Tulta toukokuussa! -haastekampanja

Tulta toukokuussa! on koko toukokuun 2023 käynnissä oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä kannustetaan järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.

Eld i maj! är en tävling som pågår hela maj månad, under vilken lokala reservist- och reservofficersföreningar uppmuntras att ordna skyttetillfällen för sina medlemmar. Information på svenska hittar du här.

Haastetapahtuman avulla halutaan tuoda esille ampumataidon ja sen ylläpidon tärkeää merkitystä reserviläisille.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ampumasuoritukset kirjataan tälle verkkolomakkeelle. Muistathan kirjata lomakkeelle jokaisen toukokuun aikana tekemäsi yli kymmenen laukauksen ampumasuorituksen.

Viime vuonna Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin yli puoli miljoonaa laukausta.

Kilpailu järjestetään jo toista kertaa

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteinen Tulta toukokuussa! -haastekuukausi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna, ja sen aikana ammuttiin yli puoli miljoonaa laukausta. Koko tapahtuman ampumasuorituksista 73 prosenttia oli Reserviläisliiton jäsenten suorittamia.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen heittää kilpailuun lisähaasteeksi viime vuoden laukausmäärien tuplaamisen miljoonaan laukaukseen. Salminen kannustaakin kaikkia Reserviläisliiton jäseniä osallistumaan ampumatapahtumiin omassa jäsenyhdistyksessään, joiden rooli reserviläisten ampumataidon kehittämisessä ja ylläpitämisessä on merkittävä.

– Reserviläiset muodostavat puolustuskykymme ja -tahtomme vahvan selkärangan, joista kootaan mittavat sodan ajan joukot. Näiden joukkojen ampumataitojen ylläpito ei ole mahdollista vain Puolustusvoimien toimenpitein, ja tämän vuoksi tarvitaan reserviläisten omaehtoista ammunnan harrastamista, Salminen sanoo.

Vuoden 2022 Tulta toukokuussa! -webinaaritallenteet ovat katsottavissa liiton verkkokoulutusalustalla.

Lahjakorttien ja tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan Varustelekan lahjakortteja sekä tuotepalkintoja.

Reserviupseeriliiton jäsenten kesken arvotaan 3 x 100 euron arvoisia Varustelekan lahjakortteja sekä 7 x tuotepalkintoja.

Teksti ja kuva: Suomen Reserviupseeriliitto