02/2020 puheenvuoro

HRUP:n varapuheenjohtajalta

Korona on hallinnut viime viikkojen keskustelua. Kirjoitan tätä sunnuntaina 29.3., jolloin Uusimaa on ollut ’eristettynä’ pari päivää. Maakuntakomppanioidenkin käyttöä liikenteenohjaukseen on ehdotettu. Mitä tahansa tähän kirjoittaakin, on se lehden ilmestyessä jo vanhentunutta. Mutta se ei varmasti parissa viikossa muutu, että lähes kaikki reserviläistoiminta on pysähdyksissä. Ammunnat seis, esitelmäillat, kevätkokoukset ja liikuntatapahtumat siirretty. Nyt on kovin haasteellista toteuttaa jokaisen reserviupseerin (ja kaikille reserviläisille sopivaa) tavoitetta Ammu – Liiku – Kouluttaudu. Mutta yritetään.

Ampumisen saralla nyt on hyvä tilaisuus puhdistaa kerrankin kunnolla aseensa. Vihjeitä saa esim. lehtemme ampumateemanumerosta HRS 2/2019 paperilehdessä. Samoin nyt voi ostaa patruunoita, tauluja ja muita tarvikkeita. Nostoja, tähtäämistä ja ampuma-asentoa voi harjoitella kotona. Varmista, että ase on tyhjä äläkä osoita tyhjälläkään aseella ketään!

Liikkua voi metsissä ja ulkoilureiteillä, kunhan muistaa pitää turvavälin kunnossa muihin liikkujiin. Armeijan marsseilta tuttu viiden metrin etäisyys on hyvä muistisääntö. Suunnistusta voi harrastaa kiintorasteilla, joita on todella monessa paikassa pääkaupunkiseudulla. Karttoja voi tilata kotiinsa esim. Helsingin Suunnistajien sivuilta.

Kouluttautumiseen on PV-Moodlessa paljon verkkokursseja, esim. Perustietoa Puolustusvoimista, Taisteluensiapu, Ase- ja ampumakoulutus, B-ajolupakurssi, Sotilasjohtamisen teoria ja Sotilaspedagogiikan teoria. Itseopiskelun lisäksi on syksyn ja ensi vuoden koulutuksia hyvää aikaa suunnitella nyt.

RUL on jälleen palkinnut aktiivisia kerhoja. 30 eniten toimintapisteitä saanutta kerhoa palkittiin ja tässä joukossa olivat Sissikerho, Viestiosasto, Tikkurila, Tapiola, Itä-Helsinki ja Pioneeriosasto. Hienoa! Lisäksi kerhon koon mukaisissa sarjoissa menestyivät Sissikerho ja Munkkivuori. Kaikkien toimintalomakkeen jättäneiden kerhojen kesken arvottiin muutama palkinto ja onni suosi Töölöä. Suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattaneita kerhoja palkittiin sarjoittain ja tässä menestyivät Itä-Helsinki ja Viestiosasto. Piirimme parhaille kerhoille kilahtaa kassaan lähes 500 euroa. Prosenttiammunnassa eivät Helsingin piirin kerhot ole perinteisesti pärjänneet, eivät viime vuonnakaan. Tässä huomaa kahden asian vaikutuksen: pääkaupunkiseudun haasteellisen ratatilanteen ja metsästäjien suhteellisen vähäisen määrän verrattuna muuhun maahan. Siltikin eräiden isojenkin maakuntakerhojen 100% tulos herättää hieman ihmetystä.

Piirin järjestötoimikunta on piirihallitukselta saamansa toimeksiannon mukaisesti johdollani hionut ehdotustaan piirin Vaaliohjesäännöksi. Piirillä ei ole aiemmin ollut vaaliohjesääntöä. Vaaliohjesäännön sisältö on käyty läpi piirin puheenjohtajapäivänä 23.10.2019 ja piirin syyskokouksessa 11.11.2019. Edellä mainituissa tapaamisissa on osallistujien taholta esitetty täsmennysehdotuksia, jotka on otettu huomioon. Ehdotus vaaliohjesäännöksi perusteluineen lähetetään kerhoille kevätkokouskutsun yhteydessä. Yksi oleellinen muutos nykyiseen on, että jos kerho haluaa ehdottaa henkilöä puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi, on ehdotus tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen syyskokousta. Jos vaaliohjesääntö hyväksytään piirin kevätkokouksessa, olisi se voimassa jo tämän vuoden syyskokouksessa, jossa valitaan piirin puheenjohtajisto ja piirihallituksen kahdeksan jäsentä. Kehotan kerhoja jo nyt miettimään sopivia ehdokkaita.

Viime vuoden puolella lupasin henkilökohtaisesti palkita piirin kevätkokouksessa kerhon, joka on kasvattanut prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä. Itä-Helsingin edustaja valmistautukoon!

Historiallisesta poikkeustilanteesta huolimatta hyvää kevättä. Minimoikaa tartuntariskit, noudattakaa määräyksiä ja ohjeita ja johtakaa esimerkillä muitakin. Kun tilanne normalisoituu, uskon meidän olevan entistäkin yhtenäisempiä.

Jukka Rusila

maj res

HRUP 1.varapuheenjohtaja

Jaa uutinen: