Pääkaupunkiseudun varautumiskurssi, Protector Capitolii 1/24

Helsingin reserviupseeripiiri (HRUP) järjestää yhteistyössä MPK:n kanssa  kokonaisturvallisuutta ja kriisijohtamista käsittelevän korkeatasoisen kaksipäiväisen Pääkaupunkiseudun varautumiskurssin 21.5.- 22.5.2024.

Kurssilla käsitellään varautumista ja valmiutta pääkaupunkiseudulla laajan varautumisen toimintamallin avulla, jossa elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Kurssi toteutetaan pääkaupunkiseudun erityispiirteiden viitekehyksessä keskittyen johtamiseen paikallistasolla, sisäiseen turvallisuuteen, infraan, huoltovarmuuteen, väestön toimintakykyyn ja palveluihin sekä henkiseen kriisinkestävyyteen. Toukokuun kurssi on Helsinki -keskeinen.

Kurssi  on suunnattu aktiivisille reserviupseereille sekä kaupungin, nimettyjen yritysten ja yhteisöjen varautumis- ja valmiustehtäviin osallistuville. Osallistujilta edellytetään, että heillä on perustiedot varautumisesta ja tarve koulutukselle. Lopulliset valinnat kurssille tekee kurssinjohtaja valintatoimikunnan esityksestä.

Kurssi osallistumismaksu on 35€. Kurssin suorittaneille haetaan kahta rinnasteista kh-vuorokautta. Reserviupseereille on varattu kurssilta 20 paikkaa ja he hakevat kurssille oman HRUP:n kerhon puoltamana. Lisätietoja kurssista ja sille hakemisesta saat oman kerhosi varautumisupseerilta.

HRUP Varautumistoimikunta