Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2018

Helsingin Reservin Sanomat on kahden vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä toimivan yhdistyksen yhteinen tiedotus- ja uutislehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa paperisena ja kuudesti sähköisenä.

Lehti välittää tietoa piirien sekä niiden perusyhdistysten menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä pyrkii omalta osaltaan kehittämään ja ylläpitämään jäsenistön sotilasammattitaitoa.

Lehti toimitetaan kaikille Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin jäsenille, koko maan reserviupseeri- ja reserviläisyhdistysten puheenjohtajille sekä lukuisille yhteisöille ja liikelaitoksille.

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2018, paperilehti:

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1. 29.1. 9.2.
2. 4.6. 15.6.
3. 17.9. 28.9.
4. 10.12. 21.12.

Aineisto- ja ilmestymispäivät vuonna 2018, verkkolehti:

N:o Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1. 26.2. 9.3.
2. 2.4. 13.4.
3. 7.5. 18.5.
4. 13.8. 24.8.
5. 15.10. 26.10.
6. 12.11. 23.11.