Päämajajotos 27.-29.09.2019 Mikkelissä

 Reserviläisurheiluliitto ry:n valtakunnallinen syysjotos

 

Kuvaus

Päämajajotos 2019 on Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 2019 valtakunnallinen reserviläisten syysjotos. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja Suur-Savon Reserviläispiiri ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja tukijoidensa kanssa. Kilpailun järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) ohjeita ja linjauksia.

Päämajajotos 2019 on maastotaitokilpailu, joka käsittää suunnistusosuuden sekä pakollisia että valinnaisia rastitehtäviä. Kilpailureitin rasteilla on kilpailutehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin.

Päämajajotos on osuva nimi Etelä-Savossa Mikkelissä järjestettävälle valtakunnalliselle reserviläisten syysjotokselle. Nimi esittelee ja kunnioittaa Mikkelin seudun historiaa ja perinteitä päämajakaupunkina. Mikkeli on ollut Suomen puolustusvoimien ylipäällikön päämajakaupunkina kaikissa Suomen itsenäisyyden aikaisissa sodissa (sisällissota 1918, talvisota 1939-1940 ja jatkosota 1941-1944). Mikkeliä kutsutaankin ja se yleisesti tunnetaan Päämajakaupunkina.

Päämajajotos 2019 toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia valmiuksia palvelevana (SOTVA) kurssina ja muun muassa kilpailuilmoittautumiset hoidetaan MPK:n

koulutuskalenterin kautta.

Kilpailun suojelijana toimii puolustusvoimien maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko.

 

Tapahtuman tarkoitus

Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta.

 

Kohderyhmä

Päämajajotos on kilpailupartioiden välinen kilpailu- ja kuntoliikuntatapahtuma, joka sopii erinomaisesti kaikille 18-vuotta täyttäneille luonnossa liikkuville, niin kaveri- kuin työpaikkaporukoille, kuin luonnollisesti myös kaikille eri ikäisille ja eri koulutustaustan omaaville reserviläisille. Reserviläisjotokselle osallistuminen ei edellytä aiemmin suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta eikä myöskään minkään maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä.

 

Kilpailukeskus

Karkialammen varuskunta, Kuntotalo, Tyrjäntie 22, 50150 Mikkeli

 

Kilpailusarjat

Päämajajotoksella on kolme kilpailusarjaa:

– sotilassarja (pe 27.09.2019 – su 29.09.2019)

– reserviläissarja (la 28.09.2019 – su 29.09.2019)

– retkisarja (la 28.09.2019).

Kaikissa kilpailusarjoissa kilpailupartion koko on 3-4 henkilöä. Erityisistä syistä kilpailunjärjestäjä voi hyväksyä myös 5 hengen kilpailupartion. Lähtökohtaisesti kilpailutehtävät on mitoitettu 4 hengen kilpailupartiolle.

Sotilassarja alkaa perjantaina 27.09.2019 illalla ja päättyy sunnuntaina 29.09.2019 noin klo 15 mennessä. Sotilassarjassa painottuvat erityisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevat tiedot ja taidot ja kokonaisuutena se on myös fyysisesti kilpailun vaativin kilpailusarja. Sotilassarjan kilpailupartiot kuljettavat jotoksen aikana kaikki varusteensa mukanaan, huolehtivat itse ruokailuistaan omilla eväillään sekä yöpyvät jotoksen aikana kaksi yötä maastossa omissa majoitteissaan. Kilpailupartion osallistumismaksu sisältää jotoksen jälkeen kilpailijoille tarjottavan lounaan sekä peseytymismahdollisuuden.

Reserviläissarja alkaa lauantaina 28.09.2019 ja päättyy sunnuntaina 29.09.2019 noin klo 15 mennessä. Myös reserviläissarjassa painotetaan sotilaallisia valmiuksia palvelevia tietoja ja taitoja muiden aihealueiden ohella, mutta fyysiseltä rasittavuudeltaan siitä on pyritty saamaan jokaisen normaalikuntoisen reserviläisen kilpailusarja (sotilassarjaa kevyempi). Reserviläissarjan kilpailupartiot kuljettavat jotoksen aikana kaikki varusteensa mukanaan, huolehtivat itse ruokailuistaan omilla eväillään ja yöpyvät jotoksen aikana yhden yön maastossa omissa majoitteissaan. Kilpailupartion osallistumismaksu sisältää jotoksen jälkeen kilpailijoille tarjottavan lounaan sekä peseytymismahdollisuuden.

Retkisarja alkaa lauantaina 28.09.2019 aamulla ja päättyy samana päivänä noin klo 18 mennessä. Retkisarjassa on pyritty huomioimaan olennaisia asioita muista kilpailusarjoista unohtamatta muun muassa yleishyödyllisiä jokapäiväisiä kansalaistietoja ja -taitoja tarjoten fyysiseltä rasittavuudeltaan sopivan haasteen normaalikuntoiselle kilpailijalle. Retkisarja tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen mahdollisuuden erityisesti nuorille, opiskelijaryhmille, naisporukoille, työpaikkaporukoille sekä aiemmin jotoksille osallistumattomille osallistua reserviläisjotokselle sekä tutustua omakohtaisesti muun muassa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, reserviläiskuntoliikuntaan sekä niiden tarjoamiin osallistumis- ym. mahdollisuuksiin. Kilpailupartion osallistumismaksu ei sisällä jotoksen jälkeen tarjottavia ruokailuja eikä peseytymismahdollisuutta, mutta retkisarjalaisilla on mahdollisuus ostaa päivällinen kilpailukeskuksesta.

Palkinnot

Kunkin kilpailusarjan kolme parasta kilpailupartiota palkitaan.

 

Jotosreitti ja kilpailutehtävät

Päämajajotos käsittää suunnistusosuuden sekä pakollisia että valinnaisia rastitehtäviä. Rasteilla on tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi reserviläistietoihin ja -taitoihin, ammuntaan, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastuspalvelutoimintaan, luonnontuntemukseen sekä yleistietoihin.

Sotilassarjan kilpailureitti on noin 50 km, reserviläissarjan noin 40 km ja retkisarjan noin 20 km.

 

Ilmoittautuminen

Varsinainen ilmoittautumisaika kaikkiin kilpailusarjoihin on 11.03.2019-08.09.2019.

Jälki-ilmoittautumisaika kaikkiin kilpailusarjoihin on 09.09.2019-22.09.2019.

Kilpailupartion kaikkien yksittäisten jäsenten tulee ilmoittautua itse ja erikseen kilpailuun. Ilmoittautuminen tehdään siihen kilpailusarjaan, mihin aiotaan osallistua. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailija ilmoittaa omien tietojensa lisäksi mihin kysymyksessä olevan kilpailusarjan kilpailupartioon (nimi) hän kuuluu.

Kilpailijoiden ilmoittautuminen tapahtuu 11.03.2019 klo 12.00 alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kotisivuilla www.mpk.fi/koulutuskalenteri olevan koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautumisen

tekeminen edellyttää, että ilmoittautujalla on hankittuna tunnukset MPK:n ilmoittautumisjärjestelmään. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia, pääset hankkimaan ne noudattamalla koulutuskalenterissa kilpailusarjan tietojen yhteydessä olevasta ilmoittautumispainikkeesta avautuvia ohjeita. Tarvittaessa tunnusten hankkimisessa auttaa MPK:n tietohallinto: palaute@mpk.fi tai puhelin +358 400 285 058.

Päämajajotoksen sotilassarjassa kilpailevat ilmoittautuvat MPK:n koulutuskalenterissa olevalle kurssille ”Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, SOTILASSARJA”, kurssinumero: 4300 19 12013.

Päämajajotoksen reserviläissarjassa kilpailevat ilmoittautuvat MPK:n koulutuskalenterissa olevalle kurssille ”Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, RESERVILÄISSARJA”, kurssinumero: 4300 19 12015

Päämajajotoksen retkisarjassa kilpailevat ilmoittautuvat MPK:n koulutuskalenterissa olevalle kurssille ”Päämajajotos 2019 – Kilpailijat, RETKISARJA”, kurssinumero 4300 19 12016

Mikäli kilpailijalla ei ole omaa kilpailupartiota, mutta hän haluaisi osallistua jotokselle jonkin lisäjäseniä tarvitsevan kilpailupartion osana, kilpailija voi ilmoittautuessaan haluamaansa kilpailusarjaan ilmoittautua myös yksittäisenä henkilönä. Kilpailunjärjestäjä pyrkii mahdollisuuksien mukaan saattamaan yhteen sekä kilpailusarjaan yksittäisinä kilpailijoina ilmoittautuneet että omaan kokoonpanoonsa lisäjäseniä tarvitsevat kilpailusarjan kilpailupartiot. Mikäli lopulta yksittäiselle kilpailijalle ei onnistuta löytämään paikkaa missään kilpailupartiossa, tällöin yksittäisen kilpailijan ilmoittautuminen hylätään.

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää ilmoittautumisten vastaanottamisen eri kilpailusarjoihin kesken ilmoittautumisaikojen.

 

Osallistumismaksut

Osallistumismaksu on kilpailupartiokohtainen. Kilpailunjärjestäjä lähettää laskun kilpailupartion osallistumismaksusta kilpailupartion johtajalle. Osallistumismaksu on maksettava laskun maksutietojen mukaisena eräpäivään mennessä ja osallistumismaksun maksaminen kokonaisuudessaan on kilpailupartion osallistumisoikeuden edellytys.

 

Ilmoittautuminen 11.3.2019-8.9.2019

Jälki-ilmoittautuminen 9.9.2019-22.9.2019

Sotilassarja 95,00 euroa (jälki-ilmo 190,00 euroa)

Reserviläissarja 95,00 euroa (jälki-ilmo 190,00 euroa)

Retkisarja 40,00 euroa (jälki-ilmo 100,00 euroa)

Yksittäisenä kilpailijana kilpailusarjaan ilmoittautuneelta henkilöltä peritään henkilökohtainen osallistumismaksu, mikäli hänen ilmoittautumisensa hyväksytään (eli hänelle löytyy paikka kilpailusarjan jossakin kilpailupartiossa). Henkilökohtaisen osallistumismaksun määrä on puolet (1/2) sille kilpailupartiolle vahvistetusta kilpailupartion osallistumismaksusta, jonka jäseneksi kysymyksessä oleva yksittäinen ilmoittautuja liittyy. Kilpailunjärjestäjä lähettää laskun henkilökohtaisesta osallistumismaksusta yksittäiselle ilmoittautujalle hänen ilmoittautumisensa hyväksymisen jälkeen ja laskun maksaminen kokonaisuudessaan on yksittäisen ilmoittautujan osallistumisoikeuden edellytys.

Kilpailujärjestäjän ohjeet kilpailijoille

Kilpailunjärjestäjä lähettää sähköpostitse kilpailupartioiden johtajille Päämajajotoksen ennakko-ohjeen viimeistään kaksi viikkoa ennen jotoksen alkamista. Ennakko-ohjeessa kerrotaan muun muassa sekä kilpailijoiden tarvitsemat henkilökohtaiset varusteet että kilpailupartiokohtaiset varusteet (varusteluettelot) ja tarkemmat ohjeet kilpailupaikalle saapumisesta, kilpailun kulusta ja aikataulusta, kilpailupaikan

järjestelyistä sekä toiminnasta jotoksen jälkeen. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi lähettää myös muita ohjeita ja tiedotteita.

 

Kilpailijoiden vakuutusturva

Osallistumismaksuun sisältyy, että MPK:n koulutuskalenterin kautta hyväksytysti ilmoittautuneet kilpailijat on vakuutettu MPK:n tapaturmavakuutuksella Päämajajotoksen kilpailupaikalla ilmoittautumisesta alkaen kilpailun päättymiseen ja sieltä poistumiseen saakka. Vakuutus ei ole voimassa matkoilla kilpailupaikalle tai pois sieltä. Tapaturmavakuutus ei korvaa myöskään omien henkilökohtaisten tavaroiden rikkoontumista tai katoamista.

Kilpailujärjestäjä suosittelee kaikille kilpailijoille oman vakuutusturvan ja sen riittävyyden tarkistamista hyvissä ajoin ennen kilpailua ja tarvittaessa hankkimaan tarvittavat kattavammat omat vakuutukset.

Lisätietoja Mikkelin seudusta, nähtävyyksistä, majoitusvaihtoehdoista ja ruokailumahdollisuuksista

Lisätietoja Mikkelin Seudusta ja sen palveluista ja nähtävyyksistä: www.visitmikkeli.fi

 

Lisätietoja Päämajajotoksesta

Kilpailunjohtaja Pekka Kärkkäinen 0400 173425, pekka.karkkainen@maanmittauslaitos.fi Pääsihteeri Harri Skopa 040 1202202, harri.skopa@skopa.fi

Koulutuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198, pertti.pulkkinen@mpk.fi

Tervetuloa Päämajajotokselle Päämajakaupunkiin Mikkeliin!