2022-05

HRUP:n Varautumispäivä 17.9.2022

Kansalaisten mielenkiinto ja tarve saada lisätietoa suojautumisesta mahdollisten äärimmäisten poikkeusolojen varalta kasvoi merkittävästi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan naapurimaatansa vastaan kuluvan vuoden helmikuussa. Modernit viestintäalustat mahdollistivat ajantasaisen informaation saamisen Ukrainasta, jossa hyökkääjä pyrki kaukovaikutteisesti tuhoamaan ja aiheuttamaan sekasortoa kohdistamalla tulta siviilikohteisiin, asutuskeskuksiin sekä muihin ei-sotilaallisiin maaleihin. Myös Helsingin Reserviupseeripiiriin (HRUP) tulleet kyselyt reserviläisten ja myös muiden kansalaisten osalta kasvoivat, koskien sekä itse varautumista ja suojautumista mutta myös, että mitä itse kukin voi tehdä yhteisen hyvän eteen pahimman varalta.

HRUP:n hallitus tunnisti tässä selkeän tarpeen jäsentemme ja yhteiskunnan tarpeita ajatellen. Asian pohdinta, ideointi ja järjestelyt annettiin asianmukaisesti HRUP:n varautumistoimikunnan vastuulle jo kevättalvella. Näiden pohjalta syntyi ajatus järjestää oma laadukas tilaisuus vastaamaan tarvetta. Ajatus jalostui lopulta kalliosuojassa pidettäväksi varautumispäiväksi, jossa kävijä pääsee tutustumaan monipuolisesti pääkaupunkimme väestönsuojeluinfrastruktuuriin, sekä eri toimijoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin varautumisen ja suojautumisen saralla.

Tilannekuva

Kansainvälisestikin tarkasteltuna huomionarvoiseksi nousee pääkaupunkimme laaja kalliosuojaverkosto. Yhteensä 48 kallioväestönsuojaa kattava infrastruktuuri, jakautuen sekä yleisiin ja yhteisiin suojiin, sijoittuvat ympäri Helsinkiä, ollen monesti arkikäytössä hyödynnettynä muuhun käyttöön, kuten liikunta- tai parkkikäyttöön. Kaikkiaan Suomessa on noin 45 000 väestönsuojaa, mahdollistaen jopa 3,6 miljoonan ihmisen suojautumisen. Väestönsuojan käyttöönotto tapahtuisi, mikäli maamme joutuisi aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Tällöin suojaa haetaan räjähdysvaikutuksilta, säteilyltä, kemikaaleilta, paineaalloilta kuin myös rakennusten sortumilta, jne.

Helsingin tapahtumatarjonta kuluneen kevään osalta oli varsin laaja varautumisen osalta. Tästä esimerkkinä Nuku Rauhassa-kokonaisturvallisuuden yhteistyöhanke toukokuussa Rautatientorilla. Näiden myötä oli mielekästä allokoida HRUP:n varautumispäivä kesälomien jälkeiseen aikaan, jolloin kutsuttavien saavutettavuus olisi paras mahdollinen. Päiväksi valikoitui lauantai, 17.9.2022 ja paikaksi Roihupellon yhteiskalliosuoja.

Päivän ohjelmasta

Tapahtuma suunnattiin kaikille reservin upseereille, edellyttämättä jäsenyyttä reserviupseerikerhoissa, ja heidän perheenjäsenilleen. Ohjelma laadittiin vastaamaan mahdollisimman laajasti eri tarpeisiin seuraavasti:
– Kalliosuojan esittely
– Tietoiskut ja infoa väestönsuojelusta ja kalliosuojakoulutuksista
– Helsingin reserviupseeripiirin ja siihen kuuluvien kerhojen esittelyitä
– Sammutusrasti
– EcoAim (Laser) -ammuntaa
– Kotivara 72 tuntia
– Ensiapurasti
– Sotilaskotiauto herkkuineen

Esitelmä väestönsuojelusta ja kalliosuojakoulutuksita jouduttiin valitettavasti perumaan luennoitsijan estymisen myötä. Kalliosuojan esittelykierroksia tietoiskuineen tehtiin sen sijaan useita, keräten kiitettävää mielenkiintoa osallistujilta. Lisäohjelmana saimme pääsyn vanhojen paloautojen näyttelyyn, mikä kiinnostikin sekä kävijöitä että järjestäjiä suuresti.

Alkusammutuspisteellä tulijat pääsivät turvallisesti ja opastettuna harjoittelemaan jauhesammuttimen käyttöä realistisissa olosuhteissa. Vaikka asia tuntui olevan monelle ennaltaan tuttua, harjoittelu koettiin varsin mielekkääksi ja toimi hyvänä muistutuksena toimintatavoista hätätilanteissa.

Punaisen Ristin rastilla kävijät pääsivät harjoittelemaan elvytystä ja saivat paljon arvokasta tietoa ensiaputilanteisiin. Elvytyksen onnistumisen ratkaisee ennen kaikkea reagointiaika, joka kuluu sydämen pysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. Muista aina näissä tilanteissa soittaa 112! Muistatko sinä mikä on uusin ohje painelu-puhalluselvytykseen?

Kotivara 72 tuntia pisteellä saimme tutustua kattavasti kotitalouksien omaehtoiseen varautumiseen kriisitilanteiden varalle. Samalla kävijät saivat mahdollisuuden tehdä testin oman varautumisen laajuudesta, antaen suuntaa mahdollisesti tehtäville lisähankinnoille, kuten varaparistot ja varattava juomavesimäärä. Katso lisää www.72tuntia.fi.

Laserammunarastilla (Ecoaims) kävi kuhina osallistujien testatessa pistooliammuntataitojaan leikkimielisen kisan merkeissä. Niin lapset kuin aikuiset viihtyivät tähtäilyn parissa, joka oli mahdollista tehdä myös sisätiloissa Ecoaims-lasertekniikan kautta.

Ulkopuolisten järjestämien rastien lisäksi kalliosuojassa oli monipuoliset esittelyt sekä Helsingin Reserviupseeripiirin että siihen kuuluvan Viestiosaston toimesta. Kävijät tutustutettiin laajaan toiminnan kirjoon ja rohkaistiin mukaan toimintaan.

Muonahuollosta vastasi sotilaskotiauto kuumine kahveineen ja pehmeine munkkeineen. Paikasta ja tilaisuudesta riippumatta, sotilaskoti on aina tervetullut lisä piristämään päivää!

Ohjelma eri rasteineen osoittautui kaikkinensa toimivaksi ja runsaiden palautteiden myötä keräsi kiitosta. Palautteiden yleisarvosanojen keskiarvo oli 4.1 (skaala 1-5).

Paras varautuminen huomisen varalle on tehdä parhaamme jo tänään

Tässä yhteydessä järjestäjät haluavat osoittaa lämpimät kiitokset kaikille kävijöille, joita oli lähemmäs 100. Teidän myötänne tapahtumasta tuli onnistunut! Samalla suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, kuten Helsingin Pelastuslaitos, Vuosaaren VPK, Maanpuolustusnaisten liiton Helsingin piiri, Suomen Punainen Risti ja Helsinki-Santahamina Sotilaskotiyhdistys ry. Iso kiitos myös Helsingin Reserviupseeripiirin toimistolle järjestelyavusta. Te kukin omassa roolissanne sekä yhdessä mahdollistitte arvonlisää tuoneen ja tärkeää sisältöä tarjonneen varautumispäivän järjestämisen ja toteutumisen. Kiitos teille!

HRUP:n varautumispäivä toteutetaan myös tulevana vuonna!

Teksti: Jukka Kuusala ja Erkka Suopanki
Kuvat: Erkka Suopanki

Jaa uutinen: