03/2018 puheenvuoro

HELRESP:n puheenjohtajalta

Aselain luonnos

 

Toukokuun alussa sisäministeriön julkaisema luonnos EU:n asedirektiiviin liittyvästä aselain muutoksesta on otettu vapaaehtoisen maanpuolustuksen piirissä tyrmistyksellä vastaan. Jo lain valmistelun kuulemisessa sisäministeriö keräsi lausuntoja tahoilta, joilla ei ole mitään tekemistä ampumaurheilun tai maanpuolustuksen kanssa. On vaikea kuvitella millaista asiantuntevaa tietoa saatiin vaikkapa aseistakieltäytyjiltä tai muilta ei pelkästään oletusarvoisesti aseelliseen maanpuolustukseen ja ampumaharrastukseen nuivasti suhtautuvilta tahoilta. Näillekin kuitenkin uhrattiin aikaa yleensä niin rajallisiksi väitettyjä virkamiesresursseja.

Luonnos on itsessään yhäkin epäselvä ja tulkinnanvarainen. Ministeri ja ministeriökin tuntuvat olevan eksyksissä maanpuolustus- ja ampumaharrastuspoikkeamien välillä. Jos lainsäätäjä ei pysty selkeään laisäädäntään, tulemme näkemään jälleen hyvin kirjavan ja epäyhtenäisen tulkinnan paikallisten lupaviranomaisten toimesta.

Huonoimmassa tapauksessa laki rajaisi reserviläiskiväärit ainoastaan sijoitetun reservin saataville. Sijoitettu reservi puolestaan koostuu vain osittain aktiivisista ampumaharrastajista ja reserviläisistä. Tämä voisi johtaa tilanteeseen, jossa valtaosa reserviläiskiväärin omistamiseen oikeutetuista ei hankkisi sitä aitoon harrastukseen tai olisi halukas käyttämään omaa rahaa ampumatarvikkeisiin ja asianmukaiseen kiväärin säilytykseen. Jos katsotaan viimevuosia, nähdään selvästi, etteivät vähäiset kertausharjoitukset ja niiden kohdistus- sekä loppuammunnat täytä mitenkään säännöllisen ampumaharjoittelun kriteeriä.

Ongelmallisen ketjureaktion aiheuttaisi myös tilanne, jossa reserviläisyhdistyksissä kouluttajina voisivat toimia ainoastaan sijoitetut reserviläiset, joilla on reserviläiskiväärin hallussapitolupa. Kouluttajien lukumäärä tulisi dramaattisesti vähenemään, mikä osaltaan näivettäisi kykyämme pitää laaja sijoittamaton reservimme hyvällä ampumataidon tasolla. Tämä puolestaan rapauttaisi kykyämme tarpeen vaatiessa kouluttaa ja ottaa joustavasti käyttöön varareservejämme, joilla kuitenkin luomme ulospäin kuvaa Suomen kokoonsa nähden vahvasta puolustuskyvystä.

Reserviläisliitto on tehnyt voimakkaasti työtä järkevän aselain muutoksen eteen. Meille on myös vakuutettu viranomaistaholta, aina edellistä sisäministeriä myöten, että aselain muutoksen ei ole tarkoitus heikentää, taikka vaikeuttaa reserviläisten ampumatoimintaa. Kuitenkin nyt julkaistu luonnos ei näitä vakuutteluita tue. Tämä ei kuitenkaan tee tyhjäksi tähänastista työtämme. Meidän tulee nyt käyttää entistä aktiivisemmin luomiamme keskustelukanavia ja vaatia selkeä, meitä tyydyttävä laki.

Piiri

Helsingin Seudun Reserviläispiirin kevätkokous pidettiin perinteisesti äitienpäivän jälkeisenä maanantaina. Paikka oli tänä vuonna Suomenlinnan Upseerikerho. Näin siksi, että Katajanokan upseerikerho on nyt remontissa. Kokousesitelmän Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminnasta piti piiripäällikkö Petri Parviainen. Piirimme kevätkokous piti sisällään sääntömääräiset asiat: vuoden 2017 toimintakertomuksesta aina tilin- ja toiminnantarkastajien lausuntoihin asti. Piirin tila saatettiin todeta erinomaiseksi niin talouden kuin jäsenmääränkin osalta. Lisäksi toiminnanjohtaja Kari Talikka esitteli toimintapäivän 29.9. tilanteen.  Toimintapäivä pidetään Santahaminasta ja asiasta lähetetään tietoa yhdistyksiin vielä ennen kesää.

16.5. pidettiin Helsingissä Vapaussodan päättymisen juhla, jossa näyttävin osuus oli marssi Hietaniemestä Mannerheimin patsaalle lippulinnoineen ja monine perinneratsukkoineen.

Myös 12.5. pidettiin ”Koko Suomen itsenäisyyspäivää” Suomenlinnassa linnoituksen suomalaisen kauden 100-vuotispäivänä. Juhlallisuuksista vastasi merivoimat.

Kaartin jääkärirykmentin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Merisotakoulun avoimet ovet järjestetään lauantaina 2.6.2018. Piireistämme tapahtumaan osallistuu EkoArms rastia pyörittävä ryhmä. Edeltävällä viikolla puolustusvoimat esittäytyy myös useampana päivänä keskustassa.

Omalta osaltani kiitän yhdistyksiä ja jäsenistöä aktiivisesta kevätkaudesta! Seuraavan, painetun lehden, palstan kirjoittaa piirimme hallituksen jäsen Kati Pitkänen. Hyvää, helteiden myötä jo miltei alkanutta, kesää!

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: