Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho

Sodista rauhaan 1944-56

Syysseminaari 27.10.2016, Katajanokan Kasino klo 13-19

13:00        Seminaarin avaus

Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

 

13:05        Rauhanprosessi; Suomen vaikea tie rauhaan 1941-44

 • Suomi laajentaa sotaansa
 • Kansainvälinen yhteisö painostaa
 • Käännekohta 1943
 • Riskipitoinen tie rauhaan 1944
 • Loppuarvio

Ministeri Paavo Rantanen

 

14:00        Rauhan ankarat ehdot ja seuraamukset

 • Lapin sota
 • Sotakorvaukset; taakka vai kannattavan liiketoiminnan perusta?
 • Sotaan syylliset?
 • ”Fasististen” järjestöjen lakkauttaminen

Professori Henrik Meinander

 

15:00        Kahvitauko, vapaata keskustelua

 

15:30        Lopultakin rauhaan

 • Siirtoväen asuttaminen
 • Jälleenrakentaminen

FM, tutkija Kauko I Rumpunen

16:15        ”Asekätkentä” vai ”Aseiden hajavarastointi”?

Majuri Marko Maaluoto

17:00        Porkkalan vuokra-alue; yli 10 vuoden uhka Helsingin kupeessa

KTM , sotahistorian tutkija Göran Lindgren

17:45        Vaaran vuosista selville vesille

VTT Jukka Tarkka

18:30        Seminaarin päättäminen

 • Yleisön kommentteja ja kysymyksiä

                 Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

 

19:00        Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa.