Paikallispataljoonan esikuntakurssi 2024 (ESMPP)

Suosittu ja kiitetty kurssi järjestetään taas keväällä 2024. Alla on lisätietoja kurssista ja kevään kurssipäivät. Vaikka ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, laita kurssipäivät jo kalenteriin.

Mikä kurssi on kyseessä?

Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin (ESMPP) Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2024 (ESIK24) on MPK:n valtakunnallisen esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman emokurssi, jonka pohjalta on luotu MPK:n koulutusohjelma.

Kurssin tarkoituksena on kehittää valikoitujen reservin johtajien tietoja ja taitoja esikuntatyöskentelyssä. Kurssilla toimintaan paikallispataljoonan kehyksessä mutta opittua voi hyödyntää kaikissa esikuntaorganisaatioissa eri puolustushaaroissa ja aselajeissa.

Kurssi on laajin ja tehokkain esikuntakoulutus, mitä reserviläisille on tarjolla kertausharjoitusten ulkopuolella, ja se antaa hyvät valmiudet toimia sodan ajan esikunnan tehtävissä.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kaikki esikuntiin sijoitetut reservin upseerit ja n. 25–50-vuotiaat esikuntatehtävistä kiinnostuneet jatkosijoituskelpoiset reservin upseerit.

Vuoden 2024 kurssi toteutetaan soveltuvin osin kouluttajakoulutuksena, eli kurssi antaa tiedolliset valmiudet toimia peruskurssitason esikuntakouluttajana maanpuolustuspiirien kursseilla.

Mitä hyötyä kurssista on?

Kurssi antaa hyvän yleiskuvan nykyaikaisen esikunnan toiminnasta ja erityisesti käytännön valmiudet toimia operaatiokeskuksen (OPKE) ja suunnittelukeskuksen (SUKE) eri tehtävissä vuoropäällikkönä, operaatioupseerina, tilanneupseerina, tiedustelu-upseerina tai suunnittelu-upseerina. Kurssi antaa myös valmiudet Puolustusvoimien uuden johtamisjärjestelmien (MATI2) käyttöön. Monet sijoittamattomat kurssin suorittaneet ovat kurssin jälkeen saaneet sa-sijoituksen esikuntatehtävään.

Mikä on kurssin asiasisältö?

Kurssin pääkoulutusaiheita ovat esikunnan rakenne, tehtävät, pääprosessit, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, johtaminen, käskeminen, johtamisjärjestelmät sekä käytännön työskentely esikunnassa. Lisäksi kurssilla käsitellään paikallispataljoonan joukkojen rakenne, toimintaperiaatteet, yhteistoiminta muiden PV:n joukkojen kanssa ja viranomaisyhteistyö. Nykyaikaiset uhkakuvat ja vihollisen toiminta ovat merkittävä osa soveltavia case- harjoituksia.

Miten, missä ja milloin kurssi järjestetään?

Kurssipäivät
– Orientointi-ilta 1 (OO1)
– Orientointi-ilta 2 (OO2)
(Vaihtoehtoinen, valitse joko OO-ilta 1 tai 2. Päivät vahvistetaan myöhemmin.)
– Lähijakso 1 (LJ1) 10-11.2.2024
– Lähijakso 2 (LJ2) 16-17.3.2024
– Lähijakso 3 (LJ3) 13-14.4.2024
– Lähijakso 4 (LJ4) 18-19.5.2024

Ennen kurssin alkua järjestetään orientointi-ilta kahtena vaihtoehtoisena ajankohtana, joista voi valita itselleen sopivamman. Iltojen päivämäärät vahvistuvat myöhemmin. Osallistuminen paikan päällä MP-järjestöjen auditoriossa, os. Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki, tai etänä Teamsin kautta. Iltojen tarkoitus on esitellä kurssin kokonaisuus, antaa ohjeita etäopintoja varten ja vastata kurssilaisten kysymyksiin.

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä etäopiskelusta. Kurssin etäopinnot toteutetaan Puolustusvoimien PVMoodle-järjestelmässä viimeistään tammikuusta 2024 alkaen.

Lähiopetus tapahtuu Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa (entinen Taistelukoulu), ja lähijaksoilla syvennetään etäopiskelun sisältöä oppitunneilla ja pienryhmissä case-harjoituksia tehden. Lähiopetusta on 9 vrk neljänä viikonloppuna. Suosittelemme, että MATI2-järjestelmään lisäperehtymistä tarvitsevat kurssilaiset käyvät tarvittaessa ESMPP:n järjestämän MATI2-kurssin syksyn tai kevään aikana.

Kurssi huipentuu viikonlopun mittaiseen sovellettuun harjoitukseen, jossa toimitaan esikuntakokoonpanossa tehtävänmukaisissa olosuhteissa. Oppimisen tukena koulutuksen kestäessä on jokaiselle pienryhmälle oma vastuukouluttaja, joka auttaa ja tukee kurssilaisia oppimaan vaadittavat tiedot ja taidot.

Lähijaksoilla 1–3 koulutus alkaa lauantaisin n. klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 19.30 mennessä. Sunnuntaisin koulutus alkaa n. klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 18.00 mennessä. Tarkat aikataulut täsmentyvät kurssin aikana. Lähijakso 4 on yhtäjaksoinen soveltava harjoitus, joka alkaa perjantaina n. klo 17.00 ja päättyy sunnuntaina viimeistään klo 16.30 mennessä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat kurssilaiset voivat majoittua Tuusulassa lähijaksoilla 1–3. Lähijaksolla 4 kaikille on varattu majoitus Tuusulassa.

Mitä kurssilaiselta edellytetään?

Kurssi on vaativa kokonaisuus, joka kestää etäopintoineen n. 5 kuukautta. Neljän lähijaksoviikonlopun lisäksi etäopiskelua on yli 40 tuntia. Kurssilaisen kannattaa varata riittävästi aikaa ohjattuun itsenäiseen opiskeluun hyvissä ajoin ennen lähiopetusviikonloppuja, koska omaksuttavaa materiaalia on paljon.

Mitä MPK:n Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman moduuleita ESMPP:n kurssi vastaa?

Kurssin asiasisältö kattaa ainakin seuraavat moduulit: Esik-verkkokurssi, Peruskurssi (OPKE), Jatkokurssi (OPKE), Erikoiskurssi (OPKE) ja Peruskurssi (SUKE). Lisäksi kurssi sisältää MATI2-koulutuksen.

ESMPP:n kurssi on koulutusohjelman perustana oleva kurssikokonaisuus, jonka lähijaksoja ei kuitenkaan voi korvata koulutusohjelman mukaisten kurssien suorittamisella.

Kuka kurssin järjestää?

Kurssin toteuttaa kerhoyhtymä Stadin Sissit yhdessä MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin (ESMPP) kanssa. Kurssin johdosta, järjestelyistä ja koulutuksesta vastaavat kokeneet reserviläiset, jotka ovat olleet pitkään sijoitettuina esikuntatehtäviin. Kurssin suunnittelijoita ja toteuttajia on yli 50. Koulutuksen toteuttava Stadin Sissit – kerhoyhtymä on kouluttanut esikuntien henkilöstöä vuodesta 1995 alkaen, ja n. 1000 reserviläistä pääkaupunkiseudulla on saanut koulutuksen.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antavat kurssinjohtaja, maj res Matti Riikonen (matti.riikonen @ elisanet.fi, p. 040 580 5337) tai kurssin varajohtaja, kapt res Tommi Saikkonen (tommi.saikkonen @ gmail.com), p. 050 554 4736).

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittaudu kurssille MPK:n Koulutuskalenterin kautta. Kurssi on Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin järjestämä Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2024 (ESIK24). Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin loppuvuoden aikana.

Ilmoittaudu ensin kurssin 1. etäopintojaksolle.

Hyväksytyille lähetetään sähköpostilla lisäohjeet PVMOODLE-järjestelmään kirjautumisesta sekä esitietolomakkeen täyttämisestä.