2023-03


 

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut esittelyssä: Fyysisen toimintakyvyn koulutusohjelma

Eri aselajien ja koulutushaarojen tarpeisiin luodut koulutusohjelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuuden luoda osallistujan henkilökohtaisen tavoitetason ja osaamisen huomioon ottavia kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana ajatuksena on osaamispohjaisten ja osallistujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden kombinaatioiden löytämistä laajasta koulutustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hyödyntää reservin osaamista mahdollisimman hyvin. Avainrooleissa koulutuspolkujen täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat koulutustoimikunnat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti MPK:n valmiuspäälliköt.

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Sarjan kahdeksannessa osassa esittelyvuorossa on Fyysisen toimintakyvyn koulutusohjelma.


Reserviläisten fyysinen toimintakyky ja liikunta-aktiivisuus

Puolustusvoimien sodanajan suorituskyvyn perustan muodostavat hyvin koulutetut ja toimintakykyiset reserviläiset. Reserviläisten toimintakyvyn kehittäminen on yksi MPK:n koulutustoiminnan painopisteistä ja toukokuun 2023 teemana. MPK:n fyysisen toimintakyvyn koulutus toimeenpannaan PV:n hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

Viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet, että sodankäynnin fyysiset vaatimukset eivät ole keventyneet. Operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutuskeskuksiin sisältäen runsaasti fyysisesti vaativia suorituksia ja tehtäviä, sekä operoimista lähes aina lisäkuorman kanssa.

Hyvä fyysinen ja henkinen kunto ovat nykypäivänä reserviläisten toimintakyvyn ja kriisinsietokyvyn kivijalka. Reserviläisten toimintakyvyn ylläpidon kannalta onkin tärkeää, että heitä kannustetaan ylläpitämään fyysistä kuntoaan, liikunta-aktiivisuuttaan sekä terveyttään.

MPK järjestää vuoden ympäri reserviläisten fyysisen toimintakyvyn ja kunnon kehittämiseen liittyvää koulutusta sekä liikuntatapahtumia ympäri Suomea. Tällaisia ovat esimerkiksi kenttäkelpoisuus- ja Kesäyön marssit sekä ampuma- ja suunnistuskoulutus. Uutena koulutuksena on käynnistetty Military Cross Training harjoitukset. Kesäyön marsseille osallistui vuoden 2022 aikana 1500 marssijaa.

Nuoret on myös huomioitu toimintakykyä edistävien kurssien suunnittelussa. MPK järjestää nuorille suunnattuja Kunnossa inttiin -kursseja, joiden tarkoituksena on perehdyttää nuoria varusmiespalveluksen fyysisiin ja henkisiin haasteisiin.

MPK järjestää lisäksi kuntotestejä kaikissa MPK:n piireissä. Kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Testitulokset kirjataan MPK:n tiedonhallintajärjestelmään (THJ), josta tiedot siirretään puolivuosittain Puolustusvoimien tietojärjestelmiin. Kuntotestit sisältävät kestävyystestin (12-minuutin juoksutesti ja UKK-kävelytesti) sekä lihaskuntotestit. Vuoden 2022 aikana niihin osallistui lähes 900 reserviläistä. Kuntotestitulokset voidaan kirjata PV:n tarjoamaan MarsMars -applikaatioon, joka on ladattavissa Apple ja Android verkkokaupoista. Testitulosten perusteella on applikaatiosta saatavilla yksilöllinen kunto-ohjelma henkilökohtaisen harjoittelun tueksi.

Suorittamalla hyväksytysti kunto- ja kenttäkelpoisuustestit, reserviläinen voi lisäksi ansaita kaksi rinnasteista KH-päivää vuodessa. Hyväksytty suoritus edellyttää kuntotestien suorittamista vähintään tavoitetasolla 1. Kenttäkelpoisuustesteissä tulee olla hyväksytty suoritus kahdesta testistä vuodessa. Kenttäkelpoisuustestit sisältävät marssin, suunnistuksen ja ammunnan.

MPK:n tarjoama koulutus on yksi keino vaikuttaa myönteisesti reserviläisten ja kansalaisten fyysiseen kuntoon sekä liikunta-aktiivisuuteen. Viimeiset tutkimukset ovat tuoneet esille, että niin nuorten kuin aikuistenkin fyysisessä kunnossa sekä liikunta-aktiivisuudessa on parantamisen varaan. Jokaisen kansalaisen tulisi harrastaa terveytensä ja toimintakykynsä ylläpitämiseksi omatoimista vapaa-ajan liikuntaa. Nykysuositusten mukaan monipuolista liikuntaa tulisi harrastaa 3–5 kertaa viikossa vähintään 30–45 minuuttia kerrallaan sisältäen 1–2 kertaa viikossa lihakuntoa kehittävää harjoittelua sekä lihashuoltoa. Säännöllisellä liikunnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Omatoiminen vapaa-ajan liikunta sekä maanpuolustusjärjestöjen tarjoama koulutus rakentavat hyvän pohja toimintakykyisille ja liikunnallisesti aktiivisille reserviläisille ja kansalaisille.

Lisätietoja MPK:n tarjoamasta fyysisen toimintakyvyn koulutuksesta ja koulutuskalenterista on saatavilla MPK:n liikuntasivuilla osoitteessa mpk.fi/liikunta.

Teksti: Matti Santtila, liikuntapäällikkö, MPK
Kuva: Raimo Jäykkä

Jaa uutinen: