MPK:n koulutus keskeytetty 31.7. saakka

MPK:n koulutustoiminta keskeytymistä jatketaan 31.7.2020 saakka. Suunnitellut koulutustilaisuudet perutaan. Verkkokoulutusta jatketaan ja kehitetään koulutustauon aikana.

Koulutus valmistaudutaan käynnistämään 1.8.2020 alkaen mikäli koronaepidemian tilanne mahdollistaa sen. MPK:n piirit pyrkivät siirtämään mahdollisimman monet aikavälillä 13.3.-31.7. peruuntuneet kurssit syksylle. Etenkin SOTVA- ja fyysisen koulutukseen tilaisuudet sekä ammunnat pyritään siirtämään.

Koulutustauon aikana jatketaan toiminnan laadun ja ohjeistusten kehittämistä, syksyn kurssien suunnittelua sekä henkilökunnan kouluttamista.

MPK:n toiminnan vuositavoitteita lasketaan 40 %:lla kaikkien piirien osalta. Puolustusvoimien tarpeiden mukaan kohdennettujen maksuttomien koulutuspäivien tavoitemäärät pidetään kuitenkin toimintasuunnitelman mukaisina.

MPK seuraa yhteiskunnallisen tilanteen kehitystä ja tekee tarvittavia muutoksia toimintasuunnitelmaan valtioneuvoston ja viranomaisten suositusten mukaisesti.