Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:n ja Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n syyskokoukset 14.11.

Kokoukset pidetään maanantaina 14.11.2016 Katajanokan Kasinolla kello 19. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvion hyväksyminen sekä uuden hallituksen valinta. Kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenyhdistysten virallisesti valtakirjalla valtuutetut edustajat. Yhdistyksen äänimäärä määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrään vuodenvaihteessa 2015/2016. Kokouksia edeltää esitelmätilaisuus johon voivat osallistua kaikki piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenet klo 18-19. Esitelmän pitää eversti Petteri Jouko aiheenaan ”kylmän sodan puolustusvalmistelut ja uhkakuvat”.

Piirihallitukset