2022-01

Hakku-pioneeriharjoitus

Pioneeriaselajin koulutus ottaa aimo askelen eteenpäin uuden Hakku-harjoituksen myötä vuonna 2022.

Hakku on aselajin oma harjoitus, jossa samassa harjoituskehyksessä järjestetään useampia pioneeriaselajin koulutussuunnitelman mukaisia kursseja. Harjoituksen järjestämispaikka ja -vastuu tulee kiertämään kuten Pioneeri- ja suojelujotoksellakin ja kursseja painotetaan kunkin tukevan joukko-osaston mukaisesti. Vuonna 2023 tukeudutaan Karjalan Prikaatiin ja kurssit keskittyvät suluttamiseen ja liikkeen edistämiseen. Vuonna 2024 painotetaan toimintaa rakennetulla alueella UudPr/KaartJR tukeutuen. Saman harjoituksen puitteissa toimien saadaan hyötyä yhteisistä järjestelyistä ja tukitoiminnoista. Samalla voidaan hyödyntää toisia kursseja esimerkiksi siten, että yksi kurssi suluttaa ja toinen kurssi raivaa tehdyn sulutteen. Aluetoimistot kutsuvat harjoitukseen omilta alueiltaan pioneeritehtäviin sijoitettuja tai sijoituskelpoisia henkilöitä, mutta harjoitukseen on mahdollista myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi kuten Pioneeri- ja suojelujotoksellekin ilmoittauduttiin. Harjoitukseen kutsutaan VEH-käskyllä. Kursseille osallistumisen myötä voi hakeutua kouluttajaksi, kurssinjohtajaksi ja muihin tehtäviin ja tahtotilana onkin, että kouluttajia päästään jatkossa kierrättämään eri tehtävissä ja taitojen kehittymisen nousujohteisuus ja monipuolistuminen mahdollistuu.

Pioneeriaselajin koulutuspolun kurssit on suunniteltu yhden viikonlopun (perjantai illasta sunnuntaihin) mittaisiksi moduleiksi ja muodostavat nousujohteisen kokonaisuuden.

Ensi vuonna ensimmäinen Hakku-harjoitus järjestetään Säkylässä. Porin prikaatin osaaminen ja harjoitusmaasto antaa hienot puitteet koulutuksille. Harjoitus sisältää kolme kurssia, Slu 2 (Palo- ja pelastustoiminta), Slu 3 (Puhdistus) ja TRA (taistelu rakennetulla alueella). Harjoituksessa tulee olemaan tiivis tahti, sillä varustaminen ja aloituspuhuttelut toteutetaan heti perjantaiaamuna rivakasti, että koulutus saadaan alkamaan nopeasti. Normaalin viikonlopun mittainen kurssi viedään läpi perjantain ja lauantain aikana ja lopuksi järjestetään kilpailunomainen koulutustarkastus Pioneeri- ja suojelujotoksen hengessä.

Teksti: Janne Kalinainen, PAL:n koulutuspäällikkö

Jaa uutinen: