02/2017 pääkirjoitus

Järjestöillä tärkeä rooli kokonaisturvallisuuden lisäämisessä

Yhteiskunnan turvallisuudesta käydyssä keskustelussa järjestöillä nähdään yhä useammin olevan kasvava rooli viranomaisten tukena.  On toivottavaa, että tämä näkemys konkretisoituu viime vuonna käynnistyneen ja Turvallisuuskomitean koordinoiman Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) päivityksen yhteydessä, toteaa Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) liittovaltuuston puheenjohtaja Markus Lassheikki. Hän puhui RUL:n liittovaltuuston kevätkokouksessa Helsingissä 22.4.

Kokonaisturvallisuus korostuu jatkossa vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjenkin toiminnassa. RUL:n viime syksynä hyväksytyssä kolmivuotissuunnitelmassa todetaan liiton olevan reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö, joka edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Yksi merkki järjestöjen kasvavasta roolista kokonaisturvallisuudessa on myös Suomi100 -tapahtumiin kuuluva Nuku Rauhassa -hanke.  Tämän Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoiman hankkeen avulla tuodaan kansalaisten tietoisuuteen kokonaisturvallisuuden eri ulottuvuuksia ja eri toimijoiden rooli kokonaisuudessa.

Valtioneuvostotasolla kokonaisturvallisuuden yhteistyöfoorumina toimii puolustusministeriön yhteydessä Turvallisuuskomitea. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen eri hallinnonalojen strategista varautumista. RUL on yhdessä muiden järjestöjen kanssa osallistunut YTS:n päivitystyöhön ja hiljattain kommentoinut YTS:n luonnosversiota. Päivityksen yhteydessä on nähty hyväksi muun muassa, että ”järjestöt tuottavat palveluita, tukevat ja koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista viranomaisia tukevaan toimintaan ja ylläpitävät esimerkiksi valmiustoimintaan liittyvää erityisosaamista.”

RUL katsoo, että järjestöillä on myös merkittävä rooli vapaaehtoisten rekrytoinnissa kokonaisturvallisuuden tehtäviin. Osaavan ja sitoutuneen vapaaehtoisresurssin käytettävyyttä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulisi edistää erityisen henkilövaraamisrekisterin avulla esim. väestötietojärjestelmään kytkeytyen, Markus Lassheikki totesi.

Jaa uutinen: