitettiin noin 680 alokasta.

Sotilasvalan ja -vakuutuksen vastaanotti Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen. Vakuutuksen ja valan esilukijana toimi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Kenttähartauden toimitti sotilaspastori Risto Kaakinen ja paraatijoukkoja komensi everstiluutnantti Harri Savolainen.

Kaartin jääkärirykmentti juhli 16.8.2018 22. vuosipäiväänsä. Vaikka joukko-osasto on varsin nuori, kantaa se kuitenkin kaartin ja jääkäreiden pitkiä ja kunniakkaita perinteitä.

Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen totesi vuosipäivän puheessaan, että valmius ja sen jatkuva kehittäminen ovat olleet ja tulevat olemaan rykmenttimme painopistealueena. Pääkaupunkiseudun toimintaympäristö asettaa suuren joukon haasteita ja tehtäviä. Yhteistyöviranomaisten laaja verkosto, voimakkaasti lisääntyneet turvallisuustehtävät, lisääntyneet huollon tukitehtävät, Kaartin soittokunnan tilaisuuksien suuri määrä sekä eri maiden sotilas- ja valtionjohdon vierailut haastavat rykmenttiämme jollain tasolla joka päivä.

Eversti Tervonen muistutti varusmiehiä siitä, että varusmiespalvelus, kuten kaikki koulutus, on investointi tulevaisuuteen. Varusmiespalvelus antaa elinikäisiä valmiuksia työelämään tehtävästä tai alasta riippumatta.

lähde: mil.fi

Eversti Petteri Tervonen

Sotilasvalan kaava

Joukko toistaa vain lihavoidut osat.

Minä N.N. lupaan ja vakuutan

(valassakaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,

(vakuutuksessakunniani ja omantuntoni kautta,

 

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

 

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

 

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

 

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

 

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

 

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.

Jaa uutinen: