Resul:n kivääri 300 m mestaruuskilpailut 24.8.

Aika:              24.08.2019

Paikka:          Hollolan Hälvälä

Lajit:              30 ls makuu ja 3 x 20 ls + joukkuekilpailut

Säännöt:       Kilpailussa noudatetaan SAL:n lajisääntöjä.  Joukkuekilpailu RESUL:n

sääntöjen mukaan.

Sarjat:           H, H50, H60, H70, H75, H80 ja D.

Sarjoissa H70, H75 ja H80 asentokilpailu ammutaan 2 x 30 ls, makuu + polvi.

Kiertopalkinnosta ”Tyrrin Kotka” kilpaillaan piireittäin neljän ampujan tulos kummastakin lajista.

Ilmoittau-

tuminen         Piireittäin sähköpostilla osoite: tuula.ahola@wippies.fi  15.07.2019 mennessä.

Osanotto-

maksut          25,00 euroa/ampuja/laji. Joukkuemaksu 25,00 euroa/joukkue. Maksetaan tilille

FI 87 3131 3001 2352 25.   Osanottomaksut maksettava  01.08.2019 mennessä.

Vakuutus/jäsenyys tarkastetaan kilpailupaikalla.

TA                 Jarmo Engblom  0400-726 327

Tiedus-

telut               Sakari Ahola puh. 044 – 525 2851

sähköposti: tuula.ahola@sci.fi

Eräluettelot    Nähtävissä Lahden Ampumaseuran sivuilla kaksi viikkoa ennen kilpailua.

TERVETULOA 

Voikkaan Reserviupseerikerho ry           Lahden Ampumaseura ry