Reserviläisten avoimet ampumakilpailut Jaaniksen sisäampumaradalla Virossa 26.11. 

 TAVOITE:  Nostaa ampumaurheilun suosiota, nostaa ampumatoiminnan tasoa, selvittää parhaimmat ampujat ja kilpailujoukkueet, sekä tehostaa yhteistyökumppaneiden välistä kanssakäymistä että tutustua Jaanikesen sisäampumaradan ampumismahdollisuuksiin.

AIKA JA PAIKKA: 26.11.2016 Kelli 2, Jaanikese küla, Tõlliste kunta, Valgamaa.

JÄRJESTÄJÄT: Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi ja Espoon Reserviläiset ry

OSALLISTUJAT: Viron ja Suomen reserviläiset.

 

KILPAILUJEN AIKATAULU:    

07.30- 08.15                       Kilpailijoiden saapuminen

08.15-08.45                 Avajaispuhuttelu, tutustuminen kilpailuun ja tuomaristoon, ohjeistus, ilmoittautuminen. Kilpailujoukkueiden koko 3 henkilöä.

08.45-10.10                        I rasti (kivääri)

10.10-11.55                        II rasti (kivääri)

11.55-12.30                        III rasti (kivääri)

12.30-15.10                        IV rasti (pistooli)

15.10-15.50                        V rasti

15.50-16.25                         VI rasti

16.30-16.45                        VII rasti, kiväärin loppukilpailu

16.50-17.05                        VIII rasti, pistoolin loppukilpailu

17.30                                                        Palkintojen jako ja tapahtuman päättäminen

 

Aikataulu on alustava ja suuntaa-antava

 

KULJETUS JA MAJOITUKSET: Kilpailijat järjestävät omat kuljetuksensa sekä majoituksensa.

 

ILMOITTAUTUMINEN: Suomen joukkueiden ilmoittautuminen ja lisätietoja: sähköpostitse Anne-Ly Koorberg <anne-ly.koorberg ät esres.fi>  tai puh. 050 550 4020. Kilpailujoukkueet rekisteröidään ilmoittautumis-järjestyksessä. Kilpailujoukkueiden enin määrä on 20
(10 joukkuetta Virosta ja 10 joukkuetta Suomesta).   Kilpailujoukkueen koko on 3 henkilöä. Kilpailumaksu 35 eur/kilpailija. Kilpailumaksun voi maksaa Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi tilille, saajana Mittetulundusühing Eesti Reservväelaste Laskespordiklubi, tilinumero EE187700771000824146, BIC/SWIFT: LHVBEE22 tai käteismaksuna paikan päällä.

JÄRJESTELYT: Kilpailut ovat henkilökohtaiset ja joukkuekohtaiset. Kilpaillaan sekä kivääri- että pistooliammunnassa. Aseina ovat keskisytytteistä patruunaa käyttävä itselataava kivääri (johon vähintään 10 patruunan lippaat) ja pistooli. Kilpailijat käyttävät omia aseitaan ja ammuksiaan. Kaikenlaisia olemassaolevia tähtäinlaitteita (ml. optiset tähtäimet) saa käyttää kivääreissä, pistooleissa ei saa käyttää optiikkaa. Järjestävä taho tarjoaa lounasruokailun (keitto). Minimilaukausmäärät: pistooli 45 ja kivääri 54. Ampumaetäisyydet 25 – 50 m.

TULOSTEN ARVIOINTI: Paremmuusjärjestyksen määräytyminen:

Henkilö- ja joukkuekohtainen paremmuusjärjestys määritetään erikseen kiväärille ja pistoolille.

Henkilökohtainen paremmuusjärjestys selvitetään loppukilpailussa.

Joukkuekohtainen paremmuusjärjestys (LOPPUKILPAILUN tuloksia ei oteta lukuun) selvitetään kiväärin ja pistoolin rastien yhteenlaskettujen pisteiden perusteella. Jos yhteenlasketut pisteet ovat samansuuruiset, paremmaksi katsotaan eniten 10, 9, 8, jne saanut joukkue.

 

PALKINNOT: Palkitaan:

  • 3 parasta kivääriampujaa ja 3 parasta pistooliampujaa
  • 3 parasta kiväärijoukkuetta ja 3 parasta pistoolijoukkuetta

 

VALITUS-MUODOLLISUUDET: Mahdollinen protesti tulee esittää kirjallisesti ja viimeistään 30 minuutin kuluttua siihen johtaneen tapahtuman ilmaantumisesta. Vastalauseen käsittelymaksu on 10 €. Valitukset käsittelee tuomarineuvosto. Jos protesti hyväksytään, palautetaan sen käsittelymaksu.

Tarpeen vaatiessa on päätuomarilla oikeus muuttaa tätä ohjetta. Muutoksista tulee tiedottaa viipymättä osallistujille.

KILPAILUJEN OHJELMA

 

I rasti

 

Ase:                      Kivääri

Laukaukset:         3 koelaukausta testitauluun  (koelaukaukset ei pakollisia) ja 20

kilpailulaukausta  (3+20)

Ampumatäisyys:  25 m

Aikaa:                   Aikaa 8 min

Maalitaulu            1/3 pienennetty rintasiluetti nr 4. Maalitaulujen taustalevylle kiinnitetyt
(kahteen riviin –  ylempi vasemmanpuoleinen tarkoitettu koelaukauksiin)

1 koelaukausmaalitaulu ja 4 kilpailumaalitaulua. Jokaiseen kilpailu-  maalitauluun ammutaan 5 laukausta.

Ampuma-asento: Pystyasento, ase käsivaralla

Ampumapaikkoja: 10

Säännöt:              Kilpailijoiden aseet tarkastetaan ja lippaat ladataan odotusalueella (järjestäjien puolelta osoitettu alue). Kun käsky mennä ampumapaikalle on saatu, on valmisteluihin aikaa 1 minuutti (maalitaulut näkyvissä). Käskyt „Salv kinnita“ (Lipas kiinnitä), „Relv lae“ (Lataa) ja käskyn „TULD“ (TULTA) jälkeen kääntyvät maalitaulut esiin ja ajanlasku alkaa. Jokaiseen maalitauluun ammutaan 5 laukausta;

7 minutin kuluttua ilmoittaa tuomari „AEGA 1 MINUT“; (AIKAA 1 MINUUTTI);

8 minutin kuluttua käännetään maalitaulut pois, käsketään „SEIS“;

Aseiden tarkastus ja 1 minuutti aikaa tulosten katsomiseksi (kaukoputki, kiikarit).

Jos kilpailumaalitaulussa on enemmän kuin 5 osumaa, hylätään pistoarvoltaan korkein osuma.

II rasti

 

Ase:                    Kivääri

Laukaukset:        10 kilpailulaukausta (10)

Ampumatäisyys: 50 m

Aikaa:                   I sarja 3+7 sekuntia

Maalitaulu            Nr4 (Rintasiluetti)

Ampuma-asento: Pystyasento, ase käsivaralla (perä voi olla tuettu olkaa vasten)

Ampumapaikkoja: 4

Säännöt:              Kilpailijoiden aseet tarkastetaan ja lippaat ladataan odotusalueella (järjestäjien puolelta osoitettu alue). Valmisteluihin aikaa 1 minuutti (maalitaulut näkyvissä) .

Käskyt „Salv kinnita“ (Lipas kiinnitä), „Relv lae“ (Lataa) ja kilpailija ottaa valmiusasennon (maalitaulut ei näkyvillä);

Käskyn „TULD“ (TULTA) jälkeen kääntyvät maalitaulut esiin 3 sekunniksi (kilpailija ampuu 1 laukauksen maalitauluun), kääntyvät pois 7 sekunniksi; Sarjan lopuksi aseiden tarkastus ja 1 minuutti aikaa tulosten katsomiseksi (kaukoputki, kiikarit).

Paremmuusjärjestys määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden määrän mukaan, jos maalitaulussa on enemmän kuin 10 osumaa, hylätään pistoarvoltaan korkein osuma.

 

III rasti

 

Ase:                     Kivääri

Laukaukset:        10 kilpailulaukausta (10)

Ampumatäisyys: 25 m

Aikaa:                  Kilpailulaukauksille aikaa 20 sek

Maalitaulu           Nr4 (Rintasiluetti)

Ampuma-asento: Pystyasento, ase käsivaralla (perä voi olla tuettu olkaa vasten)

Ampumapaikkoja: 10

Säännöt               Kilpailijoiden aseet tarkastetaan ja lippaat ladataan odotusalueella (järjestäjien puolelta osoitettu alue). Ampumapaikalla valmisteluihin aikaa 1 minuutti (maalitaulut näkyvissä)

Käskyt „Salv kinnita“ (Lipas kiinnitä), „Relv lae“ (Lataa) ja kilpailija ottaa valmiusasennon (maalitaulut ei näkyvillä).

Käskyn „TULD“ (TULTA) jälkeen kääntyvät maalitaulut esiin 20 sekunniksi (kilpailija ampuu 10 laukausta maalitauluun). Sarjan lopuksi aseiden tarkastus ja 1 minuutti aikaa tulosten katsomiseksi (kaukoputki, kiikarit).

Paremmuusjärjestys määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden määrän mukaan, jos maalitaulussa on enemmän kuin 10 osumaa, hylätään pistoarvoltaan korkein osuma.

IV rasti

Ase:                    Pistooli

Rastikuvaus ilmoitetaan kilpailun alussa.

 

V rasti

 

Ase:                     Pistooli

Laukaukset:        10 kilpailulaukausta (5+5)

Etäisyys:                                 25 m

Aikaa:                  3+7 sekuntia

Maalitaulu            Nr4 (Rintasiluetti)

Ampuma-asento: Pystyasento, ote vapaa

Ampumapaikkoja: 10

Säännöt:            Kilpailijoiden aseet tarkastetaan ja lippaat ladataan odotusalueella

(järjestäjien puolelta osoitettu alue). Ampumapaikalla kilpailua edeltäviin
valmisteluihin aikaa 1 minuutti (maalitaulut näkyvissä). Aseen 2 lipasta
(ladatut 5 patruunalla) ja pistooli ampujan pöydällä (patruunapesässä ei
patruunaa);

Käskyt „Salv kinnita“ (Lipas kiinnitä), „Relv lae“ (Lataa) ja kilpailija ottaa valmiusasennon (maalitaulut ei esillä); Käskyn „TULD“ (TULTA) jälkeen kääntyvät maalitaulut 3 sekunniksi esiin (kilpailija ampuu yhden laukauksen maalitauluun), maalitaulut kääntyvät pois 7 sekunniksi. 5 laukauksen jälkeen vaihtaa kilpailija (10 sekunnin kuluessa) lippaan itsenäisesti ja ja jatkaa ampumista.

Paremmuusjärjestys määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden määrän mukaan, jos maalitaulussa on enemmän kuin 10 osumaa, hylätään pistoarvoltaan korkein osuma.

 

 

VI rasti

 

Ase:                     Pistooli

Laukaukset:        10 kilpailulaukausta (5+5)

Etäisyys:                                 25 m

Aikaa:                  I saja 10 sekuntia, II sarja 10 sekuntia

Maalitaulu            Nr4 (Rintasiluetti)

Ampuma-asento: Pystyasento, ote vapaa

Ampumapaikkoja: 10

Tingimused:                            Kilpailijoiden aseet tarkastetaan ja lippaat ladataan odotusalueella

(järjestäjien puolelta osoitettu alue). Ampumapaikalla kilpailua edeltäviin
valmisteluihin aikaa 1 minuutti (maalitaulut esillä). Aseen 2 lipasta
(ladatut 5 patruunalla) ja pistooli ampujan pöydällä (patruunapesässä ei
patruunaa);

Käskyt „Salv kinnita“ (Lipas kiinnitä), „Relv lae“ (Lataa) ja kilpailija ottaa valmiusasennon (maalitaulut ei näkyvillä); Käskyn „TULD“ (TULTA) jälkeen kääntyvät maalitaukut 10 sekunniksi esiin (kilpailija ampuu 5 laukausta maalitauluun), maalitaulut kääntyvät pois 10 sekunniksi (kilpailija vaihtaa lippaan itsenäisesti, lataa aseen ja on valmiusasennossa) – maalitaulut kääntyvät esiin 10 sekunniksi (kilpailija ampuu 5 laukausta maalitauluun).

Paremmuusjärjestys määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden määrän mukaan, jos maalitaulussa on enemmän kuin 10 osumaa, hylätään pistoarvoltaan korkein osuma.

 

 

VII rasti, kiväärin loppukilpailu

 

Osallistuu 8 parasta ampujaa (kolmen rastin yhteenlaskettujen pisteiden summan perusteella – jos yhteenlasketut pisteet ovat samansuuruiset, paremmaksi todetaan eniten 10, 9, 8, jne saanut ampuja).

 

 

 

VIII rasti, pistoolin loppukilpailu

 

Osallistuu 8 parasta ampujaa (kolmen rastin yhteenlaskettujen pisteiden summan perusteella – jos yhteenlasketut pisteet ovat samansuuruiset, paremmaksi todetaan eniten 10, 9, 8, jne saanut ampuja).