04/2019 puheenvuoro

Reserviupseerien varapuheenjohtajalta

Useiden akateemisten tutkimusten mukaan loma ei ole ihmisen parasta aikaa vaan lomaltapaluu! No eihän se useimmilla näin ole mutta jokin räväkkä aloitus piti keksiä. Vaikka moni onkin kesällä varmasti ampunut ja liikkunut niin varsinaisesti maanpuolustuskalenterit täyttyvät vasta kesän jälkeen. Jokaisen mieltymyksiin löytyy useitakin tapahtumia ja jos ei löydy, niin ota yhteyttä yhdistyksesi hallitukseen tai piiritoimistoon.

E-lehden 2/2019 puheenjohtajapalstalla esittelin ideoita kerhojen yhteistoiminnan aktivoimiseksi. Alla on näiden ideoiden status.

Muutaman kerhon yhteiskäynti Kalvolan ampumaradalla Munkkivuoren johdolla. Tämä toteutettiin 15.6.

Yhteiselokuvailta Töölöntorinkadun auditoriossa. Pioneeriosasto järjestää 7.10.

Itä-Helsingin reserviupseerien järjestämälle minijotokselle muiltakin kerhoilta muutama rasti. Järjestetään 14.9.

Padasjoen yhteistilaisuudet. Tietojeni mukaan ainakin pari yhteistapahtumaa on järjesteillä. Jos yhdistyksesi tapahtumaan mahtuu muitakin mukaan – saati jos tapahtuma uhkaa peruuntua vähäisen osallistujamäärän takia, niin yhteys piiritoimistoon ja markkinointi muillekin kerhoille.

Kuntotestaus yhteistapahtumana. Järjestetään 12.10. Santahaminassa (MPK)

Saunailta Merisotakoulun suursaunassa. Järjestetään 12.9. Jos saunojamäärän ennätys on merikadeteilla niin eiköhän pistetä paremmaksi!

Kuten huomataan, yhdessä ideointi ja tavoitteiden asettaminen saavat aikaan tuloksia! Nämä ja monet muut tapahtumat ovat erinomainen tilaisuus tutustua piirin muiden kerhojen jäseniin.

Piirin järjestötoimikunta on piirihallitukselta saamansa toimeksiannon mukaisesti sorvannut ehdotustaan piirin uusiksi säännöiksi. Ehdotus perusteluineen lähetetään kerhoille hyvissä ajoin ennen syksyn puheenjohtajapäivää, joka on 23.10. Silloin aiheesta käydään keskustelu. Tavoite on, että uudet säännöt ovat voimassa ensimmäistä kertaa syyskokouksessa 2020, jolloin nykyisen puheenjohtajiston kausi päättyy.

Piirin tämän vuoden syyskokouksessa valitaan piirihallituksen kahdeksan jäsentä. Kehotan kerhoja jo nyt miettimään sopivia ehdokkaita. Kysyn kerhoilta nimiä viimeistään lokakuussa. Lisäksi on hyvä miettiä ehdokkaita piirin toimikuntiin. Ne ovat hyvä tapa päästä sisään piirin toiminnan suunnitteluun.

Kuten olette huomanneetkin, on RUL:n sähköinen toimintalomake uudistunut tänä vuonna. Sitä uudistaessaan teki RUL:n järjestötoimikunta kenties suurimman työnsä vuosikausiin ja erityiskiitoksen annan ylil res Pekka Sillanpäälle, Akateemiset Reserviupseerit ARU. Tämä vuosi on uuden lomakkeen sisäänajoa ja koekäyttöä ja kaikki palaute on tervetullutta. Lomaketta ja pisteytystä muutetaan saadun palautteen perusteella vuodelle 2020. Pyydän lähettämään palautteen RUL:n järjestösihteerille.

Muistutan edellisessä kirjoituksessani heittämästäni haasteesta. Palkitsen piirin kevätkokouksessa henkilökohtaisesti kerhon, joka on kasvattanut prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä.

Lopuksi toivon lehden kaikilta lukijoilta aktiivista maanpuolustussyksyä. RUL:n asettamien tavoitteiden mukaisesti: Ammu – Liiku – Kouluttaudu ja omana lisäyksenäni – Kouluta muitakin!

Jukka Rusila

maj res

HRUP 1.varapuheenjohtaja

Jaa uutinen: