Stadin jotos 2024

KILPAILUKUTSU

Stadin jotos 2024 -kilpailu järjestetään Helsingin reservipiirien toimesta 10.8.2024 alkaen klo 8.00 Santahaminasta. Yhdistysten kilpailupartioiden ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2024 osoitteessa www.stadinjotos.fi. Kilpailuun voidaan ottaa 20 partiota.

Partion koko on kolme henkilöä. Vain yksi partio/yhdistys. Kaikki partion jäsenet ilmoittautuvat lisäksi henkilökohtaisesti MPK:n Stadin jotos 2024 -kurssille. Ohjeet MPK-ilmoittautumisesta toimitetaan partion yhteyshenkilölle sähköpostitse myöhemmin.

Mahdolliset kysymykset pyydetään osoittamaan jotoksen johtaja Pekka Sillanpäälle, pekka.sillanpaa @ hrup.fi, puh. 050 332 1991