MPK:n valmiuspäällikkörekrytoinnit alkavat

MPK:n valmiuspäälliköt ovat maanpuolustus- ja puolustushaarapiirien valmiutta kehittäviä toimijoita, joiden keskeisimpiä tehtäviä ovat koulutus, vapaaehtoisten rekrytointi sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelu.

Valmiuspäällikkö:

    • Osallistuu paikallispataljoonan ja muiden paikallispuolustuksen joukkojen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä reserviläiskouluttajien tehtävien suunnitteluun
    • Suunnittelee ja toteuttaa reserviläiskouluttajien rekrytointia sekä heidän täydennyskoulutustaan
    • Ohjaa ja tukee reserviläisjohtajia ja reserviläiskouluttajia koulutuksen ja harjoitusten suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa
    • Osallistuu MPK:n valmius- ja turvallisuussuunnitelman tekemiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen

Valmiuspäälliköt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien aluetoimistojen, paikallisjoukkojen sekä oman piirin koulutuspäälliköiden kanssa. Heidän työnjohtajanaan toimii kunkin maanpuolustus- tai puolustushaarapiirin piiripäällikkö.

Valmiuspäälliköltä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Valmiuspäälliköllä tulee olla kokemusta koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikka- ja viestintävalmiuksia. Perehtyneisyys puolustusvoimien toimintaan sekä kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ovat hakijalle eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden motivoituneessa ilmapiirissä ja osaltasi vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Helsinki (2 valmiuspäällikköä)

Helsingin valmiuspäälliköt toimivat Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä ja tiiviissä yhteistyössä Kaartin jääkärirykmentin ja Uudenmaan aluetoimiston kanssa. mpk.fi/etela-suomi

Rekrytointi-ilmoitus: https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/8-valmiuspaallikkoa/1310601