05/2019 puheenvuoro

Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa

Piirin syyskokous pidetään 11.11. maanantaina. Kokouksessa valitaan piirille puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle 2-vuotis kaudelle. Olen ollut tehtävässä viimeiset 4 vuotta ja ikäni puolesta yhä kelpaava vielä seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Piirin toiminnanjohtajan vaihdoksen osuessa tälle vuodelle minua on pyydetty jatkamaan uuden toiminnanjohtajan kanssa seuraavat kaksi vuotta. Ymmärrän tämän jatkuvuuden varmistamisen ajatuksen ja olen käytettävissä – ilolla ja vastuuni kantaen. Yhdistysten on kuitenkin syytä miettiä puheenjohtaja-asiaa ja uusien sääntöjen mukaisesti ilmoittaa ehdokkaansa piirin toimistolle.

Jari Gerasimoff on ottanut kokonaisvastuun piirin toimistosta

Toiminnanjohtaja Jari Gerasimoff on 10.9. alkaen hoitanut asioitamme piirin toimistolla. Kari Talikka oli toimistolla 6.9. asti ja pitää nyt syksyn aikana pois aiemmin kertyneitä lomiaan. Karin työsuhde päättyy 1.12. Tuolloin hänen työuransa piirin toiminnanjohtajana on yli 34 vuoden pituinen. Enemmän kuin hatunnoston arvoinen suoritus reserviläistoiminnan puolesta!

Jari Gerasimoffin perehdyttäminen eteni vauhdilla ja tehokkaasti, kun ensimmäisessä sähköisessä lehdessä kerroin. Yhdistyskirjeiden lisäksi toimistolta on lähetetty suoria sähköposteja jäsenille. Pääsääntöisesti tulokset ovat olleet positiivisia. Yhäkin on tarpeen painottaa sitä, että jokainen jäsen huolehtii jäsenrekisteriin hänellä tällä hetkellä käytössä olevan sähköpostiosoitteen. Jari on avannut piirille Facebook -tilin piirin nimellä: ”Helsingin Seudun Reserviläispiiri”. Siellä julkaistaan vapaaehtoista maanpuolustusta sivuavien linkkien lisäksi uutisia ja tiedotteita piirin sekä yhdistysten toiminnasta. Tämä on osa piirin sähköisen tiedottamisen kehittämistä.

Uusien lakien vaikutus reserviläistoimintaan

Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on nyt tehty asetusmuutos, joka jälleen mahdollistaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ampumatilaisuudet. MPK on kuitenkin tiedottanut, että ”Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saada hyväksyttyä ammunnan johtajiksi ne, joilla on puolustusvoimien (PV) perusammunnan johtajaoikeus.” Tämä askarruttaa reserviläisiä. PV:n ammunnan johtajaoikeuksia on harvoilla ja koulutuskokonaisuus on aiemmin ollut ajallisesti työläs, vaikka kokeneet reserviläiset hallitsevat asiasisällön pääosin jo koulutuksen alkaessa. Nyt siis kuormaa siirretään yhä harvemman harteille tai sitten PV:n virkamiehille, joiden saaminen usein ilta- ja viikonlopputyöhön on haastavaa ja muualla kuin PV:n radalla mahdotonta.

Toivottavaa onkin, että ammunnan johtaja -kursseja aletaan tuottamaan enemmän ja tiiviimpänä koulutuspakettina. Tästä hyötyisivät kaikki osapuolet ja se olisi tehokas tapa varmistaa riittävät kouluttajaresurssit myös kriisioloissa.

Ampuma-aselaki ja sen käytännön toteutus on myös asia, joka herättää kysymyksiä reserviläisissä. Piiri pyrkii hankkimaan jäsenistölle mahdollisimman kattavan koosteen voimaan astuneen lain vaikutuksista uuden aseen hankintaan ja nykyisten aseiden tarvikkeiden, etenkin lippaiden, säännöksistä. Sinällään hankintalupia tälläkin hetkellä myönnetään reserviläisille ampumaurheilupoikkeaman mukaisesti ja myös maanpuolustuspoikkeama on käytössä, joskin sen käytännöt ovat vielä avoinna.

Hyvää ja toimeliasta reserviläisten syyskautta !

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: