Paikallispataljoonan esikuntakurssi 2023 (ESMPP)

Mikä kurssi on kyseessä?

Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin (ESMPP) Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2023 (ESIK23) on MPK:n valtakunnallisen esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman emokurssi, jonka pohjalta on luotu MPK:n koulutusohjelma.

Kurssin tarkoituksena on kehittää valikoitujen reservin johtajien tietoja ja taitoja esikuntatyöskentelyssä. Kurssilla toimintaan paikallispataljoonan kehyksessä mutta opittua voi hyödyntää kaikissa esikuntaorganisaatioissa eri puolustushaaroissa ja aselajeissa.

Kurssi on laajin ja tehokkain esikuntakoulutus, mitä reserviläisille on tarjolla kertausharjoitusten ulkopuolella, ja se antaa hyvät valmiudet toimia sodan ajan esikunnan tehtävissä.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kohderyhmänä ovat kaikki esikuntiin sijoitetut reservin upseerit ja n. 25-50 -vuotiaat esikuntatehtävistä kiinnostuneet jatkosijoituskelpoiset reservin upseerit.

Vuoden 2023 kurssi toteutetaan kouluttajakoulutuksena, eli kurssi antaa tiedolliset valmiudet toimia peruskurssitason esikuntakouluttajana maanpuolustuspiirien kursseilla.

Mitä hyötyä kurssista on?

Kurssi antaa hyvän yleiskuvan nykyaikaisen esikunnan toiminnasta ja erityisesti käytännön valmiudet toimia operaatiokeskuksen (OPKE) ja suunnittelukeskuksen (SUKE) eri tehtävissä vuoropäällikkönä, operaatioupseerina, tilanneupseerina, tiedustelu-upseerina tai suunnittelu-upseerina. Kurssi antaa myös valmiudet Puolustusvoimien uuden johtamisjärjestelmien (MATI2) käyttöön. Monet sijoittamattomat kurssin suorittaneet ovat kurssin jälkeen saaneet sa-sijoituksen esikuntatehtävään.

Mikä on kurssin asiasisältö?

Kurssin pääkoulutusaiheita ovat esikunnan rakenne, tehtävät, pääprosessit, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, johtaminen, käskeminen, johtamisjärjestelmät sekä käytännön työskentely esikunnassa. Lisäksi kurssilla käsitellään paikallispataljoonan joukkojen rakenne, toimintaperiaatteet, yhteistoiminta muiden PV:n joukkojen kanssa ja viranomaisyhteistyö. Nykyaikaiset uhkakuvat ja vihollisen toiminta ovat merkittävä osa soveltavia case- harjoituksia.

Miten, missä ja milloin kurssi järjestetään?

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä etäopiskelusta. Kurssin etäopinnot toteutetaan Puolustusvoimien PVMoodle-järjestelmässä tammikuusta 2023 alkaen.

Lähiopetus tapahtuu Puolustusvoimien palvelukeskuksessa Tuusulassa (entinen Taistelukoulu), ja lähijaksoilla syvennetään etäopiskelun sisältöä oppitunneilla ja pienryhmissä case-harjoituksia tehden. Lähiopetusta on 9 vrk neljänä viikonloppuna. Suosittelemme, että MATI2-järjestelmään lisäperehtymistä tarvitsevat kurssilaiset käyvät tarvittaessa ESMPP:n järjestämän MATI2-kurssin ennen 1. lähijakson alkua.

Kurssi huipentuu viikonlopun mittaiseen sovellettuun harjoitukseen, jossa toimitaan esikuntakokoonpanossa tehtävänmukaisissa olosuhteissa. Oppimisen tukena koulutuksen kestäessä on jokaiselle pienryhmälle oma vastuukouluttaja, joka auttaa ja tukee kurssilaisia oppimaan vaadittavat tiedot ja taidot.

Lähijaksoilla 1-3 koulutus alkaa lauantaisin n. klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 19.30 mennessä. Sunnuntaisin koulutus alkaa n. klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 18.00 mennessä. Tarkat aikataulut täsmentyvät kurssin aikana. Lähijakso 4 on yhtäjaksoinen soveltava harjoitus, joka alkaa perjantaina n. klo 17.00 ja päättyy sunnuntaina viimeistään klo 16.30 mennessä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat kurssilaiset voivat majoittua Tuusulassa lähijaksoilla 1-3. Lähijaksolla 4 kaikille on varattu majoitus Tuusulassa.

Kurssipäivät
– Orientointi-ilta oman valinnan mukaan kahtena vaihtoehtoisena iltana Teamsin kautta tammikuussa 2023. Ajat tarkentuvat lähiviikkojen aikana.
– Lähijakso 1 (LJ1) 11-12.2.2023
– Lähijakso 2 (LJ2) 18-19.3.2023
– Lähijakso 3 (LJ3) 29-30.4.2023
– Lähijakso 4 (LJ4) 26-28.5.2023

Mitä kurssilaiselta edellytetään?

Kurssi on vaativa kokonaisuus, joka kestää etäopintoineen n. 5 kuukautta. Neljän lähijaksoviikonlopun lisäksi etäopiskelua on yli 40 tuntia. Kurssilaisen kannattaa varata riittävästi aikaa ohjattuun itsenäiseen opiskeluun hyvissä ajoin ennen lähiopetusviikonloppuja, koska omaksuttavaa materiaalia on paljon.

Mitä MPK:n Esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman moduuleita ESMPP:n kurssi vastaa?

Kurssin asiasisältö kattaa ainakin seuraavat moduulit: Esik-verkkokurssi, Peruskurssi (OPKE), Jatkokurssi (OPKE), Erikoiskurssi (OPKE) ja Peruskurssi (SUKE). Lisäksi kurssi sisältää MATI2-koulutuksen.

ESMPP:n kurssi on koulutusohjelman perustana oleva kurssikokonaisuus, jonka lähijaksoja ei kuitenkaan voi korvata koulutusohjelman mukaisten kurssien suorittamisella.

Kuka kurssin järjestää?

Kurssin toteuttaa kerhoyhtymä Stadin Sissit yhdessä MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin (ESMPP) kanssa. Kurssin johdosta, järjestelyistä ja koulutuksesta vastaavat kokeneet reserviläiset, jotka ovat olleet pitkään sijoitettuina esikuntatehtäviin. Kurssin suunnittelijoita ja toteuttajia on yli 50. Koulutuksen toteuttava Stadin Sissit – kerhoyhtymä on kouluttanut esikuntien henkilöstöä vuodesta 1995 alkaen, ja n. 1000 reserviläistä pääkaupunkiseudulla on saanut koulutuksen. Kurssin pääasiallinen tilaaja on ollut KAARTJR.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antavat kurssinjohtaja, maj res Matti Riikonen (matti.riikonen @ elisanet.fi, p. 040 580 5337) tai kurssin varajohtaja, kapt res Tommi Saikkonen (tommi.saikkonen @ gmail.com), p. 050 554 4736).

MPK:n yhteyshenkilö kurssin käytännön järjestelyissä on Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin koulutuspäällikkö, Aki Mäkirinta (aki.makirinta @ mpk.fi, p. 040 586 8282).

Miten ilmoittaudun?

Ilmoittaudu kurssille MPK:n Koulutuskalenterin kautta. Kurssi on Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin järjestämä Paikallispataljoonan esikuntatyöskentelyn kurssi 2023 (ESIK23).

Ilmoittaudu ensin kurssin 1. etäopintojaksolle. Ilmoittautuminen avautuu viimeistään joulukuussa 2022.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla lisäohjeet PVMOODLE-järjestelmään kirjautumisesta sekä esitietolomakkeen täyttämisestä.