05/2021 puheenvuoro

Helsingin Seudun Reserviläispiirin uudet puheenjohtajaehdokkaat esittäytyvät

Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi piirin syyskokouksessa. Tavallisesti sama puheenjohtaja on toiminut kolme kautta, siis yhteensä kuusi vuotta, mutta lyhyemmätkään toimikaudet eivät ole mitenkään tavattomia. Reserviläisliiton sääntöjen mukaan sen hallituksen jäsenenä voi toimia sen vuoden loppuun, kun täyttää 60 vuotta – siis asevelvollisuuden päättymiseen asti. Tämä ohjaa myös vahvasti piirien puheenjohtajien ikähaarukkaa. Nykyinen puheenjohtaja on täyttänyt 60 vuotta ja toiminut puheenjohtajana 6 vuotta, joten on aika valita uusi puheenjohtaja.

Piirin sääntöjen mukaisesti puheenjohtajaehdokkaan on asettanut neljä yhdistystä. Tässä ovat heidän esittelynsä (sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä):


Heikki Juhola

Vääpeli (res)
Tarkka-ampujakilta ry


Olen Heikki Juhola, 51-vuotias aktiivireserviläinen Vantaalta. Siviilissä olen suomalaisen IT-yhtiön myyntijohtaja sekä perheenisä. Varusmiehenä palvelin Kaartin kunniakomppaniassa Santahaminassa SPOL-alikersanttina. Opiskeluaikojen lopulla 1990-luvun puolivälissä liityin Sissiosasto Ry:een, jossa oli tuolloin alettu ampua ns. sissiammuntoja.  Tästä 2000-luvun alussa muotoutui nykyinen SRA-ammunta. SRA-numeroni on 139 ja olen myös SRA-tuomari. 1990-luvun lopulla osallistuin Vantaan Paikallisosaston (VANPAT) toimintaan ja aloin harrastaa sotilastarkka-ammuntaa, joka oli tuolloin reserviläispuolella vasta alkumetreillään. Suoritin kaikki tarjolla olleet tarkka-ammuntakurssit, sain TA-kouluttajatodistuksen ja aloin toimia TA-kouluttajana ja tätä olenkin sitten tehnyt vaihtelevalla intensiteetillä viimeisen 20 vuoden ajan. Samassa yhteydessä olin perustamassa Tarkka-ampujakilta Ry:tä, jonka hallituksen jäsenenä toimin 2000-2010.

Ammuntaa olen harrastanut noin kuuden vanhasta ja ensimmäisen ruutiaseen luvat sain 18-vuotiaana. Harrastan myös IPSC:iä – tosin siinä olen ollut aktiivisempi viimeisen kymmenen vuoden ajan. Koska ammunta kiinnostaa, niin minua pyydettiin RESULin ampumatoimikuntaan vuonna 2004 ja siellä olen edelleen luottamustehtävässä kehittämässä ampumatoimintaa, lajisääntöjä sekä edistämässä yhteistoimintaa MPK:n ja Puolustusvoimien suuntiin. RESULin Teknisenä Asiantuntijana olin viimeksi Simo Häyhä 2021 Tarkka-ammunnan SM-kilpailuissa Niinisalossa tämän vuoden elokuussa.

Paikallisosastotoiminnasta minulle syttyi kipinä aktiivisempaan reserviläistoimintaan ja olen kurssittanut itsenäni sekä Puolustusvoimien reserviläisten kouluttajakurssilla, MPK:n kursseilla, että lukemattomissa VEH- ja KH-harjoituksissa. Tänäkin vuonna olen ollut kahdessa Puolustusvoimien harjoituksessa sekä usealla MPK:n kurssilla. Minulla on vakaa usko siihen, että tätä maata pitää minunkin pystyä puolustamaan kaikissa olosuhteissa, joten pidän osaamistani yllä toimimalla kouluttajana ja kurssilaisena useita kertoja vuodessa. Ja onhan rymyäminen metsässä ja kaupungissa kaikkina vuodenaikoina hyvää vaihtelua toimistotyölaisen arkirutiineihin ja pitää mielen virkeänä.

Tarkka-ampujakillan hallituksen pyyntö minulle asettua ehdolle Helsingin Reserviläispiirin puheenjohtajaksi tuli minulle hieman yllättäen. Koska tapanani ei ole väistää vastuuta ja tiedän, että yhdistystoiminnan pyörittämiseen on erittäin vaikea löytää pystyviä ja halukkaita henkilöitä niin ilmoittauduin ehdokkaaksi. Yhdistystoiminnasta minulla on taustaa Keravan Reserviläisten sihteerinä 1997-2000, Tarkka-ampujakillan hallituksen jäsenenä 2000-2010 sekä Helsingin Varuskunnan Ampujat Ry:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajan tehtävissä 2010-luvulla neljän vuoden ajalta. Yhdistysrutiinit ovat siten tulleet tutuiksi tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia myöten.

Mikäli minut valitaan Helsingin Reserviläispiirin puheenjohtajaksi niin aion toimia Helsingin piirin yhdistysten yhteistoiminnan lisäämiseksi, pääkaupunkiseudun ampumatoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi sekä piirin yhdistysten jäsenhankinnan ja jäsentoiminnan edistämiseksi. Kaikki yhdistystoiminta kilpailee nykymaailmassa jäsenten muiden intressien kuten perheen, työn, muiden harrastusten ja olohuoneen sohvan kanssa jäsenten vapaa-ajasta. Meidän kaikkien pitää huolehtia siitä, että reserviläisyhdistyksissä on sellaista toimintaa, joka saa niin nuoren kuin vanhemmankin reserviläisen sohvan pohjalta ampumaradalle, budosalille tai ihan vaan ulkoilemaan aiempaa useammin. Yhdistystoiminta on kuin perheyritys, sitä pitää hoitaa niin että se jää seuraajille paremmassa kunnossa kuin mitä se oli aloitettaessa. Yksin siihen ei pysty kukaan mutta Piirin hallitus yhdessä jäsenyhdistysten hallitusten kanssa voi saada paljon aikaan, kun keskitytään oleelliseen.  Toimintakykyisen, osaavan ja motivoituneen reservin maanpuolustustahdon ylläpito ja kanavointi yhteisten asioiden eteen on meidän kaikkien tehtävä. Piirin puheenjohtajana haluan olla viemässä näitä asioita eteenpäin.


Marko Nikkanen

Vääpeli (res)
Pohjois-Helsingin Reservinaliupseerit ry


Olen Marko Nikkanen, 51-vuotias kuljetusyrittäjä Nurmijärven Rajamäeltä.

Toimin Helsingin Seudun Reserviläispiirissä kahden yhdistyksen hallituksissa, Pohjois-Helsingin reservinaliupseerit ry:n puheenjohtajana sekä Vääpelikilta ry:n 1. varapuheenjohtajana. Olen myös piirin hallituksen jäsen.

Perinnetyötä teen myös kahdessa yhdistyksessä. Olen Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n varapuheenjohtaja ja Vapaussotiemme Helsingin seudun perinneyhdistyksen hallituksen varajäsen.

MPK:n kursseilla olen toiminut kurssivääpelinä, koluttajana sekä kurssinvarajohtajana. Toimin myös Virossa järjestettävien Admiral Pitka ja Utria Dessant sotilastaitokilpailujen kansainvälisen tuomariosaston huoltopäällikkönä.

Vuosina 2017-2018 vastasin Nuku Rauhassa -tapahtumien logistiikasta MPK:n osaston osalta. Tapahtumia oli toista kymmentä ympäri Suomen, Turusta Rovaniemelle.

Vapaaehtoisen maanpuolustyön lisäksi harrastan erilaisia kävely-/marssitapahtumia sekä vaelluksia, koti- ja ulkomailla. Yläkropan vetreyttä ylläpidän vuosittain Sulkavan souduissa, yksinsoutusarjassa.

Teemani ja tavoitteeni piirin puheenjohtajana ovat seuraavanlaiset:

– toiminnallisen ammunnan tukeminen ja kehittäminen
– reserviläisten kunnon ylläpito ja liikunnan lisääminen
– yhdistysten jäsenmäärien kasvattaminen
– perinnetyön vahvistaminen
– näkyvyyden parantaminen ja yhteistyön monipuolisuuden lisääminen


Kati Pitkänen

Sotilaspastori (res)
Helsingin Sissiosasto ry


Olen Kati Pitkänen, keski-ikäinen, perheellinen espoolainen.

Olen suorittanut asepalveluksen viime vuosituhannella 1998. Reserviin siirryin Kotkan rannikkoalueelta (KotRa). Siksi käytän sotilasasun kanssa Merivoimien barettia. Siviiliammattini vuoksi olen sotilasarvoltani sotilaspastori (res). Kertausvuorokausia on takana yli 70 ja piirin syyskokoukseen mennessä tämän syksyn KH:n jälkeen yli 80.

Olen tänä vuonna Helsinginseudun Reserviläispiirin varapuheenjohtaja. Piirihallituksessa olen neljättä vuotta.

Edustan piiriä Reserviläisliiton (RES) liittohallituksessa sekä Naisten Valmiusliiton (NVL) Helsinginseudun alueneuvottelukunnassa. Tänä vuonna olen alueneuvottelukunnan koulutusvastaava.

Olen myös RES edustaja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) hallinto- ja valmiusvaliokunnassa.

Olen lisäksi mukana MPK:n Kurssinjohtajan käsikirjaa päivittävässä työryhmässä.

Koulutukseltani olen teologian maisteri. Olen suorittanut pastoraali- ja seurakuntatyön johtamistutkinnot.

Olen tehnyt töitä pappina ensimmäiset vuodet merimiespappina Puolassa ja laivoilla seilaten. Sittemmin olen tehnyt töitä eri seurakunnissa. Tällä hetkellä olen töissä Lohjalla ja vastaan rippikoulutyöstä. Olen ollut nuorempana Puolustusvoimilla oman alani kesätöissä sekä lyhyen aikaa Merisotakoulun sivutoimisena sotilaspastorina.

Oma yhdistykseni on Stadin Sissit. Sissien toiminnassa arvostan periaatta tehdä asiat yhdessä niin, että se tekee, joka osaa sotilasarvosta riippumatta. Tämä periaate on hienosti arkipäivää yhä laajemmin reserviläiskentällä.

Resrviläisenä osallistun säännöllisesti sekä Puolustusvoimien käskemiin, että monenlaisiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen harjoituksiin. Olen ollut mukana sekä “tossumies viitosena”, kuten kuljettajana, että MPK:n kursseina järjestetyn, 11 kurssista koostuneen NASTA Pihlajanmarja 2019 harjoituksen johtajana. Kuluvana vuonna olen kurssinjohtajana kahdella MPK:n kurssilla. Näistä lokakuussa pidetään Kurssivääpeli-kurssi (MPK:n kokonaisturvallisuus-koulutusta).

Käytän aikaani vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, koska katson Suomen olevan puolustamisen arvoinen maa ja kaikista vioista huolimatta maailman paras maa suomalaisille. Luottamustehtäviin olen lähtenyt mukaan, sillä ne ovat piirissä ja liitossa hyvä paikka nähdä suurempia kokonaisuuksia ja edistää vapaaehtoista maanpuolustustusta. Saan olla omalta osaltani mahdollistamassa ja vaikuttaa, että me kaikki voimme harrastaa monipuolisesti maanpuolustusta ampumisesta ja urheilusta turvallisuuspoliittisen tilanteen parempaan ymmärtämiseen laajemmin suomalaisten keskuudessa. Lisäksi vapaaehtoinen maanpuolustus laajentaa osaamistani myös poikkeusolojen tehtävään. Voin hoitaa sitä paremmin, kun ymmärrän, mitä muut tekevät ja mitä heidän tehtävänsä poikkeusoloissa vaativat.


Eerik Tuovinen

Korpraali (res)
Helsingin Reserviläiset ry


Olen Eerik Tuovinen, valtiotieteen maisteri ja aktiivireserviläinen. Haen Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtajaksi, koska koen tehtävän erittäin mielenkiintoiseksi. Minulla on aktiivisen reserviläistoimintani lisäksi tehtävään sopiva koulutus- ja työtausta.

Tunnen hyvin pääkaupunkiseudun reserviläisten nykytilanteen. Olen solminut toimivat suhteet useimpiin paikallisyhdistyksiin. Myös nykyorganisaation rakenne ja historia ovat itselleni tuttuja. Työkokemukseni on kasvattanut minusta palveluhenkisen, viestinnällisen ja kekseliään toimijan, joka kestää kovimmatkin paineet. Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa, ja osaan luoda yhteisymmärrystä heidän välilleen, mikä on puheenjohtajan tärkeimpiä taitoja. Suoriudun tasaveroisesti sekä englannilla että suomella, ja ruotsiksi asioin myös päivittäin. Tietotekninen perusosaaminen on itsestäänselvyys.

Tavoitteeni puheenjohtajana on sekä kehittää toimintaamme vastaamaan nykyaikaisen reserviläisen tarpeita entistä paremmin että luoda tiivimpää yhteistyötä yhdistystemme välille. Itse varsin nuorena reserviläisenä pystyn samaistumaan nuoremman reservin ajatuksiin ja mahdollisiin kehitysajatuksiin ja samalla ottamaan huomioon myös ne, jotka ovat jo vuosikymmenien ajan tarjonneet osaamistaan arvokkaassa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessamme. Olen saanut hyvää kokemusta toimiessani usean yhdistyksen vastuutehtävissä. Johtajana kuvailisin itseäni avarakatseiseksi ja itseään kehittäväksi henkilöksi, jolle tärkeintä on jokaisen kunnioitus ja huomioon ottaminen. Pyrkisin luomaan joustavan ja dynaamisen ympäristön kaikille, jotka käyttävät aikaansa vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.

Reserviläistoiminnassa olen ollut aktiivinen vuodesta 2018. Tästä sangen lyhyestä pestistä huolimatta olen edennyt Helsingin Reserviläiset Ry:n sihteeriksi ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin hallituksen jäseneksi. Tämän lisäksi olen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kouluttaja ja kuntotestaaja.

Saatte minusta nuoren, kehittymiskykyisen ja dynaamisen puheenjohtajan.

Jaa uutinen: