Panssarijotos 14. – 16.9.2018

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, PANSSARIJOTOS 2018 järjestetään 14.–16.9.2018 Hattulan ja Hämeenlinnan alueella. Jotoksen päävastuullisina järjestäjinä toimivat Etelä-Hämeen reserviupseeri- ja reserviläispiireistä Hämeenlinnan ja Janakkalan reserviupseerit sekä reserviläiset. Jotos toteutetaan E-H piirien useiden reserviläisyhdistysten ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhteistyönä. Puolustusvoimat myöntää jotokseen osallistuville asevelvollisille rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia.

Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta. Jotos käsittää suunnistusosuuden sekä pakollisia että valinnaisia rastitehtäviä. Rasteilla on tehtäviä, jotka liittyvät reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin.

Jotoksemme kerää yhteen viikonlopun ajaksi reserviläistaitojen säilymisestä ja fyysisen kunnon edistämisestä kiinnostuneita kaveri- ja työporukoita. Kerää kokoon oma joukkosi ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätiedot: https://panssarijotos.ehrup.net/