2022-05

Helsingin Reserviupseeripiirin syysvuosikokous valitsee uuden piirihallituksen ja puheenjohtajat 14.11.

Kokous pidetään Katajanokan Kasinolla maanantaina 14.11.2022 kello 19.00 alkaen. Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden puheenjohtajiston ja hallituksen valinta. Hallitusjäsenen kausi on 1 vuosi ja puheenjohtajien 2 vuotta.

Puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaiden nimet henkilöesittelyineen on toimitettava piiritoimistolle toimisto @ hrup.fi vaaliohjesäännön mukaisesti 18 päivää ennen kokousta (viimeistään 27.10.2022), jotta esittelyt ehtivät mukaan kokousmateriaaliin. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2021/2022.

Ohessa tähän mennessä ilmoitettujen ehdokkaiden esittelyt:


Puheenjohtajaehdokas KTM, SM, kapt res Janne Hänninen

Esittäjä: Kenttätykistökerho ry


Puheenjohtajaehdokas ylil res Axi Holmström

Esittäjä: Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf


Varapuheenjohtajaehdokas ylil res Tuomas Huokuna

Esittäjä: Tapiolan Reserviupseerit ry


Varapuheenjohtajaehdokas ltn res Tuomas Hauvala

Esittäjä: Helsingin Reservinupseerien Jääkärikerho ry


Varapuheenjohtajaehdokas asianajaja, OTM, ltn res Pauli Sortti

Esittäjä: Helsingin Sissikerho ry


Hallitusehdokas kapt res Jukka-Pekka Kantokoski

Esittäjä: Itä-Helsingin Reserviupseerit ry


Hallitusehdokas kapt res Pekka Sillanpää

Esittäjä: Kenttätykistökerho ry


Hallitusehdokas DI, KTM, ylil res Juha Vatanen

Esittäjä: Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto r.y.


Hallitusehdokas ltn res Janne Isosävi

Esittäjä: Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.


Hallitusehdokas ltn res Jukka Kuusala

Esittäjä: Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto r.y.


Hallitusehdokas ltn res Petri Laakkonen

Esittäjä: Pohjois-Helsingin Reserviupseerit r.y.


Hallitusehdokas vänr res Riikka Veijalainen

Esittäjä: Tapiolan Reserviupseerit ry


Edit 18.11.2022: Poistettu ehdokkaiden tarkemmat henkilötiedot

Jaa uutinen: