06/2021 puheenvuoro

”Olemme menettäneet kyvyn olla kova kovaa vastaan”

Presidentti Sauli Niinistö sanoitti hienosti dilemman, joka on todennäköisesti askarruttanut monia suomalaisia, eikä vähiten vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoita. Miten vastata kovaa tahoille, jotka eivät noudata mitään sääntöjä, kun toisaalta haluamme säilyttää liberaalin demokratian periaatteet? Sitaatti oli 10.11. Helsingin Sanomien artikkelissa, joka käsitteli Valko-Venäjän hybridioperaatioita Puolan, Latvian ja Liettuan rajoilla, Venäjän tukemana. Niinistö jatkoi: ”Tässä voidaan ajautua maailmaan, jossa järjestelmän sietokyky omiin tappioihin tulee aika ratkaisevaan asemaan. Autoritaarisilla järjestelmillä on uskomaton sietokyky kohdella omiaan vaikka kuinka tylysti verrattuna siihen, mitä läntisillä demokratioilla on. Se on valtavan vakava ase.”

Kommentti osuu naulan kantaan. Paitsi ulkopuolelta masinoitua hallitsematonta maahanmuuttoa, moni suomalainen pohtii, mikä mahtaa olla modernin siviiliyhteiskunnan resilienssi kriisin sattuessa. Ja kuinka etupainotteisesti poliittiset päättäjät saisivat kriisiajan organisaatioiden toimivaltuudet riittävälle tasolle, puhumattakaan pitkittyneestä kriisistä, jossa tappiot alkavat kumuloitua ja paine taipua hyökkääjän tahtoon kasvaa. Siinä kohtaa sosiaalinen media olisi varmasti pullollaan vihollisen trollitehtaiden masinoimia vaatimuksia luopua puolustuksesta, ja niitä saattaisi hyvin tukea valikoitujen ”rauhanliikkeiden” kovaääniset iskulauseet, joiden mukaan hyökkäykset Suomea kohtaan olisivat oma syymme. Ja niin edelleen. Maailmanhistoria on täynnä vastaavanlaisia esimerkkejä, vain mediat vaihtuvat.

Onneksi meillä on laajalti hyväksytty yleinen asevelvollisuus, ajan tasalla olevat Puolustusvoimat, laaja reservi, korkea koulutustaso ja Krimin laittomasta valtauksesta lähtien kehittynyt medialukutaito ja ymmärrys hybridioperaatioista. Ne kaikki luovat pohjaa yhtenäisyydelle, joka tarvittaessa hyväksyy kovatkin keinot turvata Suomen selviämisen. Näin ainakin haluan uskoa. Mailla joilla yleistä asevelvollisuutta ja kunnollista kykyä maanpuolustukseen ei ole, ovat huonommassa asemassa – ne ovat ketjun heikkoja lenkkejä. Välillä tuntuu, että poliittiset päätökset, joilla valmistaudutaan ennalta koviinkin toimiin, ovat edenneet tuskastuttavan hitaasti, jolloin kahlitseva byrokratia pelaa vain ja ainoastaan hyökkääjän pussiin. Mutta samalla täytyy muistaa, että Puolustusvoimien valmiudet vastata nopeisiin uhkiin ovat parantuneet merkittävästi Krimin jälkeen. Ja että Afganistaniin lähetettiin suomalainen sotilasjoukko alle viikossa, kun tahto löytyi. Se antaa toivoa että tarvittavaa kovuutta löytyy, kun sitä tarvitaan.

Piirihallitukseen paljon uusia jäseniä ensi vuodelle

Tämän lehden ilmestyessä piirille on jo valittu uusi piirihallitus vuodelle 2022. On ilahduttavaa, että yhdistykset esittivät yhteensä seitsemää uutta ehdokasta ja neljää nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkokaudelle. Yhdistysten syyskokousedustajat siis pääsivät äänestämään monesta hyvästä ehdokkaasta. Uskon että kaikki ehdokkaat ovat lähteneet mukaan ns. rakkaudesta lajiin, eli halusta kääriä hihat, tehdä töitä yhdessä, kaikkien piirin yhdistysten puolesta. Silloin asiat etenevät. Odotan innolla, että ensi vuonna saamme vihdoin kaiken toiminnan käyntiin normaaliolojen mukaisesti.

Ensi vuosi on tärkeä myös siksi, että vuoden päästä HRUP:n kaikkiin puheenjohtajatehtäviin valitaan uudet henkilöt syyskokouksessa. Yhdistyksillä on vuosi aikaa miettiä omia ehdokkaitaan ottamaan viestikapula vastaan. Myös uusilla hallituksen jäsenillä on hyvää aikaa perehtyä piirin ja sen toimikuntien työhön, ja mahdollisesti asettua ehdolle puheenjohtajien vaaleissa. Hallituskokemusta ei tietenkään edellytetä, mutta toki kokemus piirin tehtävien hoitamisesta tuo huomattavaa hyötyä.

Koulutus on HRUP:n toiminnan painopistealue vuonna 2022

Piirin toimintasuunnitelma ensi vuodelle sisältää jälleen uusia tavoitteita jokaiselle toimikunnalle, ja painopistealueeksi on nostettu koulutus. Ampumatoiminnan ja sotilasliikunnan ohella koulutus on se keskeinen tekijä, joka erottaa reserviläisyhdistykset tavallisista urheilu- ja ampumaseuroista. Koulutus on reserviläisyhdistysten aatteellisten tavoitteiden ytimessä, koska se edistää suoraan jokaisen jäsenen valmiuksia maanpuolustukseen. Se on samalla koossapitävä liima, joka parhaimmillaan tuo yhdistyksiin enemmän yhteisöllisyyttä ja porukan imua.

Koulutusteemaa on tarkoitus pitää esillä viestimällä reservin upseerin koulutuspoluista ja osallistumalla niiden määrittelyyn yhdessä MPK:n kanssa. Piirin uudentyyppisten koulutuspäivien kautta yhdistykset voivat tavoittaa uusia kaiken ikäisiä kohderyhmiä, aktivoida olemassa olevia, ja lisätä toiminnan yhteisöllisyyttä yli yhdistysrajojen. Ne yhdistykset, jotka ovat halukkaita ottamaan koulutusvastuuta, saavat myös tilaisuuden aktivoida omia osaajiaan toimimaan yhdessä. Koulutustoimikunnan suunnitelmana on tavata yhdistyksiä ensi vuoden aikana ja selvittää tahtotilaa lähteä mukaan.

Myös ampumatoiminnassa koulutus näyttäytyy useina kursseina: asehuolto, pistoolin peruskurssit, SRA-tuomari- ja SRA-ampujan kurssi, tutustumisammuntoja unohtamatta. Mukaan on otettu pitkästä aikaa myös tavoite parantaa piirin prosenttiammunnan tulosta. Prosenttiluku kertoo, mikä osuus yhdistyksen jäsenistä on harjoitellut ammuntaa vähintään yhden kerran vuoden aikana. Suuressa piirissä tuloksen parantaminen ei ole helppoa, mutta tavoite palvelee myös ei-aktiivisten jäsenten houkuttelemista mukaan.

Piirin varautumistoimikunta aloittaa 2022 – ilmoittaudu mukaan

Uutta toimintasuunnitelmassa on myös Varautumistoimikunnan perustaminen. Vaikka monet piirimme jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä kokonaisturvallisuuden rakenteita ja koulutusta, meillä ei ole ollut toimikuntaa sitä varten. Nyt oli korkea aika muuttaa tilanne. Tavoitteena on koota toimikuntaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta kokonaisturvallisuuden tehtävistä ja koulutuksesta, ja ennen kaikkea kiinnostusta ohjata konkreettisia hankkeita, ja viestiä avautuvista mahdollisuuksista kaikille reserviläisille. Kun tarkastelee demokraattisten yhteiskuntien haavoittuvuuksia ja uusia uhkia, jotka myös uudessa Puolustusselonteossa noteerataan, on selvää että kokonaisturvallisuuden kehittämisen pitää seurata sotilaallisia valmiuksia. Muuten siitä tulee ketjun heikko lenkki, jota vihollinen pyrkii hyödyntämään. Mikäli asia kiinnostaa, ota yhteyttä varautumisasioista hallituksessa vastaavaan Erkka Suopankiin. Yhteystiedot löytyvät piiritoimistosta.

Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla 6.12 – perinnettä jatketaan taas

Itsenäisyyspäivänä järjestetään taas perinteikäs kansalaisjuhla Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa. Juhla on sotaveteraanien, sotainvalidien ja muun maanpuolustusväen yhteinen iltapäivätilaisuus, johon kaikilla on vapaa pääsy. Juhlalla on pitkät perinteet, joten on hienoa päästä jatkamaan niitä korona-ajan tauon jälkeen. Juhlan jälkeen voi vielä valmistautua itsenäisyyspäivän muihin iltajuhlallisuuksiin.

Matti Riikonen
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, maj res

Jaa uutinen: