06/2021 uutiset


 

Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokous 15.11.2021


Uusi piirihallitus 2022

Syysvuosikokousilta Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa alkoi palkitsemisilla. Helsingin Reserviupseeripiirin Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä -palkinnon sai everstiluutnantti Vesa Sundqvist. Ote perusteluista: “Vesa Sundqvist on toiminut pitkään Uudenmaan aluetoimiston päällikkönä ja sinä aikana luonut hyvät ja avoimet suhteet koko reserviläiskenttään. Aluetoimiston johtajana Vesa on toiminut rakentavasti, ja häntä arvostetaan sekä henkilönä että esimiehenä. Pitkäaikainen ja luottamusta herättävä toiminta on kasvattanut tyytyväisyyttä koko Uudenmaan aluetoimistoa kohtaan. Vesa tunnetaan ystävällisenä ja avoimena henkilönä, jonka kanssa kaikkien yhteistyökumppanien on helppo toimia. Vesa osallistuu moniin tapahtumiin myös iltaisin ja viikonloppuisin virka-ajan ulkopuolella, ja kunnioittaa siten läsnäolollaan reserviläisten käytännön työtä.”

Piirin standaareilla palkittiin täyden neljän vuoden hallituskauden palvelleet piirihallituksen jäsenet: kapteeni Janne Hänninen ja vänrikki Pekka Suominen. Kiitos kuuluu myös piirihallituksesta pois jääville aliluutnantti Lasse Mäelle ja vänrikki Eero Kujalalle piirin eteen tehdystä työstä.

Kokousesitelmän piti Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkö Markus Häyhtiö aiheenaan MPK:n koulutuspolut. Esitelmä herätti vilkkaan keskustelun.

Vuosikokous teki hallituksen henkilövalinnat, vahvisti toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden sekä suorittamisajan. Jäsenmaksun piiriosaan ei esitetty korotuksia. Vuoden 2022 jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään 31.12.2022.

Piirihallitus 2022

kapt Jukka-Pekka Kantokoski, Itä-Helsingin Reserviupseerit r.y.
kapt Pekka Sillanpää, Kenttätykistökerho r.y.
ylil Erkka Suopanki, Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto r.y.
ltn Janne Isosävi, Kanta-Helsingin Reserviupseerit r.y.
ltn Jukka Kuusala, Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto r.y.
ltn Sampsa Pietilä, Töölön Reserviupseerit r.y.
vänr Tuomas Hauvala, Helsingin Reservinupseerien Jääkärikerho ry
vänr Riikka Veijalainen, Tapiolan Reserviupseerit ry

Puheenjohtajisto jatkaa toiselle kaksivuotiskaudelle: Puheenjohtaja maj Matti Riikonen,
1. varapuheenjohtaja maj Jukka Rusila ja 2. varapuheenjohtaja ylil Axi Holmström.
 
 

Reserviupseeriliiton toiminnan painopisteet 2022

Piiritaso

Piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa.
Vänrikkipäivä järjestetään.
Toimintapäivä järjestetään.
Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta paremmat tulokset.
Edistetään ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä.
Pidetään tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon.
Piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä.
Osallistuu valtakunnalliseen reserviupseeripäivään.
Piiri nimeää edustajansa uuteen liittovaltuustoon.
Piiri on edustettuna liittokokouksessa.
Piirillä on nimetty varautumisvastaava ja Vapepa yhteyshenkilö.
Piirin edustaja osallistuu toiminnanjohtajien neuvottelupäiville ja etätapahtumiin.

Yhdistystaso

Yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt heille yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää.
Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos.
Jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä.
Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla.
Sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden.
Yhdistys on edustettuna liittokokouksessa.

Henkilöjäsentaso

Liiku! –Liiku säännöllisesti –osallistu myös marsseihin ja jotoksiin.
Ammu! –Ylläpidä ampumataitoasi –harjoittele säännöllisesti, suorita prosenttiammunta.
Kouluttaudu! –Kehitä osaamistasi –osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n koulutukseen.

Teksti: Tomi Alajoki
Kuvat: Ari Ranto ja Suomen Reserviupseeriliitto

Jaa uutinen: