Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset 11.11.

Kokoukset pidetään maanantaina 11.11.2019 Katajanokan Kasinolla kello 19. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2018/2019. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus, johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet klo 18-19.

Piirihallitukset