2024-03

Årets kursdeltagare på parkourträning på ön. Bild Harry Sainio, MPK

I kondis till milin

De val vi gör i vardagen är viktiga för att öka vår fysiska aktivitet

De flesta av oss rör sig utomhus och utövar någon form av motion. Samtidigt har många nya tjänster, anordningar, tekniker och färdsätt minskat vårt behov av att röra på oss. Vi promenerar, står, bär och lyfter saker, går i trappor, spelar gårdsspel och hugger ved mindre än tidigare i vår vardag.

Programmet Finland i rörelse, som ingår i regeringsprogrammet, syftar till att få människor i olika åldrar att röra på sig mer. Genom programmet förbättrar man möjligheterna att röra på sig och göra sådana val i vardagen som främjar fysisk aktivitet. Målsättningen i regeringsprogrammet är att inkludera olika enheter med till konceptet; alla förvaltningsområden, städer, kommuner, skolor, organisationer osv.

Försvarsmaktens del av denna helhet är beväringar från uppbåd till trädande i tjänst. Här kopplas Försvarsutbildning MPK med i bilden.

Försvarsutbildning MPK’s kurs I kondis till milin har som målsättning att ge kunskap om militärtjänsten och förbereda deltagarna både fysiskt och psykiskt på den kommande tjänstgöringen. För tillfället hålls kursen endast i en del av MPK’s distrikt, bland annat Södra Finland och Egentliga Finland. Målsättningen är att kursen bjuds ut i alla distrikt.

Åt vem?

Målgruppen för kursen är andra gradens studerande samt övriga ungdomar som förbereder sig för militärtjänst, uppbåd eller kvinnornas frivilliga urvalstillfälle. På kursen bekantar man sig med militärtjänsten via kraven på den fysiska konditionen.

Vad ingår i kursen?

Kursen består av två dagar närundervisning och 14 timmar distansuppgifter.

I kursen ingår:

  • Bekantgöring med krigarens utrustning
Muskelkondistionsten. Bild Harry Sainio, MPK
  • Muskelkonditionstest
  • Föreläsningar om styrke- och uthållighetsträning
Styrke- och uthållighetsträning i praktiken. Bild Birgitta Mitro, MPK
Styrketräning i praktiken. Bild Birgitta Mitro, MPK
  • Styrke- och uthållighetsträning i praktiken
  • Användande av MarsMars-appen samt hemuppgifter

Hur kommer du i miliskick ifall du inte kan komma med på kusen?

En mångsidig konditionsträning börjar från vardagsrutinerna. Om du inte på en tid motionerat regelbundet, ökar konditionen redan då du rör på dig 3–4 gånger i veckan i minst 30 minuter. Att höja konditionen kräver således inte stora ansträngningar i dina veckorutiner. Ta i bruk Marsmars-appen, med vars hjälp du kan stegvis öka din kondition redan före militärtjänstgöringen. Marsmars kan gratis laddas ned för Android och Apple i appbutikerna.

Den mest centrala motionsrutinen i militärtjänsten är gång vilket innebär att konditionen höjs nästan utan att man märker det. Ett enkelt sätt att öka mängden gång är att gå alla korta sträckor och använda trapporna.

Före du börjar med ansträngande träning, kontrollera med en läkare att din hälsa är i skick.

Kursen ur lärarsynvinkel

Det här är nu andra året jag åker iväg med våra studerande till Sandhamn på kursen i kondis till milin.

Jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med vad som fysiskt krävs för militärtjänstgöringen. Bra också att det kommer fram vad som kan vara utmanande och hur man kan lösa det med att träna på rätt sätt.

Detta år ökade vi betydligt deltagarantalet från Prakticum, med att marknadsföra kursen lite mera och i god tid. En orsak till det tror jag också är att vi gick ut med tanken låg tröskelprincipen. Deltagarna behöver inte vara i super bra form eller behärska något extra för att anmäla sig, utan efter kursen får de veta på vilken nivå deras fysiska kondition är. Samtidigt blir de medvetna om att möjligen någon förändring gällande den fysiska konditionen behövs för att nå upp till Försvarsmaktens förväntningar på den som rycker in. Enligt mig är det bra att de också får en hemläxa, där de skall planera och verkställa ett två veckors individuellt träningsprogram som i sin tur kan sporra dem vidare med deras träning.

Coopertest, Bild Birgitta Mitro, MPK

Studerandes respons har varit positiv. De tycker att kursen är rolig trots att det fysiskt är tungt. Långpromenad/naturparkour, olika rörlighetsövningar, muskeltest, coopertest, orientering och hinderbana, speciellt i regn och rusk låter ju inte så muntert, men de var trots omständigheterna nöjda. I Prakticum kan våra studerande ersätta kursen med en valbar gymnastikkurs, men trots det så är det många som deltar av rent intresse.

Naturparkour, Bild Harry Sainio, MPK

Jag tycker det är givande att för det första komma bort från studiemiljön och få umgås och lära känna studerande på ett annat sätt, också lära känna nya ansikten och för det andra tycker jag det är trevligt att bekanta sig med stället Sandhamn. Igen fick vi spendera två trevliga och givande dagar där.

Hur har kursen inverkat då du ska rycka in i juli

Emil M. var på kursen för två år sedan. Nu ska han rycka in i milin i juli.

Emil tränar på utegym. Bild Birgitta Mitro, MPK

Hur har kursen inverkat ditt tränande?

Jag går med kompisar på raska promenader. Ibland går vi också på innegym men mest går jag på utegym. Springande borde jag träna mera.

Har du utegym nära dig?

Ja, jag har tre gym som är relativt nära. Denhär är bara några hundra meter hemifrån, sedan finns det i Konala en och en vid Tali. Utegymmen kan hittas via länken.

Skribenterna Birgitta Mitro, MPK och Nina Väyrynen, Prakticum.

Källor:
https://okm.fi/sv/finland-i-rorelse
https://puolustusvoimat.fi/sv/web/sotilasliikunta/bevaringarnas-motion

Jaa uutinen: