04/2019 pääkirjoitus

Jo neljä ehdokasta seuraavaksi puheenjohtajaksi

Suomen Reserviupseeriliiton liittokokouksessa Turussa 16.11. valitaan liitolle uusi puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2022. Liiton nykyinen puheenjohtaja majuri Mikko Halkilahti ilmoitti jo edellisen valinnan yhteydessä, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään nykyisen kauden päättyessä.

Kesälahti, Kuusivaara, Mäkelä ja Ranta jo ehdolla

Liiton sääntöjen mukaan puheenjohtajaa valittaessa tulevat kysymykseen vain ne suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet liittohallitukselle kahta kuukautta ennen liittokokousta. Näin ollen puheenjohtajaehdokkaat tulee ilmoittaa 16.9. mennessä.

Elokuun puoleenväliin mennessä puheenjohtajaehdokkaiksi on ilmoitettu neljä henkilöä. Imatran Reserviupseerikerho esittää tehtävään kapteeni Veli-Matti Kesälahtea, Valkeakosken Reserviupseerikerho luutnantti Tuomas Kuusivaaraa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ehdottaa tehtävään yliluutnantti Aaro Mäkelää ja Ulvilan Reserviupseerikerho esittää yliluutnantti Petri Rantaa.

Ehdokkaista Aaro Mäkelä toimii tällä hetkellä liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana sekä liiton edustajana MPK:n hallituksessa. Veli-Matti Kesälahti on liiton toinen varapuheenjohtaja sekä Etelä-Karjalan piirin puheenjohtajana. Tuomas Kuusivaara on RUL:n järjestötoimikunnan puheenjohtaja ja hän on aiemmin toiminut mm. Valkeakosken Reserviupseerikerhon ja RUL:n Mentor-toimikunnan puheenjohtajana. Petri Ranta on liittohallituksen jäsen sekä Satakunnan piirin puheenjohtaja.

RUL:n puheenjohtajaehdokkaat esitellään myöhemmin liiton nettisivuilla, syksyn Kenttäposteissa sekä lokakuun Reserviläisessä.

Liittokokous valitsee myös liittovaltuuston ja hyväksyy kolmivuotissuunnitelman

Turun liittokokouksen asialistalla on puheenjohtajavaalin lisäksi myös liittovaltuuston valinta sekä kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022.

Liittokokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistykset. Liittokokouksessa jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Turun liittokokouksen asialistalla on myös liittovaltuuston valinta sekä kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022.  Liittovaltuusto toimii liiton päättävänä elimenä varsinaisten liittokokousten välisenä aikana.

Liittovaltuuston jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen saakka kestäväksi toimiajaksi siten, että kukin reserviupseeripiiri saa liittovaltuus­toon yhden jäsenen sekä lisäksi yhden jäsenen jokaista piirin jäsenyhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän täyttä tuhatlukua kohti.  Jokaiselle jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varamies.Edellä mainittujen lisäksi varsinainen liittokokous valitsee liittoval­tuustoon viisi jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen. Näistä jäsenistä tulee ainakin yhden jäsenen varamiehineen olla ruotsin­kielinen ja, mikäli mahdollista, yhden jäsenen varamiehineen henkilöjäsen.

Kolmivuotissuunnitelman luonnos lähetettiin jäsenyhdistyksille, piireille ja keskeisille luottamushenkilöille kommentointia varten kesäkuun lopulla. Liittohallitus hyväksyy lopullisen ehdotuksen kolmivuotissuunnitelmaksi syyskuun kokouksessaan, jonka jälkeen se lähetetään liittokokouskutsun mukana jäsenyhdistyksille.

Oikeus liittokokouksessa käsiteltävien aloitteiden tekemiseen on jäsenyhdistyksillä ja reserviupseeripiireillä. Aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kahdeksan viikkoa ennen kokousta eli Turun kokoukseen tehtävien aloitteiden on oltava liiton toimistossa viimeistään 20. 9.

Lisätietoja liittokokousviikonlopun tapahtumista löytyy liiton nettisivuilta.  

Lähde: Suomen Reserviupseeriliitto

Jaa uutinen: