05/2015 uutiset


pahkis1

Matti Riikonen Pahkis-harjoituksessa.

Harrastus, jolla on tarkoitus

Vuotuinen Stadin Sissien PAHKIS- maastojohtamisharjoitus järjestettiin 18-20.9.2015 Vekaranjärvellä 50. kerran. Tämä Juhla Pahkis 50 -harjoitus toteutettiin PV:n VEH-harjoituksena KarPr:n johtamana ja MPK:n Kymenpiirin tukemana. Kapt. res Matti Riikosen johtamaan ja Stadin Sissien toteuttamaan harjoitukseen osallistui 209 taistelijaa, joista kilpailevissa osastoissa toimi 112 henkilöä ja vastaosastossa 35 henkilöä. Loppujen toimiessa huollon, kuljetuksen, veistin sekä operaatiokeskuksen eri tehtävissä.

Ammattiliittojen mielenilmaisupäivä testasi organisaation perustamiskyvyn

Tämän vuoden harjoitukseen antoi oman haasteensa harjoituksen perustamispäiväksi osunut ammattiliittojen mielenilmaisupäivä, joka pysähdytti julkisen liikenteen täysin. Kuljetuspäällikkö onnistui organisoimaan ja harjoituksen johto tiedottamaan poikkeustilanteen järjestelyt ilmeisen hyvin, sillä perustaminen sujui laaditun aikataulun mukaisesti ja vain muutama Pohjois-Suomesta osallistumaan ilmoittanut taistelija joutui perumaan saapumisen.

Sissitoiminta perusajatuksena

Pahkis- harjoituksen perusrunko on vuosittain liki sama koostuen joukkojen perustamisesta, kovapanosammuntojen jälkeen alkavasta varsinaisesta tilanteenmukaisesta maastotoiminnasta, johon kuuluu kilpailuosastojen siirtyminen toiminta-alueelle, jonka aikana tapahtuu vihollistiedustelupartion kohtaaminen. Toimita-alueelle johtopaikan perustaminen, tieliikennetähystyspaikan perustaminen, toiminta-alueella partiotiedustelu, tieliikenteen häirintätehtävien kautta eri vahvuisina suoritettavien pioneeri-, kohdetiedustelu-, vesistönylitys-, ajoneuvon tarkastuspiste-, taistelijanensiapu-, vanginsieppaustehtävien jälkeen tulisi kilpailevilla osastonjohtajilla olla kerättyjen tiedustelutietojen pohjalta tilannekuva, jossa lähdetään yön läpi jatkuvan kohdetiedustelun jälkeen laatimaan suunnitelma koko osaston vahvuisena suoritettavan kootun iskun toteuttamista havaittua vihollisen ohjusasemaa vastaan. Iskun jälkeen irtautuminen vihollisen takaa ajamana ja tämän vuoden harjoituksen päättyessä melko vaativaan esterataosuuteen ennen maalilinjan ylitystä ja tilanteen päättymistä.

Joukon johtajana toiminen

Pahkis-harjoitus on erityisesti eritasoisten johtajasuoritusten harjoittelua. Oman joukon toiminnan suunnittelu sekä suunnitelmien toteuttamien kilpailuviikonloppuna maastossa joukon johtajana komppania, joukkue, ryhmä ja partiotasolla tekee harjoituksesta erityisen. Jo yli kahdeksan kuukautta ennen itse maastotapahtumaa on käynnistynyt harjoituksen johdon suunnittelutyö. Suoritettujen maastontiedustelujen jälkeen siirrytään toimialakohtaisten esikäskyjen laatimiseen ja harjoitusrungon ja tehtävien sekä resurssien aikatauluttaminen kilpailujuoneen sopivasti kulminoituu lopullisten harjoituskäskyjen laatimiseen Operaatiokeskuksen toimesta.  PVMoodle-portaali oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa operatiivisessä käytössä niin kilpailun johdoilla, kun kilpailuosastoillakin. Kaikki harjoitukseen osallistuneet suorittivat mm. järjestelmän kautta peruskokeen, jossa kerrattiin viestikaluston sekä muiden harjoitusmateriaalien turvallisen käytön perusteet.

Pahkis- harjoitukseen osallistuja on keskimäärin 24 vuotias reserviläinen

Tämän vuoden Pahkis- harjoituksen yksi positiivisimmistä merkeistä on harjoituksen ikäjakautuma. Osallistuja oli keskimäärin 24-vuotias reserviläinen ja alle 28-vuotiaita oli yli puolet osallistujista. Yli 50-vuotiaiden osuus oli alle 10%. Toinen merkittävä muutos on harjoitukseen osallistuvien henkilöiden tausta, sillä vain 33% on Stadin Sissien jäseniä.

Pahkis- harjoituksen toimintamallin hyödyntäminen MPK:n valtakunnallisilla kursseilla

Juhlavuoden kunniaksi saatiin kokoon harjoitusta seuraamaan 23 henkilöä, jotka kaikki olivat aikoinaan toimineet Pahkis- harjoituksen vetäjinä. Näiden joukossa myös vuonna 1965 ensimmäisen Pahkis- harjoituksen vetäjänä toiminut Maj res Bo Luther.

MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen tutustui harjoitukseen ja esitti näkemyksensä, miten harjoitusta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa ja mahdollisesti saattaa osaksi valtakunnallista MPK:n koulutustarjontaa. Tämä onkin sitten jo toisen artikkelin aihe tulevaisuudessa.

Ensi vuoden Pahkis16- harjoitus tullaan pitämään syyskuussa 2016 Vekaranjärvellä, jos kiinnostuit käy kertomassa siitä meille http://www.stadinsissit.fi

Kimmo Karila

Stadin Sissi

Jaa uutinen: