01/2019 puheenvuoro

HELRESP:n puheenjohtajalta

Piirin uuden toiminnanjohtajan rekrytointi

Työpaikkailmoitus julkaistiin nyt reserviläisten ja yhteistyökumppaniemme lehdissä. Toiminnanjohtajan tehtävälistasta tuli melkoisen pitkä. Toivottavasti tämä ei ole pelästyttänyt potentiaalisia hakijoita.

Työpaikkailmoituksessa pyydetään hakemuksia liitteineen toimitettaviksi piirille 1.3. mennessä. Tämän jälkeen hakijat haastatellaan ja jatketaan toiselle kierrokselle soveltuvimmiksi arvioitujen kanssa. Parhaassa tapauksessa haastattelut tulisi saada valmiiksi maalis-huhtikuussa. Uuden toiminnanjohtajan on tarkoitus olla Kari Talikan ohjauksessa riittävän ajan, jotta hän oppii tehtävät, kontaktit ja toimintamme vuosikellon. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä tietoa lopullisista hakijamääristä, eikä hakemuksia ole avattu.

Tunnustetaanko tosiasiat vai pysytäänkö faktoissa?

Ottamatta kantaa valtioneuvoston asettaman selvitystyöryhmän lausuntoon tai sen jäsenten jo aiemmin esittämiin näkemyksiin suomalaisten SS-vapaaehtoisten mahdollisista yhteyksistä Natsi-Saksan sotarikoksiin ja kansanmurhiin, huomasi uutisointia seurannut myös vanhan presidentti Paasikiven käyttöön ottaman fraasin nähneen uuden tulemisen.

Paasikivi kehotti sodan päätyttyä vuonna 1944 suomalaisia ”tunnustamaan tosiasiat”, elikkä sodan lopputuloksen ja sen myötä Neuvostoliiton vahvistuneen vaikutusvallan euroopassa ja naapurinamme. Tällä tosiasioiden tunnustamisella ei ollut tekemistä oikeudenmukaisuuden, eettisyyden, eikä valtiollisen moraalin kanssa. Myöskin se suodatti sopivaksi tilanteen ja Neuvostoliiton painostuksen mukaan objektiivisen todellisuuden – asioiden havaitun tapahtumaketjun – syyt ja seuraukset. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun termiä näkee käytettävän.

Padasjoki

Kuten jo edellisessä painetussa lehdessä kerroin Padasjoen Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton yhteisen koulutuskeskuksen ampumaratojen tulevaisuuden suhteen on ollut toista vuotta  käynnissä neuvottelut Puolustusvoimien, liittojen ja paikallisen metsästysseuran kanssa. Sopimusneuvotteluissa ongelmallisena asiana on ollut ennallistamiskustannuksista sopiminen.

Neuvotteluissa ollaan nyt päästy eteenpäin ja vastuu ennallistuksessa mahdollisesti poistettavasta maamassasta on saatu rajattua hyvin kohtuulliseen osaan radan valleista. Näin ollen voidaan olla toiveikkaita radan käytön jatkumisen ja yhäkin toivottavasti ajassa kaukaisen ennallistamisen kustannusten suhteen. Ennallistamista varten liitot perustavat pienen pitkäaikaisen rahaston. Sopimukseen tähdätään päästävän jo maaliskuun aikana.

Eduskuntavaalit

Reserviläisliitto järjestää valtakunnallisen vaalipaneelin 14.3. klo 13.40 Helsingissä.

Se järjestetään Eduskuntainfossa, eduskunnan Pikku-Parlamentin tiloissa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Juha Korkeaoja.  Tilaisuudesta on tietoa Reserviläisliiton sivuilla.

Yhdistykset

Nyt, kun Reserviläisliitto on jo julkaissut vuoden 2018 toiminnan tunnuslukuja, on hyvä muistaa, että yhdistysraportointia voi suorittaa koko vuoden ajan. Näin yhdistysten luottamushenkilöt välttyvät vuodenvaihteen kiireeltä raportoinnin ja siitä seuraavan yhdistyksen palkitsemisen suhteen.

Jatketaan tarmokasta toimintaamme vaihtelevissa talviolosuhteissa kohti kevättä!

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: