Verkkoluento: Siviilivalmius ja varautuminen 15.4.2020

Tervetuloa Pioneeriosaston järjestämään verkkotapahtumaan!

Mitä: Verkkoluento Siviilivalmius ja varautuminen

Missä: Internetissä, kutsu tulee ilmoittautuneille (osallistuminen tietokoneen selaimen kautta)

Milloin: ke 15.4.2020 klo 18 – 19

Ilmoittaudu ti 14.4.2020 klo 19 mennessä: timo.o.lukkarinen@gmail.com

Kerro:

– nimi

– yhdistys, jota edustat

– sähköpostiosoite, johon voin laittaa kutsun

Siviilivalmius ja varautuminen

Koulutuksessa käsitellään varautumisen perusteita sekä pelastustoimen roolia varautumisen osalta yleisel-lä tasolla. Millaisesta kokonaisuudesta varautumisessa on kyse? Mitä tehtäviä pelastustoimella on varautumisen osalta? Mitä viranomainen joutuu arvioimaan tehdessään yhteistyötä esimerkiksi kolmannen sek-torin kanssa? Kotivara? Mikä on siviilivalmius?

Esimerkkialueena Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alue.

Kouluttaja:

Suunnittelija Mika Lehestö

Varautumisen palveluyksikkö

Riskienhallinnan palvelualue

Varsinais-Suomen pelastuslaitos