02/2015 puheenvuoro

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Vänrikki (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin
2. varapuheenjohtaja
Nuorten toimikunnan jäsen


Yksittäisistä sisällöistä vuonna 2015 painopisteenä on erityisesti nuorille suunnattu Turvallisen ampujan kurssi ja Sovelletun Reserviläisammunnan kurssi (SRA-kurssi), joka on tällä hetkellä menestyksekkäästi pilotointivaiheessa.


Jäsenten aktivointi tärkeää

Helsingin reserviupseeripiirissä (HRUP) on nuorten toimikunta, joka on perustettu 2013 ja jonka tehtävänä on järjestää tapahtumia sekä toimintaa erityisesti nuorille reservin upseereille. Toimikunta ei noudata kerho- tai aselajirajoja vaan kannustaa monipuoliseen yhteistyöhön piirin eri organisaatioiden kesken. Toimikunnan muodostavat HRUP:n eri kerhojen ja yhdistysten nuoret upseerit (nuorisoupseeri). Toimikunnan yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä on muodostunut nuorten upseerien henkilökohtainen kontaktoiminen ja viestintä nuorille upseereille. Toimikunta onkin menestyksekkäästi kontaktoinut nuoria jäseniä puhelimitse ja henkilökohtaisesti tapahtumien yhteydessä. Kontaktoinnista saatu palaute on ollut positiivista ja nuorisojäsenet ovat arvostaneet sitä, että heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Vuoden 2014 aikana toimikunta järjesti sotilasliikuntatapahtumia, matalan kynnyksen tutustumistapahtumia, vain nuorille suunnattuja pistooliammuntoja sekä osallistui kokelasammuntoihin, eserviläispäivään ja kansainvälisiin sotilastapahtumiin. Nuorten toimikunta on myös aktiivinen piirin hallintoasioissa – Kuluvana vuonna piirin hallituksessa on kolme nuorten toimikunnan jäsentä (Jussi Kangaspunta, Toni Selin, Pauli Sortti).

Reserviupseeriliiton julkaisemista luvuista käy ilmi, että yhdistystemme jäsenluvut ovat laskussa. Jäsenlukujen laskuun on useita syitä ja jäsenien määrä vähenee jokaisessa ikäluokassa. On tärkeää huomata, että jäsenmäärän kasvattaminen ei ole kiinni pelkästään uusjäsenhankinnasta – olemassaolevien jäsenten aktivointi on jäsenmäärän kannalta elintärkeää. Aktivoinnilla tarkoitan tässä henkilökohtaista viestintää jäsenelle ja monipuolista tapahtuma- ja koulutustarjontaa, joihin jäsen voi halutessaan osallistua. Passivoituneen jäsenen aktivointi on erittäin hankalaa siinä vaiheessa, kun jäsenmaksu on rästissä ja hiljaiseloa on jatkunut jo pitkään.

Reserviupseeritoiminta on jo jonkin aikaa ollut murroksessa. Reserviupseeritoiminta ei enää nauti Puolustuvoimien (PV) tukea samalla tavalla kuin vanhoina hyvinä aikoina. Vaikka PV on tehnyt päätöksen lähettää reserviläisille heidän sodanajansijoituksensa sisältävä kirje, puuttuu tästä kirjeestä todennäköisesti vielä sisältö siitä, miten reserviläinen voi osallistua vapaaehtois- ja maanpuolustustoimintaan omalla paikkakunnallaan jos PV ei tätä mahdollisuutta hänelle suo. Yleensähän vapaaehtoisesta toiminnasta kiinnostunut reserviläinen ottaa yhteyttä paikalliseen reserviläiskerhoon ja mahdollisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen (MPK). Juuri kotiutuneilla tai vähän aikaa sitten kotiutuneillla reserviläisillä tätä tietoa ei kuitenkaan yleensä ole ja vaarana onkin, että he jäävät osin haluamattaan toiminnan ulkopuolelle. Nuorten toimikunta ei jätä kertaamista ja harjoittelua PV:n varaan, vaan tarkoituksena on järjestää nuorille upseereille omia tapahtumia ja markkinoida jo niitä olemassaoleva tapahtumia, jotka soveltuvat erityisesti 20-30 vuotiaille reservin upseereille. Yksittäisistä sisällöistä vuonna 2015 painopisteenä on erityisesti nuorille suunnattu Turvallisen ampujan kurssi ja Sovelletun Reserviläisammunnan kurssi (SRA-kurssi), joka on tällä hetkellä menestyksekkäästi pilotointivaiheessa.

Ajat ovat muuttuneet myös viestinnän ja osallistumisen osalta – viestinnän ja aktiviteettien on muututtava ajan mukana. Nuorten toimikunta on ottanut vuoden 2014 aikana käyttöön perinteisen sähköpostiviestinnän lisäksi Facebookin, Instagramin ja Googlen sähköisen toimintakalenterin. Kuvien käyttäminen tapahtumien markkinoinnissa korostuu ja parhaimmat tulokset saadaankin yleensä niistä
viesteistä, joissa tapahtuma on jaksettu avata selkokielisesti ja viestin tukena on ollut aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia. Vuonna 2015 nuorille tarjotaan perinteisen sotilastoiminnan lisäksi monipuolisia liikuntatapahtumia, verkostoitumistapahtumia, mentorointia sekä matalan kynnyksen sosiaalisia tapahtumia, joissa on helppo tutustua muihin piirin jäseniin sekä muodostaa kestävä ja pitkäaikainen suhde vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.

Jaa uutinen: